Nuoret vaikuttajat 2020-2021

Toiminta

Koronavirustilanteen vuoksi toukokuulle suunnitellut toiminnot on peruttu. Selvitämme mahdollisuutta toteuttaa ne myöhemmin.
​Tiedotamme tilanteen etenemisestä!

  • Vierailu Eduskunnassa 15.5. (siirretty myöhemmäksi)
  • Seminaari 15.-17.5.2020 (siirretty myöhemmäksi)
  • Päättäjätapaaminen 17.5.: Valtuusto (siirretty myöhemmäksi)

3.-6.9.2020 Sparraussessio 2, Rovaniemi

  • Mikä minuun on tehnyt vaikutuksen?
  • Strategiatyö
  • Organisaatioviestintä ja viestintä vaikuttamisen välineenä


20.-22.11.2020 Päättäjätapaaminen 2: Hallitus

5.-7.2.2021 Sparraussessio 3

21.-23.5.2021 ​tai 10.-13.6.2021 Sparraussessio 4

1.-3.10.20201 Seminaari 2 + Päättäjätapaaminen 3: Nuorisoseurakokous

​Menneet toiminnot

15.-16.2.2020 Sparraussessio 1, Lahti
​Hankkeen ensimmäinen sparrausviikonloppu, jonka teemana oli vaikuttava viestintä sekä hankkeen toimintojen suunnittelu edelleen.

Hanketiedot
Nuoret vaikuttajat 2020-2021

​Hankkeen toteuttaja: Suomen Nuorisoseurat ry
Hankkeen toteutusaika: 1.1.2020-31.12.2021
Hankkeen rahoittaja: Erasmus+ Youth in Action
Hankkeen kokonaisbudjetti: 42 495 euroa. Lopullinen tuki määräytyy loppuraportin perusteella.
Tiivistelmä hankkeesta:

​Nuorisoseurat toteuttaa projektin vahvistaakseen nuorten osallisuutta, vaikuttamistoimintaan liittyvää osaamista sekä intoa aktiiviseen kansalaisuuteen ja kansalaistoimintaan. Vuonna 2019 koottu Nuorten vaikuttajaryhmä toimii hankkeen ydintiiminä. Hankkeen toiminnoissa kohderyhmänä ovat 13-30-vuotiaat nuoret ympäri Suomea. Nuorisoseurat antaa hankkeeseen osallistuville nuorille todistuksen ja hankkeen aikana luotavan Open Badge vaikuttajan osaamismerkin. Suomen Nuorisoseurat ry:n hallitus ja sen jäsenet nimetään vaikuttajakummeiksi vaikuttajaryhmälle. Hankkeen edistymisestä raportoidaan hallituksen kokouksissa.

Hanke muodostuu sparraussessioista, vaikuttajaekskursioista, seminaareista ja päättäjätapaamisista. Hankkeen aikana toteutetaan neljä sparraussessiota, joissa lisätään osaamista vaikuttamistoiminnasta sekä vahvistetaan nuorten itseluottamusta. Sparraussessioissa hyödynnetään ulkopuolisia asiantuntijoita. Sparraussessioiden sisällöt määrittelee vaikuttajaryhmä itse. Tavoitteena on, että sparraussessioihin osallistuu hankekauden aikana yhteensä 42 nuorta. Vaikuttajaekskursiot ovat vierailuja ja opintomatkoja demokratian ja vaikuttamisen ydinpaikkoihin. Vaikuttajaekskursioille tavoitteenamme on saada 10 osallistujaa. Hankkeen aikana suunnitellaan myös erillisrahoituksella toteutettava kansainvälinen opintomatka. Seminaarit avaavat nuorten vaikuttajatoimimista laajemmalle kohderyhmälle. Hankekauden aikana toteutetaan kaksi seminaaria ja tavoitteena on saada näihin osallistujiksi 60 henkilöä. Päättäjätapaamiset toimivat vuorovaikutuksen ja avoimen dialogin paikkoina nuorten vaikuttajaryhmän ja päättäjien välillä. Päättäjätapaamiset järjestetään Suomen Nuorisoseurat ry:n hallituksen ja valtuuston kanssa ja nuoret osallistuvat myös Nuorisoseurakokoukseen. Päättäjätapaamiset kokoavat hankekauden aikana 15 nuorta.

​Ota yhteyttä

Riina Kylmälahti
suunnittelija
+358 40 7721 609
riina.kylmalahti ( a ) nuorisoseurat.fi

​Henna Liiri-Turunen
​vs. toimialajohtaja
​+358 44 207 3072
​henna.liiri-turunen ( a ) nuorisoseurat.fi

​Euroopan komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä
Suomessa Erasmus+ -ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa Erasmus+ -ohjelman kansallinen toimisto Opetushallituksessa