Nuorisoseurojen osaamismerkkien kuvakollaasi.

Osaamismerkit

Digitaalinen osaamismerkki on tapa tunnistaa ja antaa tunnustusta yhdistys- ja harrastustoiminnassa kertyneestä osaamisesta. Merkkiä voi hyödyntää CV:ssä työpaikkaa hakiessa tai oppilaitosten valintakokeissa omaa osaamista esitellessä. Merkkiä voi myös jakaa omissa sosiaalisen median kanavissa, kuten LinkedInissä, Facebookissa tai Twitterissä.

Osaamismerkki on kuva, joka sisältää tietoja siitä, minkälaista osaamista merkin saaneella henkilöllä on tästä asiasta. Merkkejä myöntätvät useat oppilaitokset, järjestöt ja yritykset. Niiden käyttö yleistyy. Merkkejä voi kerätä monesta eri teemasta. Ilmoitus merkin hyväksymisestä tulee viestinä sähköpostiin, joka ohjaa rekisteröimään Badge Passport -palveluun. Kaikki saadut osaamismerkit löytyvät jatkossa hankilökohtaiselta tililtä kyseisestä palvelusta.

Nuorisoseurat julkaisee omia osaamismerkkejä. Lisäksi teemme yhteistyötä Opintokeskus Kansalaisfoorumin kanssa yhteisten merkkien osalta. Tällä hetkellä yhteisesti haettavia merkkejä ovat puheenjohtajan, taloudenhoitaja  ja sihteerin -osaamismerkit.

Alla on esitelty nuorisoseurojen osaamismerkkejä. Voi myös tutustua merkkien tarkempiin kuvauksiin.

Nuorisoseurojen seuratoiminnan merkit

Seuratoimija esihenkilönä osaamismerkissä esihenkilö halaa työntekijää.

Seuratoimija esihenkilönä -osaamismerkin saaja osaa toimia esihenkilönä nuorisoseurassa.

Tuottaja nuorisoseurassa -merkki

Tuottaja nuorisoseurassa -osaamismerkin saaja osaa tuottaa nuorisoseuran tapahtumia.

Tiedottaja nuorisoseurassa -merkki

Tiedottaja nuorisoseurassa -osaamismerkin saaja osaa tiedottaa nuorisoseuran toiminnasta eri kanavissa.

Vaikuttaja nuorisoseurassa -merkki
Nuorisoseurantalo-osaaja -merkki

Nuorisoseurantalo-osaaja -osaamismerkin saaja omaa seurantalon ylläpitoon tietoja ja taitoja kolmesta osa-alueesta.

Nuorisoseurantalomestari-merkistä kuva

Nuorisoseurantalomestari-osaamismerkin saaja omaa seurantalon ylläpitoon tietoja ja taitoja vähintään kuudesta osa-alueesta.

Asiakaspalvelun osaaja -merkin saaja on toiminut asiakaspalvelutehtävissä seuran tapahtumissa, harrastus- tai seuratoiminnassa. 

Vapaaehtoinen nuorisoseurassa -merkki

Merkin saaja on toiminut vähintään vuoden vapaaehtoisena nuorisoseurassa.

Nuorisoseurojen harrastustoiminnan merkit

Nuorisoseuran Avarttiosallistuja -merkki

Merkin voi hakea, kun on osallistunut nuorisoseuroissa Avartti-ryhmän toimintaan vähintään kuusi kuukautta.

Kansantanssin harrastaja -merkki

Merkin voi hakea, kun on harrastanut kansantanssia viisi vuotta jossakin nuorisoseurassa.

Tanssin harrastaja -osaamismerkki

Merkin voi hakea, kun on harrastanut tanssia viisi vuotta jossakin nuorisoseurassa.

Teatterin harrastaja -osaamismerkki

Merkin voi hakea, kun on harrastanut teatteria viisi vuotta jossakin nuorisoseurassa.


Ohjaaja nuorisoseurassa -merkki

Merkin voi hakea, kun on ohjannut toimintaa vuoden.

Taitava ohjaaja nuorisoseurassa -merkki

Merkin voi hakea, kun on ohjannut toimintaa viisi vuotta.

Mestariohjaaja nuorisoseurassa -merkki

Merkkiä voi hakea, kun on toiminut ohjaajana 
vähintään kymmenen vuotta.

Koulutusmerkit

Höntsä coach -koulutus -merkki

Merkki myönnetään Höntsä-vertaisohjaajakoulutuksen käyneille. Kysy lisää omalta kouluttajalta.

Nuorisoseuran kouluttaja -merkki

Merkki myönnetään kouluttajakoulutuksen käyneille. Kysy lisää omalta kouluttajalta.

Tapahtuman tekijöiden merkit

Osaamisen tunnistaminen

Osaamisen tunnistaminen tarkoittaa jo hankitun osaamisen hyväksymisen oppilaitoksen tutkintoihin.
Osaamista voi syntyä suoraan järjestötehtävissä tai harrastustoiminnassa.

Lisätietoja osaamismerkeistä antaa minna.pasi(at)nuorisoseurat.fi