YHDESSÄ

Nuorisoseurojen suunnannäyttäjä on YHDESSÄ 2016-2018 -ohjelma. Tämän lisäksi toimintaa viitoittaa Nuorisoseurat 2020 -strategia. 

NUORISOSEUROJEN TOIMINTA-AJATUS

Kasvatus- ja harrastustoimintamme edistää lasten ja nuorten kokonaisvaltaista kasvua sekä aktiivista ja vastuullista kansalaisuutta. Eri-ikäisten yhdessä toimiminen vahvistaa yhteisöllisyyttä ja yhdenvertaisuutta sekä lisää hyvinvointia.​

Nuorisoseurojen kasvatusnäkemys ja osallisuusportaat auttavat järjestön toiminta-ajatuksen hahmottamista. 

VISIO 2020

Vuonna 2020 nuorisoseurat on Suomen merkittävin kulttuurisen lapsi- ja nuorisotyön toimija.

ARVOT

Osallisuus tarkoittaa yhteisöön kuulumista ja mukanaoloa. Jokainen voi vaikuttaa yhteiseen tekemiseen ja toimintaan.

Nuorisoseurassa kaikki ovat yhdenvertaisia. Toiminta on avointa ja arvostavaa, ja siihen on helppo tulla mukaan.

Yhteisöllisyys on yhdessä toimimista, tasavertaisuutta, yhteisiä kokemuksia  ja tekemisen riemua