Nuorisoseurojen työkalupakki

Työkalupakista löydät pohjia, oppaita ja vinkkejä järjestö- ja ohjaustyöhön nuorisoseuroissa.


Etkö löydä etsimääsi?

PALVELULUPAUKSET

Palvelulupaukset ovat kuvauksia niistä seura- ja harrastustoiminnan sekä viestinnän palveluista, joita jokainen nuorisoseura ja nuorisoseura-lainen voivat saada liitolta ja sen aluetoimistoita sekä keskusseuroilta.

VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI

Seurojen logot alueittain: lataa alta:
EPS-muotoisia logoja käytetään painoaineistoissa, PNG-muotoiset netissä ja PDF taas kaikissa muissa yhteyksissä.

Muokattavat PowerPoint-julisteet ja -flyerit: pohjissa on valmiina kuvituskuvat, voit vaihtaa oman ryhmäsi kuvat tilalle.

Muokattavat PDF-julisteet, joihin voit kirjoittaa oman otsikon ja tekstin.

HALLINTO JA TALOUS

Nuorisoseuran mallisäännöt

* Liitto on laatinut mallisäännöt liiton jäsenenä ja keskusseuran jäsenenä oleville seuroille. Mallisäännöille on tehty Patentti- ja rekisterihalliuksen (PRH) ennakkotarkastus. Seurat, jotka muuttavat sääntöjään tarkalleen näiden sääntöjen mukaisiksi, ilman muutoksia, lisäyksiä tai poistoja, maksavat muutoksesta edullisemman hinnoittelun mukaisesti. Ainoastaan ensimmäiseen pykälään merkitään yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Kun säännöt lähetetään hyväksyttäväksi PRH:hon, laitetaan sääntömuutosilmoitukseen ruksi kohtaan "Sääntöjen ennakkotarkastus on suoritettu" ja kohtaan "Ennakkotarkastuksesta annetun päätöksen päivämäärä" merkitään 21.5.2019.

Näin perustat nuorisoseuran
Siirry perustamismateriaaleihin >>

MUUT

Tunnuslaulut