Knoppi-ohjaajakoulutuksen logoon nojailee kaksi ohjaajahahmoa.


KNOPPI-OHJAAJAKOULUTUS

Knoppi on Nuorisoseurajärjestön ohjaajien peruskoulutus, joka antaa valmiudet lasten ja nuorten ryhmien ohjaamiseen nuorisoseuroissa. Knoppi-koulutus ei tähtää tietyn harrastusalan taitoihin, vaan sen tehtävänä on antaa perusvalmiudet ohjaajana toimimiseen.

Koulutus koostuu neljästä osasta:

  • Ohjaajana toimiminen
  • Ohjaaja kasvattaja
  • Ohjaajana nuorisoseurassa
  • Ohjaajana kehittyminen

Lisäksi koulutukseen kuuluu ohjausharjoittelu.

Kulttuurinen harrastustoiminta toimii Knoppi-koulutuksen pohjana sisällöissä ja menetelmissä. Koulutuksen laajuus vastaa 6 opintopistettä.

Kolme piirrettyä iloista knoppi-ohjaajakoulutukseen osallistujaa.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu yli 13-vuotiaille ohjaajaksi aikoville tai ohjaajana toimiville nuorille.

KNOPPI PRO -OHJAAJAKOULUTUS

Knoppi Pro -ohjaajakoulutus on tarkoitettu aikuisille, jotka haluavat päivittää osaamistaan ja saada uutta intoa lasten ja nuorten ohjaamiseen tai ohjaajavastaavana toimimiseen. Aikaisempaa ohjaajakokemusta ei välttämättä tarvita. Koulutuksessa käsitellään ohjausaiheiden lisäksi nuorisoseurassa toimimista. Koulutuksen laajuus on 12 oppituntia.

Knoppi-ohjaaja keskustelee.
Knoppi-ohjaaja kirjoittaa ja pohtii.

KNOPPI-EXTRAT

Knoppi-leiriohjaajakoulutus
12 opetustunnin peruskurssi leiriohjaamiseen.

Knoppi-jatkot
Luokkakokous Knopin käyneille ohjaajille.

Knoppi-PLUS
4-12 opetustunnin täydennyskoulutus ohjaajille.

KNOPPI KOULUTTAJAKOULUTUS

Knoppi-kouluttajakoulutuksen tavoiteena on perehtyä opetussuunnitemaan ja sitä tukevaan materiaaliin sekä kehittää kouluttajien pedagogisia taitoja. Koulutuksessa käydään läpi nuorisoseurajärjestön arvot ja kasvatustavoitteet, joiden pohjalta kouluttaja kouluttaa Nuorisoseurajärjetön omaa Knoppi- perusohjaajakoulutusta.

Kouluttajakoulutus on tarkoitettu kaikille ohjaajien peruskoulutuksesta nuorisoseurojen aluetoimistoissa ja keskusseuroissa vastaaville kouluttajille ja kurssien järjestäjille. Se antaa myös muille hyvät perustiedot kouluttajana toimimisesta. Kouluttajalta toivotaan pedagogista osaamista ja valmiutta kouluttaa nuoria osallistavilla menetelmillä. Koulutettavien oletetaan hallitsevan perustiedot nuorisoseurajärjestöstä. Koulutus on tarkoitettu sekä uusille kouluttajille että täydennyskoulutukseksi aiemmin koulutuksen käynneille. Koulutus järjestetään joka toinen vuosi.

Kolme innokasta knoppi-ohjaajaa.

Lisää ohjaajia seurallenne

Järjestä Knoppi-koulutus alueellanne tai seurallanne

Voit järjestää Knoppi-koulutuksen olemalla yhteydessä alueen keskusseuraan tai aluetoimistoon. Toiminnanohjaajat ja -johtajat voivat auttaa koulutuksen organisoinniss,knoppi-kouluttajan etsimisessä ja monessa muussa asiassa.

Tulevat Knoppi-koulutukset

Tulevat Knoppi-ohjaajakoulutukset löydät Nuorisoseurojen tapahtumakalenterista.