Tekemisen riemua 

Nuorisoseuratoiminnan pääperiaatteet 2019-2021

Olemme yhdessä päättäneet, että lapset ja nuoret ovat kaiken nuorisoseuratoiminnan keskiössä, ja toimintamme on kaikille avointa. Haluamme, että kulttuurinen harrastustoimintamme on arvostettua ja meidät tunnetaan laadusta ja turvallisuudesta. Haluamme, että nuorisoseuratyö on tunnettua ja arvostettua. Yhteisenä visionamme on, että Nuorisoseurat on Suomen merkittävin kulttuurisen nuorisotyön toimija.

Teemme järjestön kaikilla tasoilla työtä näiden tavoitteiden toteuttamiseksi. Paikalliset nuorisoseurat ja harrastustoiminta sekä toiminnan mahdollistavat vapaaehtoistoimijat – luottamushenkilöt, ohjaajat ja talkoolaiset – ovat tässä kuitenkin avainasemassa.

Valtakunnallisen järjestön tehtävänä on olla tukena ja mahdollisuuksien luojana nuorisoseurapolun eri vaiheissa. Parhaiten tämä onnistuu yhdessä toinen toiselta oppien niin, että hyvät käytänteet ja oppimisen kokemukset jaetaan ja tuodaan yhteiseksi hyväksi.

Vuosina 2019-2021 liiton toiminnan pääperiaatteina on madaltaa osallistumisen kynnystä, tukea paikallisten seurojen toimintaa ja kehittää vapaaehtoistoiminnan käytänteitä.

Kolme lupausta

1. Pidämme ovet auki kaikille
Nuorisoseuratoiminta kuuluu kaikille ja jokainen - lapsi, nuori ja aikuinen - on tervetullut nuorisoseuraan.

Harrastukset ovat keskeinen osa meidän kaikkien elämää. Harrastuksissa yhdistyvät itsensä kehittäminen, unelmat ja omien vahvuuksien löytäminen sekä eri-ikäisten vuorovaikutus. Nuorisoseurassa harrastaminen voi olla kulttuuria tai liikuntaa, se voi olla ohjattua tai omatoimista, se voi tapahtua ryhmässä, itsekseen tai koko perhe yhdessä, olla rentoa tai tavoitteellista. Se voi olla myös vapaaehtoistoimintaa, talkoita ja tapahtumien sekä leirien järjestämistä tai erilaisten projektien tekemistä.

Lupaamme pitää ovet auki kaikille ja varmistamme yhdessä paikallisten seurojen kanssa, että jokaisella on mahdollisuus löytää itselleen mieluinen nuorisoseuraharrastus. Kannustamme toinen toisiamme tunnistamaan osallistumisen esteitä ja luomme uusia tapoja tulla mukaan harrastamaan.

2.Tuemme nuorisoseurapolulla
Paikallinen nuorisoseura mahdollistaa monipuolisen toiminnan jäsenten ja osallistujien toiveiden mukaan. Yhdessä toimiminen muodostaa erilaisia nuorisoseurapolkuja. Ne voivat olla henkilökohtaisia kasvutarinoita, harrastusryhmän reittejä seurantalolta kansainvälisille festivaaleille tai koko seuran kehityspolkuja kohti hyvinvoivaa lähiyhteisöä.

Lupaamme olla paikallisten seurojen ja harrastusryhmien tukena toiminnan eri vaiheissa ja varmistamme yhdessä paikallisten seurojen kanssa sen, että jokainen toimintaan mukaan tuleva löytää itselleen mieleisen nuorisoseurapolun.

3. Tuemme vapaaehtoistoimintaa
Nuorisoseuroissa toimii tuhansia vapaaehtoisia kymmenissä erilaisissa tehtävissä. Meillä pienikin teko on merkityksellinen, ja jokainen vapaaehtoinen on tärkeä osa yhteistä järjestöämme, sillä toimintamme jatkuu ja kehittyy vain vapaaehtoistoimijoiden ansiosta.

Lupaamme tukea vapaaehtoisia heidän tehtävissään ja auttaa seuroja ja ryhmiä vapaaehtoistoiminnan kehittämisessä. Kehitämme yhdessä paikallisten seurojen kanssa uusia tapoja tehdä vapaaehtoistoimintaa, löytää uusia vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneita henkilöitä  ja madallamme kynnystä lähteä mukaan vapaaehtoistoimintaan. Nostamme yhdessä erilaiset vapaaehtoistehtävät näkyväksi ja halutuiksi tekemisen paikoiksi.


Nuorisoseurojen suunnannäyttäjä on Tekemisen riemua 2019-2021 -ohjelma. Tämän lisäksi toimintaa viitoittaa Nuorisoseurat 2020 -strategia. 

Tekemisen riemua 2019-2021 -ohjelman kansikuva.
Nuorisoseurat 2020 - Suomen Nuorisoseurojen strategian kansikuva.

NUORISOSEUROJEN TOIMINTA-AJATUS

Kasvatus- ja harrastustoimintamme edistää lasten ja nuorten kokonaisvaltaista kasvua sekä aktiivista ja vastuullista kansalaisuutta. Eri-ikäisten yhdessä toimiminen vahvistaa yhteisöllisyyttä ja yhdenvertaisuutta sekä lisää hyvinvointia.

ARVOT

Osallisuus tarkoittaa yhteisöön kuulumista ja mukanaoloa. Jokainen voi vaikuttaa yhteiseen tekemiseen ja toimintaan.

Nuorisoseurassa kaikki ovat yhdenvertaisia. Toiminta on avointa ja arvostavaa, ja siihen on helppo tulla mukaan.

Yhteisöllisyys on yhdessä toimimista, tasavertaisuutta, yhteisiä kokemuksia  ja tekemisen riemua

Nuorisoseurojen kasvatusnäkemys ja osallisuusportaat auttavat järjestön toiminta-ajatuksen hahmottamista. 

Nuorisoseurojen kasvatusnäkemys kuvattuna talomallina.
Nuorisoseurojen osallisuusportaat kuvattuna tikapuumallina.