Nuoret vaikuttajat 2022-2023

Nuoret Nuorisoseuravaikuttajat -toiminnassa vahvistetaan nuorten osallisuutta yhteiskunnassa, kansalaisjärjestötoiminnassa sekä kuulluksi tulemista ja osallistumista niin yhteiskunnassa kuin oman järjestömme päätöksenteossa. Ohjelma pitää sisällään mentoreiden tapaamisia, nuorten vaikuttajien alueellisia ja valtakunnallisia tapaamisia. Alueellisia ryhmiä on yhteensä kuusi: Etelä-Suomi, Lounais-Suomi, Kaakkois-Suomi, Keski- ja Länsi-Suomi, Itä-Suomi ja Pohjois-Suomi. Nuoret Vaikuttajat on suunnattu pääsääntöisesti 13–25-vuotiaille nuorille. Toimintaa toteutetaan Erasmus+ -rahoituksella ja sitä on valmisteltu yhdessä Nuoret Vaikuttajat – ohjelmassa vuosina 2019–2021 mukana olleiden nuorten kanssa. 

Hankkeen perustiedot - Nuoret Nuorisoseuravaikuttajat 

  • Erasmus+ (KA154-YOU) Youth participation activities 
  • Toteutusaika 1.1.2022 - 1.7.2023
  • Toteuttaja: Suomen Nuorisoseurat ry
  • Muodostuu mentoritapaamisista sekä alueellisista ja valtakunnallisista vaikuttajanuorten tapaamisista
  • Alueellisia ryhmiä on kuusi: Etelä-Suomi, Lounais-Suomi, Kaakkois-Suomi, Itä-Suomi, Keski- ja Länsi-Suomi, Pohjois-Suomi

Hankkeen toiminnot

Ota hankkeen kuulumiset seurantaan Instagramissa @nsnuoretvaikuttajat
Kuvia hankkeen toiminnoista löydät Nuorisoseurojen kuvagalleriasta

Nuorten vaikuttajien mentorit ryhmäskuvassa.

Ajankohtaista

Nuoret nuorisoseuravaikuttajat on Erasmus plus -ohjelmasta rahoitettu nuorten osallistumishanke, jonka tavoitteena on kasvattaa nuorten yhteiskunnallisen vaikuttamisen taitoja. Tänään perjantaina käynnistyvä valtakunnallinen tapaaminen tuo yhteen kuuden alueellisen ryhmän nuoria. He ovat iältään 15–25-vuotiaita. Helmikuussa käynnistynyt Nuoret nuorisoseuravaikuttajat -ohjelma järjestää sekä alueellisia että valtakunnallisia tapaamisia nuorille hankkeen puitteissa. Nuorten on mahdollista lähteä myös kansainvälisiin ryhmävaihtoihin sekä osallistua

Read More
Nuoret nuorisoseuravaikuttajat kokoontuvat valtakunnalliseen tapaamiseen Helsinkiin

Erätauko-säätiö on myöntänyt Nuorisoseuroille Suomen dialogiteko 2021 -tunnustuksen. Palkitsemisperusteissa kiitetään erityisesti vahvasta dialogityöstä nuorten parissa ja Nuori kulttuuri Talks -kokonaisuudesta sekä Poikkeusajan dialogit -kokonaisuuteen osallistumisesta. Nämä vahvistavat osaltaan demokratiaa.  Demokratian, luottamuksen ja keskustelukulttuurin vahvistaminen on pitkäjänteistä työtä. Sitä voi tehdä monin eri tavoin. Dialogi ja esimerkiksi Erätauko-menetelmä on yksi tapa tarttua toimeen. Se on voinut

Read More
Nuorisoseuroille Vuoden dialogiteko 2021 -tunnustus

Tänä viikonloppuna käynnistyvät uudet nuorten alueelliset vaikuttajaryhmät ympäri Suomea. Ryhmien mentoreina toimii joukko aiemmissa vaikuttajaryhmissä olleita nuoria. Nuoret Nuorisoseuravaikuttajat -toiminnassa vahvistetaan nuorten osallisuutta yhteiskunnassa, kansalaisjärjestötoiminnassa sekä kuulluksi tulemista ja osallistumista niin yhteiskunnassa kuin oman järjestömme päätöksenteossa. Ohjelma pitää sisällään mentoreiden tapaamisia, nuorten vaikuttajien alueellisia ja valtakunnallisia tapaamisia. Alueellisia ryhmiä on yhteensä kuusi: Etelä-Suomi, Lounais-Suomi, Kaakkois-Suomi,

Read More
Yli 50 nuorta vaikuttajaa koolla viikonloppuna 

Ota yhteyttä

Riina Kylmälahti
suunnittelija
+358 40 7721 609
riina.kylmalahti ( a ) nuorisoseurat.fi

Henna Liiri-Turunen
kehittämispäällikkö
+358 44 207 3072
henna.liiri-turunen ( a ) nuorisoseurat.fi


Nuoret vaikuttajat 2020-2021

Hankkeen toteuttaja: Suomen Nuorisoseurat ry
Hankkeen toteutusaika: 1.1.2020-31.12.2021
Hankkeen rahoittaja: Erasmus+ Youth in Action

Nuorisoseurat toteutti projektin vahvistaakseen nuorten osallisuutta, vaikuttamistoimintaan liittyvää osaamista sekä intoa aktiiviseen kansalaisuuteen ja kansalaistoimintaan. Vuonna 2019 koottu Nuorten vaikuttajaryhmä toimi hankkeen ydintiiminä. Hankkeen toiminnoissa kohderyhmänä olivat 13-30-vuotiaat nuoret ympäri Suomea. Hanke muodostui suunnitelman mukaisesti sparraussessioista, vaikuttajaekskursioista, seminaareista sekä päättäjätapaamisista.

1. SPARRAUSSESSIOT
Hankkeen aikana toteutettiin viisi sparraussessiota, joissa lisättiin osaamista vaikuttamistoiminnasta sekä vahvistettiin nuorten itseluottamusta. Sparraussessioissa hyödynnettiin ulkopuolisia asiantuntijoita. Sparraussessioiden sisällöt muodostettiin yhdessä nuorten toiveiden mukaisesti. Sparraussessioihin osallistui yhteensä 36 nuorta ja yhteensä 51osallistujaa.

2. VAIKUTTAJAEKSKURSIOT
Vaikuttajaekskursioita covid-19 vaikeutti eniten, kyseessä oli vierailut ja opintomatkat demokratian ja vaikuttamisenydinpaikkoihin. Vaikuttajaekskursiolle Eduskuntaan osallistui yhteensä 28 nuorta ja 64 osallistujaa. 

3. SEMINAARIT
Suunnitelmasta poiketen toteutettiin yksi seminaari. Se mahdollisti vaikuttamista laajalle kohderyhmälle ja antoi tilaisuuden keskustella dialogissa nuorten elämästä, vapaa-ajasta ja harrastuksista päättäjien, virkamiesten sekä mm. alan asiantuntijoiden kanssa. Seminaariin osallistui yhteensä 23 nuorta ja yhteensä 30 osallistujaa. Lisäksi taltioinnit saivat satoja katsojakertoja.

4. PÄÄTTÄJÄTAPAAMISET
Päättäjätapaamiset toimivat vuorovaikutuksen ja dialogin paikkoina, ne järjestettiin järjestön hallituksen ja valtuuston kanssa sekä Nuorisoseurakokouksessa 2021. Päättäjätapaamisiin osallistui yhteensä 57 nuorta ja yhteensä 109 osallistujaa.

Nuoret ovat oppineet kuuntelemisen, julkisen puhumisen ja rakentavan vuorovaikutuksen taitoja. Tämän lisäksi demokratian ja järjestövaikuttamisen toimintamallit ovat tulleet tutuiksi. He ovat oppineet muun muassa nuorisoseuroista järjestönä, päätöksenteosta, erilaisista vaikuttamismahdollisuuksista, puhumisesta ja viestinnästä sekä EU:n nuorisostrategiasta. Hanke vakuutti toiminnallaan jo sen alkumetreiltä saakka ja projektin aikana luotiin suunnitelma laajennetulle toiminnalle ja uudelle Erasmus+ -hankkeelle vuosille 2022-2023. Nuorilta saadun palautteen ja itsearvioinninperusteella hankkeen tavoitteet ovat toteutuneet erittäin hyvin, jopa yli odotustemme.

Suomen Nuorisoseurojen logo.
Yhteisrahoitettu Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelmasta, kuvassa myös EU:n lippu.

Euroopan komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä
Suomessa Erasmus+ -ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa Erasmus+ -ohjelman kansallinen toimisto Opetushallituksessa