Opinnäytetyöt ja tutkimukset

Olemme koonneet tälle sivulle otannan nuorisoseuratoimintaan liittyvistä opinnäytetöistä ja tutkimuksista.
Täydennysehdotuksia voi toimittaa osoitteeseen info@nuorisoseurat.fi.
Jos haluat tehdä opinnäytetyön Suomen Nuorisoseuroille, voit tiedustella asiaan liittyen osoitteeseen opiskelijat@nuorisoseurat.fi.

Opinnäytetyöt

Nuorisoseurojen merkitys pienten paikkojen elävöittäjänä
Antinniemi, Sanni (2024). Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Siirry lukemaan >>

Suomen Nuorisoseurojen työhyvinvoinnin kehittäminen
Hoppu, Päivi (2023). Oulun ammattikorkeakoulu. Siirry lukemaan >>

Teräväpäiden matkassa: toimintamalli nuorisoseuroille ikääntyvien osallisuuden tukemiseksi
Aellig, Tiina; Turunen, Tiina (2023). Karelia-ammattikorkeakoulu. Siirry lukemaan >>

Niin myötä- kuin vastoinkäymisissä: kartoitus Pohjois-Karjalan nuorisoseurojen tuen tarpeista
Koistinen, Virpi (2023). HUMAK. Siirry lukemaan >>

Yhteisöllisyys hybriditapahtumassa : Ramppikuume – Valtakunnalliset nuorisoteatteripäivät -tapahtuman hybridimalli yhteisöllisyyttä tukemassa.
Ailasmaa, Karoliina (2022). Metropolia. Siirry lukemaan >>

Kuntouttavaa työtoimintaa järjestössä: toimintamalli Suomen Nuorisoseurat ry:lle.
Hersio, Liisa (2022). HUMAK. Siirry lukemaan >>

Luova lava- toiminnan kehittämiskartoitus: monitaiteisen toiminnan kehittämistarpeet Pohjois-Karjalassa.
Kastinen, Kia (2022). HUMAK. Siirry lukemaan >>

Teatteritoiminnan kulttuurihyvinvointivaikutukset : nuorten vuorovaikutustaitojen vahvistaminen teatteritoiminnan keinoin
Torvinen, Niko (2022). Tampereen ammattikorkeakoulu. Siirry lukemaan >> 

Ovet auki kaikille! Yhdenvertaisuus ja moninaisuus osaksi Suomen nuorisoseurat ry:n tapahtumatuotantoa
Järvinen, Riikka (2021). Humanistinen ammattikorkeakoulu. Siirry lukemaan >>

Rytmitä, toista perässä, tanssi! : Malliopettaminen ja rytmin kautta opettaminen aikuisoppijan oppimisen tukena kansantanssin opetustilanteessa.
Laitinen, Emma; Timonen, Sofia (2021). Oulun ammattikorkeakoulu. Siirry lukemaan >>

Nonprofit-organisaation kesäteatterin markkinoinnin kehittäminen : Case Tirvan Nuorisoseura ry.
Palmroos, Tiina (2020). LAB-ammattikorkeakoulu. Siirry lukemaan >>

Työhyvinvoinnin ja työkyvyn ylläpidon vastuut järjestötyössä: Ikkuna Suomen Nuorisoseurojen työhyvinvointiin.
Walamies, Aimo (2019). Humanistinen ammattikorkeakoulu. Siirry lukemaan >>

”Meillä oli yhteiset tavoitteet: itsetunnon rakentuminen, osallisuuteen kannustaminen, oman suunnan löytyminen sekä työllistyminen…”: Kyselytutkimus Leipää ja kulttuuria Keski-Suomessa työllistämishankkeen merkityksestä asiakasnäkökulmasta.
Kämäräinen, Tiina (2019). Humanistinen ammattikorkeakoulu. Siirry lukemaan >>

Taidekahvila yhteisöllisyyden vahvistamisen välineenä.
Myllylä, Emmi (2019). Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Siirry lukemaan >>

Nuorisoseurajärjestön lasten teatteritoiminta - Asiakas pääosaan.
Pasi, Minna (2018). Humanistinen ammattikorkeakoulu. Siirry lukemaan >>

Luova Lava Lapsille : lasten yhteisöllisyyteen, osallisuuteen ja yhdenvertaisuuteen keskittyvän taideleirin kehittäminen.
Leinonen, Eetu (2017). Humanistinen ammattikorkeakoulu. Siirry lukemaan >>

Nuorisoseuran toiminnan kehittäminen palvelumuotoilun avulla : Tapaustutkimus: Villähteen Nuorisoseura ry
Lunkka, Viktoria (2017). Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Siirry lukemaan >>

”Sen tekee kivaks, et on yhdessä” : Lasten kokemuksia musiikkileiritoiminnasta Hirvilahden musiikkileirillä.
Myyryläinen, Kaisa; Honkanen, Maiju (2017). Savonia ammattikorkeakoulu. Siirry lukemaan >>

Teatteriagentit pelikentällä : Järjestön vapaaehtoisverkoston hyödyntäminen Teatterin osaamiskeskuksen kehittämisessä.
Saarinen, Pasi (2015). Metropolia ammattikorkeakoulu. Siirry lukemaan >>

Jäsenten kuuntelu järjestöjen nuorisotoiminnan kehittämisessä : Case Suomen Nuorisoseurat.
Seppänen, Hanna (2015). Humanistinen ammattikorkeakoulu. Siirry lukemaan >>

Keppiä ja porkkanaa : Vapaaehtoistyön vastuut, velvollisuudet ja kehittäminen Jyväskylän seudun Nuorisoseura ry:ssä.
Toropainen, Mirja (2015). Humanistinen ammattikorkeakoulu. Siirry lukemaan >>

TEKEMISEN RIEMUSTA JA YHTEISÖN VOIMASTA! Osallistava toimintatutkimus Saimaan Nuorisoseurojen ja Saimaan Kalevan Nuorten teatteriryhmien toiminnasta.
Kiretti, Laura (2013). Centria ammattikorkeakoulu. Siirry lukemaan >>

Se Ahlaste tuupi - tiäks sä : mediakasvatus osana ennaltaehkäisevää nuorisotyötä.
Renfors, Kristiina (2012). Satakunnan ammattikorkeakoulu. Siirry lukemaan >>

Tanssia harrastavien tyttöjen pätevyydenkokemukset, fyysinen minäkäsitys ja itsetunto : Case: Möysän nuorisoseura.
Haikonen, Tiina (2011). Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. Siirry lukemaan >>

Monikulttuuri-iltamat kotouttamistyön ja nuorisoseuratyön uutena muotona.
Lepistö, Marita (2011). Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Siirry lukemaan >>

Estraditanssia ja sovellettua perinnettä. Etnografinen tutkimus lasten kansantanssiryhmien luokitteluista vuosilta 2000-2008.
Liiri, Henna (2010). Itä-Suomen yliopisto. Siirry lukemaan >>

Sosiaalinen tuki nuorisoseurassa : lapsiperheiden kokemuksia sosiaalisen tuen välittymisestä Mallusjoen Nuorisoseuran toiminnassa.
Suomela, Anni; Kivinen, Jere (2009). Diakonia-ammattikorkeakoulu / Lahden ammattikorkeakoulu. Siirry lukemaan >>