TÖIHIN NUORISOSEUROILLE?

Tervetuloa osaksi nuorisoseuraperhettä! Nuorisoseuroissa pääset aitiopaikalle tekemään työtä lasten, nuorten ja yhteisöllisyyden hyväksi. Avoimet työpaikat julkaistaan tällä sivulla.

Meille on myönnetty MIELI ry:n Hyvän mielen työpaikka -merkki vuosina 2023 ja 2024. Merkki on tunnustus sitoutumisesta mielenterveyden edistämiseen työpaikalla.

Avoimet työpaikat

Avoimet työpaikat löydät alta ja Ajankohtaista -sivulta. Julkaisemme työpaikkoja myös LinkedInin puolella, joten ota meidät seurantaan siellä.

Mikäli avoinna ei ole sinulle sopivaa paikkaa, voit jättää avoimen hakemuksen joko aluetoimistoon tai pääsihteerille.

No results have been returned for your Query. Please edit the query for content to display.

Harjoittelu tai opinnäytetyö

Nuorisoseurat tarjoaa vuosittain harjoittelu- ja opinnäytetyöpaikkoja. Valtakunnallinen työyhteisömme työskentelee 11 aluetoimistolla eri puolella maata sekä Nuoren Kulttuurin, tapahtumatuotannon, graafisen palvelun ja kehittämishankkeiden yksiköissä.

Viestinnän ja graafisen alan harjoittelijat voivat olla yhteydessä info@nuorisoseurat.fi. Tapahtuma- ja kulttuurituotannon harjoittelijat voivat lähettää sähköpostia osoitteeseen info@sottiisi.net.

Jos olet kiinnostunut kehittämään järjestötoimintaa sekä järjestötyötä ja tekemään opinnäytetyön Nuorisoseuroille, voit olla yhteyksissä oppilaitostiimiin opiskelijat@nuorisoseurat.fi tai oman alueesi toiminnanjohtajaan.

Opinnäytetyön aiheita

Nuorisoseuroille tehtävissä opinnäytetöissä opiskelijat voivat kehittää ja tutkia monenlaista toimintaa, kuten:

Vapaaehtoistyöhön liittyvät tutkimukset ja tilannekuvat 

 • Mikä ja millainen vapaaehtoistyö kiinnostaa ihmisiä? Mikä vapaaehtoistyössä ei kiinnosta? 
 • Kulttuuriharrastamisen hyvinvointivaikutusten mittariston hyödyntäminen toiminnan arvioinnissa. 
 • Koronasta toipumisen dokumentointi. Koronan vaikutusten arviointi toimintaan. 

Kulttuuriin ja taiteeseen liittyvät projektit 

 • Lasten ja nuorten osallisuutta toteuttavan tapahtuman järjestäminen. Miten osallisuus toteutui? 
 • Projektimuotoinen toiminta nuorisoseurassa, tapahtuman tuottaminen lapsia ja nuoria osallistamalla. Projektin toteutuksessa mukana vaiheet: tarvekartoitus, suunnitelma, budjetointi, toteutus yhteisön kanssa, jatkotoimenpiteet, viestintä ja raportointi. 
 • Nuorten Dynamo-tapahtumatuottamisen oppaan koulutuspaketti. Video-opetusmateriaalia sekä koulutussuunnitelman pilotointi. 

Harrastamisen erilaisten muotojen toiminnan tutkiminen

 • Mitkä tekijät muodostavat yhteisöllisyyden kokemuksen? 
 • Koko perheen liittyminen harrastustoimintaan? Miten perhe kokee harrastustoiminnan, miten vanhemmat kokevat lapsen harrastustoiminnan? 
 • Eri-ikäisten harrastajien osallistumiskokemus erilaisissa harrastustoiminnoissa. 

Merkityksellisyys ja arvot järjestötyössä

 • Miten arvot näkyvät käytännön toiminnassa ja järjestön työntekijän työssä?
 • Miten Nuorisoseurojen arvot näkyvät työntekijöiden arjessa. Entä kohtaamisessa? 
 • Polku ja motivaatio järjestystyöhön? Kokemuksia ja uusia mahdollisuuksia. 
 • Ohjaajan työn toimintaympäristöt, ohjaajan tarvitseman tuen tarve työelämässä. 
 • Ohjaajan työelämätaidot järjestötyössä. 
 • Asiakaspalvelun ja kohtaamistaidon kokemuksia.  

Ennaltaehkäisevän toiminnan kokemus harrastajalle 

 • Miten toteutetaan kulttuurisen harrastustoiminnan suunnittelu kestävyyden näkökulmasta: ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen, kulttuurinen kestävyys. 
 • Miten toteutetaan toiminnan suunnittelu kulttuuriharrastamisen hyvinvointivaikutusten näkökulmasta? 

Yhteisöpedagogi yhteiskunnallisena vaikuttajana 

 • Vaikuttamisen eri tavat yhteisöllisessä toiminnassa. Esimerkiksi: artivismi, tapahtuma, ymmärryksen syventäminen ja yhteiskunnallinen keskustelutilaisuus.