Suomen Nuorisoseurojen hankkeet

NUORET ETELÄ-SAVON DYNAMOINA 2022-2023

ESR, Etelä-Savon Ely-keskus
1.1.2022 - 31.8.2024

Nuoret Etelä Savon dynamoina -hankkeessa 16-25 -vuotias nuori pääsee itse tuottamaan asuinpaikkakunnalleen, Mikkeliin tai Pieksämäelle, ihkauuden tapahtuman!
Vuoden 2023 elokuun loppuun mennessä Mikkelin ja Pieksämäen nuoret saavat kokea neljä uutta tapahtumaa tekijöinä ja kokijoina. Dynamo -ryhmissä syntyy uutta osaamista, ystävyyttä ja yhteisöllisyyttä. Tavoitteena on, että oma kotikaupunki on entistäkin rakkaampi, kun olet itse osallisena sen tapahtumakentän rakentamisessa.

NUORET NUORISOSEURAVAIKUTTAJAT 2022-2023

Erasmus+ KA154
1.1.2022 - 1.7.2023

Nuoret Nuorisoseuravaikuttajat -toiminnassa vahvistetaan nuorten osallisuutta yhteiskunnassa, kansalaisjärjestötoiminnassa sekä kuulluksi tulemista ja osallistumista niin yhteiskunnassa kuin oman järjestömme päätöksenteossa. Ohjelma pitää sisällään mentoreiden tapaamisia, nuorten vaikuttajien alueellisia ja valtakunnallisia tapaamisia. Alueellisia ryhmiä on yhteensä kuusi: Etelä-Suomi, Lounais-Suomi, Kaakkois-Suomi, Keski- ja Länsi-Suomi, Itä-Suomi ja Pohjois-Suomi. Nuoret Vaikuttajat on suunnattu pääsääntöisesti 13–25-vuotiaille nuorille. 

KULTTUURITUULAHDUKSIA KESKI-SUOMESSA

Keski-Suomen liitto (AKKE-rahoitus)
1.1.2023 - 31.12.2024

Kulttuurituulahduksia Keski-Suomessa -hankkeen avulla etsitään ja kokeillaan erilaisia toimintamalleja kasvavan kulttuuritoiminnan lisäämiseksi. Hankeidea perustuu kulttuuria sekä kulttuuritoimintaa ja luontoa yhdistävien mahdollisuuksien kehittämiseen ja kokeiluun laajasti maakunnan alueella, niin että koettu toiminta lisää eri-ikäisten asukasryhmien osallistumismahdollisuuksia ja kokemuksia, ja sen myötä lisää hyvinvointia ja turvallisuuden tunnetta. Hankkeessa toteutetaan erilaisia kulttuuriprojekteja Keski-Suomen alueella yhteistyössä paikallisten nuorisoseurojen ja kyläyhdistysten kanssa.

INCLUSION IS ON  2021-2024

Erasmus+ KA2
1.11.2021 - 1.7.2024

Nuorisoseurat on yhteistyökumppanina Nuorten Akatemian vetämässä Inclusion is On -hankkeessa, jonka avulla selvitämme nuorten vapaa-ajan toiminnan saavutettavuutta. Hankkeen tavoitteena on kumppaniorganisaatioiden kanssa jakaa jo ennestään toimivia sekä innovoida uusia saavutettavuutta edistäviä käytäntöjä.

TEKEMISEN RIEMUA KAINUUSSA

Elävä Kainuu Leader ja Oulujärvi Leader
1.1.2023 - 31.12.2024

Tekemisen riemua Kainuussa -kehittämishankkeen tavoitteena on kehittää ja tukea alueella toimivien nuorisoseurojen toimintaa tarpeiden mukaisesti, luoda maakunnan nuorisoseuraverkosto ja lisätä seurojen välistä yhteistyötä, auttaa tunnistamaan, tekemään näkyväksi ja jakamaan nuorisoseurojen osaamista, saada uusia jäseniä ja aktiiveja mukaan nuorisoseuratoimintaan ja turvata toiminnan jatkuvuutta, kehittää ja luoda uutta nuorisoseuratoimintaa alueelle, selvittää ja luoda malli sille, miten Kainuun alueellinen toiminta toteutuu hankkeen jälkeen ja nostaa Kainuun alueellinen toiminta sille tasolle, että sinne voidaan jatkossa ohjata valtionavustusta nuorisotyöhön.

VINTIÖSTÄ VAIKUTTAJAKSI MURKUSTA MUUTOKSENTEKIJÄKSI

AVI, alueellisen nuorisotyön ja -toiminnan kehittämishanke
1.5.2022 - 30.4.2024

Nuorten paikallinen vaikuttajahanke on Etelä-Suomen aluetoimiston toteuttama kehittämishanke, joka vahvistaa alueella toimivien nuorten vaikuttamisosaamista sekä itselleen mielekkään toiminnan toteuttamista paikallisesti. Hankkeen tavoitteena on saada nuorelle osallisuuden, mukaanottamisen ja vaikuttamisen kokemus. Hanke edistää alueen yhdistystoiminnan moninaisuutta ja tekee näkyväksi yhdistyksissä tehtävää kasvatustyötä. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa nuorten vaikuttamisosaamista, jonka tavoitteena on lisätä yhdistysten ja kunnan välistä yhteistyötä nuoria palvelevaksi toiminnaksi nuorten itsensä toteuttamana. 

KYLÄTALO 2.0

Leader, yleishyödyllinen kehittämishanke
1.5.2022 - 31.8.2023

Keski-Suomen aluetoimiston toteuttama Kylätalo 2.0 on yleishyödyllinen kehittämishanke, jonka tavoitteena on valjastaa kylätalot sosiaalisen harrastustoiminnan käyttöön sekä parantaa maaseudun väestön valmiuksia toimia digitaalisissa ympäristöissä. Jyväsriihi ry on myöntänyt hankkeelle Leader -rahoituksen, joka koostuu EU:n maaseuturahastolta saadusta tuesta, valtionosuudesta ja toiminta-alueen kuntien tuesta. Hankkeen toiminnoissa on mm. pelikerhoja ja digipajoja.

TRAINING FOR TRAINERS ON YOUTH CULTURE

Erasmus+, pienimuotoinen kumppanuushanke
1.1.2023 - 1.7.2024

Nuorisoseurojen ja belgialaisen Formaatin yhteinen kumppanuushanke, jonka tavoitteena on nuorten kouluttajien ja ohjaajien lisääminen organisaatioissa. Hanke järjestää kouluttajakoulutuksia, ohjaajakoulutuksia sekä vertaistapaamisia ja harrastustoimijoille suunnattuja webinaareja. Hanke on Erasmus+ -ohjelman osarahoittama.

Menneet hankkeet

HÖNTSÄ - SILTA ETEENPÄIN!

Höntsä – silta eteenpäin! -ESR-hankkeen tavoitteena on lisätä toimijoiden välistä yhteistyötä ja lisätä 16-25 -vuotiaiden nuorten opiskelumotivaatiota ja hyvinvointia sekä tukea elämänhallintaa. Höntsä-toiminta on kulttuurin ja liikunnan yhdistävää, nuorista lähtevää, iloista, osaamisesta riippumatonta ja kaikille avointa.

LEIPÄÄ JA KULTTUURIA-TYÖLLISTÄMISHANKKEET

Hankkeen tavoitteena on työllistää palkkatuella ja tarjota työkokeilupaikkoja järjestökentälle vuosittain yli 200 henkilölle. Mukana olevia työntekijöitä ja työnantajia tuetaan mm. koulutusten, henkilökohtaisen ohjauksen sekä yhteisöllisten toimintojen ja menetelmien kautta.