OHJAAJAHUOLTO

Ohjaaja on harrastusryhmän tai kerhon sydän, jonka osaaminen, innostus ja kiinnostus ohjaamiseen on toiminnan ytimessä. Ohjaaja tarvitseekin huolenpitoa, kuten koulutusta, muiden ohjaajien tapaamista sekä apua ryhmän käytännön pyörittämiseen ja esimerkiksi ryhmän tapahtumiin tai koulutuksiin osallistumiseen. Ohjaajahuollon tapahtumissa ohjaajat kokoontuvat jakamaan kokemuksiaan ja saamaan uusia virikkeitä. 

Ohjaajahuollollisia tapaamisia voi järjestää yksittäinen nuorisoseura myös omille ohjaajilleen. Ohjaajataapaamisten tavoitteena on tällöin tukea ohjaajaa työssään, mahdollistaa vertaistuki ja virkistyminen yhdessä muiden ohjaajien kanssa.

OHJAAJIEN OLOHUONE

Ohjaajien olohuoneet ovat virkistäytymishetkiä, joita järjestetään alueellisesti ja valtakunnallisesti. 

Ohjaajien olohuoneet voivat sisältää muun muassa ajankohtaisista asioista keskustelua, omien ohjaajakykyjen tiedostamista ja niiden parantamista, kevyeen liikkumiseen liittyviä ohjelmanumeroita sekä yhteistä rentoutumista.

KENELLE

Ohjaajien olohuoneeseen ovat tervetulleita kaikkien projektien, kerhojen, ryhmien ja tapahtumien ohjaajat ja vetäjät, joilla on halua ja motivaatiota kehittää sekä itseään ohjaajana että ohjaamaansa toimintaa. Mukaan voivat tulla myös ohjaajana aiemmin toimineet tai ohjaamisesta kiinnostuneet nuoret ja aikuiset.

Alueelliset ja valtakunnalliset olohuoneet löydät Nuorisoseurojen tapahtumakalenterista.