Koulutuksessa perehdytään ohjaajien hyviin ominaisuuksiin

KNOPPI-OHJAAJAKOULUTUS

Knoppi on nuorisoseurajärjestön ohjaajien peruskoulutus, joka antaa valmiudet lasten ja nuorten kerhojen ja ryhmien ohjaamiseen nuorisoseuroissa. KNoppi –koulutus ei tähtää tietyn harrastusalan taitoihin, vaan sen tehtävänä on antaa perusvalmiudet ohjaajana toimimiseen. Koulutus koostuu neljästä osasta: Ohjaajana toimiminen, ohjaaja kasvattaja, ohjaajana nuorisoseurassa ja ohjaajana kehittyminen. Lisäksi koulutukseen kuuluu ohjausharjoittelu.

 Kulttuurinen harrastustoiminta toimii KNoppi-koulutuksen pohjana sisällöissä ja menetelmissä. Koulutuksen laajuus vastaa 6 opintopistettä.


KENELLE?

Koulutus on tarkoitettu 13-vuotta täyttäneille ohjaajaksi aikoville tai ohjaajana toimiville nuorille.

Liikuntaleikit kuuluvat ohjaajakoulutukseen

KNOPPI PRO-OHJAAJAKOULUTUS

KNoppi Pro-koulutus on tarkoitettu aikuisille, jotka haluavat päivittää osaamistaan ja saada uutta intoa lasten ja nuorten ohjaamiseen tai ohjaajavastaavana toimimiseen. Aikaisempaa ohjaajakokemusta ei välttämättä tarvita. Koulutuksessa käsitellään ohjausaiheiden lisäksi nuorisoseurassa toimimista. Koulutuksen laajuus on 12 tuntia.

KNOPPI-EXTRAT

  • Knoppi-leiriohjaajakoulutus: 12 opetustunnin peruskurssi leiriohjaamiseen
  • Knoppi-jatkot: “luokkakokous” KNnopin käyneille ohjaajille
  • Knoppi-PLUS: 4-12 opetustunnin täydennyskoulutus ohjaajille

KNOPPI KOULUTTAJAKOULUTUS

Knoppi-kouluttajakoulutuksen tavoiteena on perehtyä opetussuunnitemaan ja sitä tukevaan materiaaliin sekä kehittää kouluttajien pedagogisia taitoja. Koulutuksessa käydään läpi nuorisoseurajärjestön arvot ja kasvatustavoitteet, joiden pohjalta kouluttaja kouluttaa nuorisoseurajärjetön omaa KNoppi- perusohjaajakoulutusta.

Kouluttajakoulutus on tarkoitettu kaikille ohjaajien peruskoulutuksesta nuorisoseurojen aluetoimistoissa ja keskusseuroissa vastaaville kouluttajille ja kurssien järjestäjille. Se antaa myös muille hyvät perustiedot kouluttajana toimimisesta. Kouluttajalta toivotaan pedagogista osaamista ja valmiutta kouluttaa nuoria osallistavilla menetelmillä. Koulutettavien oletetaan hallitsevan perustiedot nuorisoseurajärjestöstä. Koulutus on tarkoitettu sekä uusille kouluttajille että täydennyskoulutukseksi aiemmin koulutuksen käynneille. Koulutus järjestetään joka toinen vuosi.

Ohjaajakoulutuksessa heittäydytään moniin rooleihin ja tilanteisiin

LISÄÄ OHJAAJIA SEURALLENNE? 

Järjestäkää KNoppi-koulutus alueellanne tai seurallanne

Voit järjestää KNoppi-koulutuksen alueellasi olemalla yhteydessä alueesi KNoppi-kouluttajaan. Voit myös olla yhteydessä oman alueesi toiminnanjohtajaan. 

KNOPPI-KOULUTTAJAN MATERIAALIT

Eikö sinulla ole tunnuksia? Pyydä ne täältä

Knoppi-ohjaajakoulutus

Knoppi Etelä-Suomi 2022 
Jakso I: 12-13.11. Helsinki
Jakso II: tammikuu 2023
Jakso III: huhtikuu 2023

Lisätiedot: pirita.laiho@nuorisoseurat.fi
Knoppi Itä-Suomi 2022
Jakso I: 8.-9.8.2022, Joensuu
Jakso II: Iltatapaamisia elo-syyskuussa 2022, tarkempi aikataulu sovitaan osallistujien kesken.
Jakso III: keväällä 2023, paikka ja aika sovitaan osallistujien kesken.

Lisätiedot: sini.korhonen@nuorisoseurat.fi