ORGANISAATIO

Osallistu - vaikuta!

Nuorisoseuratoimintaa järjestetään paikallisesti, maakunnallisesti ja valtakunnallisesti. Toiminnan keskiössä ovat paikalliset seurat ja nuorisoseuralaiset, jotka osallistuvat järjestön päätöksentekoon kaikilla tasoilla.

Järjestön olemassaolon oikeutus tulee paikallistasolta paikallisten nuorisoseurojen toiminnasta. Suomen Nuorisoseurat sekä sen aluetoimistot ja keskusseurat toimivat paikallisten nuorisoseurojen tukena ja kehittävät niiden toimintaa sekä toimintaedellytyksiä.

Nuorisoseurajärjestö koostuu n. 700 paikallisseurasta sekä valtakunnallisesta liitosta. Liitolla on 15 piiriä, joista kuutta aluetoimistoa ylläpitää liitto ja yhdeksän ovat itsenäisiä keskusseuroja.  


NUORISOSEUROJEN PÄÄTÖKSENTEKO

NUORISOSEURAKOKOUS

Varsinainen liittokokous eli nuorisoseurakokous on järjestön ylin päättävä elin. Se pidetään joka kolmas vuosi. Nuorisoseurakokouksessa on edustusoikeus kaikilla liiton varsinaisena jäsenenä olevilla yhdistyksillä. Kokouksessa valitaan valtuusto, kerrotaan menneestä toiminnasta ja taloudesta ja päätetään tulevan kolmen vuoden toiminnasta. Seuraava nuorisoseurakokous järjestetään 2024.

Nuorisoseurakokous 2015 Tampere - äänestys käynnissä
Nuorisoseurakokous 2015 Tampereella.
Merja ja Anni äänestävät. 

VALTUUSTO

Valtuusto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa, kevätkokoukseen huhti-toukokuussa ja syyskokoukseen syys-joulukuussa. Valtuuston kevätkokouksessa hyväksytään edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös. Syyskokouksessa hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio. Vakiintuneen käytännön mukaan valtuuston kokouksien yhteydessä on järjestetty myös valtuustoseminaarit, joissa valtuusto linjaa toiminnan kehittämistä pidemmällä aikajänteellä. Esimerkiksi kevään valtuustoseminaarissa on viime vuosina käyty keskustelua seuraavan vuoden toiminnan painopisteistä sekä toiminnan kehittämisestä.

Valtuuston jäsenet

HALLITUS

Liiton hallitukseen kuuluu valtuuston syyskokouksessaan valitsemat puheenjohtaja ja kahdeksan varsinaista jäsentä ja 1. ja 2. varajäsen. Hallituksen tehtävänä on johtaa liiton toimintaa ja taloutta nuorisoseurakokouksen ja valtuuston päätösten mukaisesti. Hallituksen päätösten valmistelijana ja esittelijänä toimii liiton pääsihteeri sekä muut johtavat työntekijät.

Hallituksen jäsenet

EHDOKASASETTELU JA VAALIVALIOKUNTA

Liiton hallituksen ja valtuuston jäsenten valintaa varten perustetaan aina vaalivaliokunta. Vaalivaliokunta kerää järjestökentän ehdokkaat yhteen, lähettää heille haastattelukysymyksiä ja tekee ehdotuksen henkilövalinnoiksi. 


ALUETOIMISTOT JA KESKUSSEURAT

Nuorisoseuroja palvelee liiton toimiston lisäksi 15 alueellista toimistoa ympäri maan. Ne ovat joko Suomen Nuorisoseurojen alaisia aluetoimistoja tai itsenäisiä keskusseuroja. Näiden keskeisiin tehtäviin kuuluu yhteydenpito jäsenkenttään, tiedottaminen, yhdistystoiminnan neuvonta ja seuratoiminnan kehittämien yhdessä jäsenseurojensa kanssa. 

Suomen kartta, jossa merkittynä kaikki Nuorisoseurojen aluetoimistot ja itsenäiset keskusseurat.

PAIKALLISET NUORISOSEURAT

Ympäri Suomea toimii yli 600 paikallista nuorisoseuraa. Löydä sinulle sopivin nuorisoseura ja tule mukaan! Jokaisella nuorisoseuralla on oma johtokunta, joka johtaa nuorisoseuran toimintaa.  Kaikki seuran jäsenet pääsevät vaikuttamaan yhdistyksen kokouksissa ja valitsemaan johtokunnan jäsenet. Nuorisoseuralla voi olla myös erilaisia toimikuntia, joille vastuuta on jaettu. Paikalliset nuorisoseurat järjestävät erilaista harrastustoimintaa, tapahtumia, koulutuksia sekä hanke- ja projektitoimintaa ja ylläpitävät 600 nuorisoseurantaloa tai muuta toimitilaa.

Suomen kartta, jossa merkittynä kaikki paikallisseurat ympäri Suomen.

HERMANNIT JA HERMANSKAT

Nuorisoseuratoimintaa tukevat seniorit ovat järjestäytyneet maakunnallisiin Hermanni-kiltoihin, jotka koostuvat Hermanni- tai Hermanska –arvonimen saajista. Arvonimen myöntää Suomen Nuorisoseurojen hallitus. H-killat tukevat maakunnallista nuorisoseuratoimintaa toiminnallisesti ja taloudellisesti ja järjestävät jäsenistönsä keskuudessa omaa kulttuuritoimintaa. Arvonimen voi saada yli 50-vuotias nuorisoseuratoimintaa merkittävästi vaikuttanut ihminen tai toimintaa merkittävästi tukenut sidosryhmien edustaja.

MATTI YRJÖNPOIKA SIPPOLA -SEURA

Seuran tarkoituksena on vaalia ja tehdä tunnetuksi Nuorisoseurojen toimintaa ja tarkoitusta ensimmäisen nuorisoseuran perustajajäsenen Matti Yrjönpoika Sippolan hengessä. Seura tukee nuorisoseurojen toimintaa ja rakentaa nuorisoseurojen kautta suomalaisen sivistysyhteiskunnan perustaa, uskoa ihmisen haluun kasvaa yksilönä ja yhteisön jäsenenä. Lue lisää Matti Yrjönpoika Sippola -seurasta pdf-tiedostosta >

Matti Yrjönpoika Sippola, Suomen ensimmäisen nuorisoseuran perustaja.

Näin liityt jäseneksi:

  1. Täytä sähköinen lomake (aukeaa linkistä)
  2. Soita (09) 5840 610
  3. Lähetä sähköpostia: sippola(a)nuorisoseurat.fi
  4. Tulosta paperinen PDF-lomake (aukeaa linkistä) ja lähetä se liittoon.

YHTEISTYÖKUMPPANIT

SUOMEN NUORISO-OPISTO PAUKKULA

Suomen Nuoriso-opisto, tuttavallisemmin Paukkula, on nuorisoseurajärjestön ylläpitämä kansanopisto ja ammatillista koulutusta antava oppilaitos Mikkelissä.

Paukkulassa voi opiskella mm. nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajaksi tai käydä liikunnanohjauksen peruskurssin. Kansanopistolinjat ovat erinomainen tapa viettää tavoitteellista välivuotta, hakea suuntaa elämälleen ja harjoitella vaikeita pääsykokeita varten. Lisäksi Paukkulassa järjestetään tavoitteellisia ja virkistäviä lyhytkursseja.

OPINTOKESKUS KANSALAISFOORUMI

Opintokeskus Kansalaisfoorumi palvelee nuorisoseurojen koulutus- ja opintotoimintaa. Alueilla toimivat koulutussuunnittelijat ovat aluetoimistojen ja nuorisoseurojen tukena koulutustoiminnan asiantuntijoina. Juuri käyttöönotettu SKAFnet-palvelu helpottaa koulutus- ja opintotoiminnan ”paperityön” hoitamista.