Menneet hankkeet

KYLÄTALO 2.0

Jyväsriihi Leader, yleishyödyllinen kehittämishanke
1.5.2022 - 31.8.2023

Keski-Suomen aluetoimiston toteuttama Kylätalo 2.0 on yleishyödyllinen kehittämishanke, jonka tavoitteena on valjastaa kylätalot sosiaalisen harrastustoiminnan käyttöön sekä parantaa maaseudun väestön valmiuksia toimia digitaalisissa ympäristöissä. Jyväsriihi ry on myöntänyt hankkeelle Leader -rahoituksen, joka koostuu EU:n maaseuturahastolta saadusta tuesta, valtionosuudesta ja toiminta-alueen kuntien tuesta. Hankkeen toiminnoissa on mm. pelikerhoja ja digipajoja.

https://keskisuomi.nuorisoseurat.fi/aluetoimisto/kylatalo-2-0/

NUORET NUORISOSEURAVAIKUTTAJAT 2022-2023

Erasmus+ KA154
1.1.2022 - 1.7.2023

Nuoret Nuorisoseuravaikuttajat -toiminnassa vahvistetaan nuorten osallisuutta yhteiskunnassa, kansalaisjärjestötoiminnassa sekä kuulluksi tulemista ja osallistumista niin yhteiskunnassa kuin oman järjestömme päätöksenteossa. Ohjelma pitää sisällään mentoreiden tapaamisia, nuorten vaikuttajien alueellisia ja valtakunnallisia tapaamisia. Alueellisia ryhmiä on yhteensä kuusi: Etelä-Suomi, Lounais-Suomi, Kaakkois-Suomi, Keski- ja Länsi-Suomi, Itä-Suomi ja Pohjois-Suomi. Nuoret Vaikuttajat on suunnattu pääsääntöisesti 13–25-vuotiaille nuorille. 

https://nuorisoseurat.fi/jarjesto/hankkeet/nuoretvaikuttajat/

NUORET ETELÄ-SAVON DYNAMOINA 2022-2023

ESR, Etelä-Savon Ely-keskus
1.1.2022 - 30.9.2023

Nuoret Etelä Savon dynamoina -hankkeessa 16-25 -vuotias nuori pääsee itse tuottamaan asuinpaikkakunnalleen, Mikkeliin tai Pieksämäelle, ihkauuden tapahtuman!
Vuoden 2023 elokuun loppuun mennessä Mikkelin ja Pieksämäen nuoret saavat kokea neljä uutta tapahtumaa tekijöinä ja kokijoina. Dynamo -ryhmissä syntyy uutta osaamista, ystävyyttä ja yhteisöllisyyttä. Tavoitteena on, että oma kotikaupunki on entistäkin rakkaampi, kun olet itse osallisena sen tapahtumakentän rakentamisessa.

https://nuorisoseurat.fi/jarjesto/hankkeet/dynamo/

Nuoret Etelä-Savon dynamoina laventeli hankelogo

LEIPÄÄ JA KULTTUURIA-TYÖLLISTÄMISHANKKEET

Hankkeen tavoitteena on työllistää palkkatuella ja tarjota työkokeilupaikkoja järjestökentälle vuosittain yli 200 henkilölle. Mukana olevia työntekijöitä ja työnantajia tuetaan mm. koulutusten, henkilökohtaisen ohjauksen sekä yhteisöllisten toimintojen ja menetelmien kautta.

https://nuorisoseurat.fi/jasenseuroille/tyollistaminen/

HÖNTSÄ - SILTA ETEENPÄIN!

Höntsä – silta eteenpäin! -ESR-hankkeen tavoitteena on lisätä toimijoiden välistä yhteistyötä ja lisätä 16-25 -vuotiaiden nuorten opiskelumotivaatiota ja hyvinvointia sekä tukea elämänhallintaa. Höntsä-toiminta on kulttuurin ja liikunnan yhdistävää, nuorista lähtevää, iloista, osaamisesta riippumatonta ja kaikille avointa.

https://nuorisoseurat.fi/jarjesto/hankkeet/HONTSA/

100 tapahtumaa, 1000 tarinaa

Hankkeen tarkoitus: Suomi täyttää 100 vuotta ja sitä on syytä juhlia! Itsenäisyyden juhlavuonna alle 29-vuotiaat lapset ja nuoret pääsevät toteuttamaan sata heidän näköistä tapahtumaa ja kertomaan tuhansin tarinoin, millainen on Suomi vuonna 2017. Suomen Nuorisoseurat myöntää tapahtumiin raha-avustusta.
Hankkeen vetäjät: Suomen Nuorisoseurojen oma hanke. Hankkeen vetäjä Ulla Konttinen. Osa Suomen Itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa.
Toteuttamisaika: 1.1.2017–31.12.2017
Uutisia 100 tapahtumaa, 1000 tarinaa -hankkeesta (avautuu uuteen ikkunaan)
Hankkeen aikana kootut tarinat (avautuu uuteen ikkunaan)

100 tapahtumaa, 1000 tarinaan hankkeen kiitoskortti.

ERNOD - Erityisnuoret ja digiajan osallisuus

Hankkeen tarkoitus: lisätä erityisen tuen tarpeessa olevien nuorten osallisuutta sekä mahdollisuuksia osallistua luontevasti seuratoimintaan.
Hankkeen vetäjät: Hanketta hallinnoi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.
Toteuttamisaika: 1.9.2015–31.8.2017
Hankkeen rahoittajat: Pohjois-Suomen ELY-keskus, Euroopan sosiaalirahasto ja hankkeen toteutusorganisaatiot.
Hankkeen päättöjulkaisu: Aika digittää - näkökulmia ja menetelmiä erityisryhmien nuorten mediavaikuttamiseen (avautuu uuteen ikkunaan)

Ernod -hankkeen kumppaneiden logot.

Palvelutuuli

Hankkeen tarkoitus: Maaseudun palvelujen järjestäminen yhteistyössä yli sektorirajojen
Hankkeen vetäjät: Projektipäälliköt Anu Viitala ja Reena Laukkanen-Abbey, yhteisövalmentajat Päivi Kaski ja Anja Saksola
Hankkeen rahoittajat: Keski-Suomen ELY-keskus, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto
Loppuraportti: Avaa tästä loppuraportti PDF-muodossa.

Paljon ihmisiä joulumyyjäisissä. Katossa roikkuu himmeleitä ja esillä käsitöitä.
Palvelutuuli -hankkeen loppuraportin kansikuva.