KNOPPI-OHJAAJAKOULUTUS

KNoppi on nuorisoseurajärjestön ohjaajien peruskoulutus, joka antaa valmiudet lasten ja nuorten kerhojen ja ryhmien ohjaamiseen nuorisoseuroissa. KNoppi –koulutus ei tähtää tietyn harrastusalan taitoihin, vaan sen tehtävänä on antaa perusvalmiudet ohjaajana toimimiseen. Kulttuurinen harrastustoiminta toimii KNoppi-koulutuksen pohjana sisällöissä ja menetelmissä. Koulutuksen laajuus vastaa 1,5 opintopistettä.

KENELLE?

Koulutus on tarkoitettu 13 vuotta täyttäneille ohjaajaksi aikoville tai ohjaajana toimiville nuorille.

KNOPPI PRO-OHJAAJAKOULUTUS

KNoppi Pro-koulutus on tarkoitettu aikuisille, jotka haluavat päivittää ja saada uutta intoa lasten ja nuorten kerhojen ohjaamiseen tai ohjaajavastaavana toimimiseen. Aikaisempaa ohjaajakokemusta ei välttämättä tarvita. Koulutuksessa käsitellään ohjausaiheiden lisäksi nuorisoseurassa toimimista. koulutuksen laajuus on 12 tuntia.

KNOPPI-EXTRAT

  • KNoppi- leiriohjaajakoulutus: 12 opetustunnin peruskurssi leiriohjaamiseen
  • KNoppi-jatkot: “luokkakokous” KNopin käyneille ohjaajille
  • KNoppi-PLUS: 4-12 opetustunnin täydennyskoulutus ohjaajille

KNOPPI KOULUTTAJAKOULUTUS

Knoppi-kouluttajakoulutuksen tavoiteena on perehtyä opetussuunnitemaan ja sitä tukevaan valmiina olevaan materiaaliin sekä kehittää kouluttajien pedagogisia taitoja. Koulutuksessa käydään läpi nuorisoseurajärjestön arvot ja kasvatustavoitteet joiden pohjalta kouluttaja kouluttaa nuorisoseurajärjetön omaa KNoppi- perusohjaajakoulutusta.

Kouluttajakoulutus on tarkoitettu kaikille ohjaajien peruskoulutuksesta nuorisoseurojen aluetoimistoissa ja keskusseuroissa vastaaville kouluttajille ja kurssien järjestäjille, mutta myös muille koulutus antaa hyvät perustiedot kouluttajana toimimisesta. Kouluttajalta toivotaan pedagogista osaamista ja valmiutta kouluttaa nuoria osallistavilla menetelmillä. Koulutettavien oletetaan hallitsevan perustiedot nuorisoseurajärjestöstä. Koulutus on tarkoitettu sekä uusille kouluttajille että täydennyskoulutukseksi aiemmin koulutuksen käynneille. Koulutus järjestetään joka toinen vuosi.

TULEVAT KOULUTUKSET

KNoppi-perusohjaajakoulutus

Uusimaa ja Etelä-Häme 24.11-26.11 ja 26.1.-28.1
Lue lisää >

Saimaa: 18.-19.11. ja 2 viikonloppu  yhdessä sopien
Lue lisää >

KNoppi PRO

​Ei tulevia koulutuksia tällä hetkellä.

​LISÄÄ OHJAAJIA SEURALLENNE? 

Järjestäkää KNoppi-koulutus alueellanne tai seurallanne

Voit järjestää KNoppi-koulutuksen alueellasi olemalla yhteydessä alueesi KNoppi-kouluttajaan. Voit myös olla yhteydessä oman alueesi toiminnanjohtajaan. 

KNoppi-kouluttajat alueittain

KNOPPI-KOULUTTAJAN MATERIAALIT

Eikö sinulla ole tunnuksia? Pyydä ne täältä