Sinustako tulevaisuuden tanssikasvattaja? Hae Oamkiin yhteishaussa!

Ohjaatko tai tanssitko nuorisoseurojen ryhmässä ja haaveilet pääseväsi tekemään tanssin kanssa vielä enemmän? Hae Oamkin tanssin linjalle yhteishaussa!

Kevään 2018 yhteishaku on käsillä (14.-28.3.) ja sen kautta haetaan myös Oulun ammattikorkeakoulun tanssinopettajakoulutukseen. Tanssinopettajan AMK -tutkinto on laajuudeltaan 240 op. ja keskimääräinen opintoaika 4-vuotta. Oamkin laadukas opintotarjonta on monipuolinen ja tanssia opiskellaan päivittäin käytännönläheisesti eri näkökulmista. Lajivalikoimaan kuuluu yksin, parin kanssa ja ryhmässä tanssittavia tanssin muotoja, kuten kansantanssi, paritanssi, showtanssi, baletti ja nykytanssi. Opintoihin sisältyvät 60 opintopisteen laajuiset opettajan pedagogiset opinnot.

Taiteellis-pedagogisissa projektiopinnoissa toimitaan tanssijana, koreografina tai taiteellisten teosten tekemiseen liittyvissä muissa tehtävissä. Yrittäjyyteen ja työelämään liittyvät opinnot kehittävät työelämäosaamista alan ammattilaisena ja kehittäjänä. Tanssin ja hyvinvoinnin teemoja käsitellään opinnoissa sekä oppijan että opettajan näkökulmasta. Lisäksi opintoihin sisältyy vapaasti valittavia opintoja, työharjoittelua sekä opinnäytetyöhön tähtääviä opintoja.

Opiskelijan ammatillista kasvua tuetaan vuosittain päivitettävän henkilökohtaisen opintosuunnitelman avulla. Tutustu hakumenettelyyn ja ajankohtiin osoitteessa: http://www.oamk.fi/fi/koulutus/amk-tutkintoon-johtava-koulutus/tanssinopettaja

Yhteys:
niina.vahtola@oamk.fi
tanssi@oamk.fi