SUOMI VUONNA 2017:

100 TAPAHTUMAA

1000 TARINAA

Suomi vuonna 2017 - 100 tapahtumaa ja 1000 tarinaa –hanke piirtää kuvan Suomesta vuonna 2017 ja kertoo millaisen Suomen lapset ja nuoret haluavat rakentaa. Pääosassa ovat lapset ja nuoret, heidän arkensa ja unelmansa. Hanke rakentuu nuorten järjestämien tapahtumien ja tempausten ympärille ja tuo nuorten äänen kuuluviin taiteen ja kulttuurin keinoin.

LEIPÄÄ JA KULTTUURIA-TYÖLLISTÄMISHANKKEET

Hankkeen tavoitteena on työllistää palkkatuella ja tarjota työkokeilupaikkoja järjestökentälle vuosittain yli 200 henkilölle. Mukana olevia työntekijöitä ja työnantajia tuetaan mm. koulutusten, henkilökohtaisen ohjauksen sekä yhteisöllisten toimintojen ja menetelmien kautta.

#ERNOD - ERITYISNUORET JA DIGIAJAN OSALLISUUS

Hankkeessa mallinnetaan menetelmiä ja lisätään osaamista järjestökentälle erityisen tuen tarpeessa olevien nuorten kohtaamiseksi luontevana osana seuratoimintaa. Mediaklubeissa opetellaan uusia mediavaikuttamisen ja -lukemisen taItoja. Myös selkokielinen viestintä lisääntyy.

#ERNOD

LUE LISÄÄ >