Höntsä - silta eteenpäin!

Nuorisoseurat on toteuttamassa kolmivuotista Höntsä – silta eteenpäin! -ESR-hanketta ajalla 1.2.2018-30.11.2020. Hankkeen tavoitteena on lisätä nuorten omaehtoista, matalankynnyksen kulttuuri- ja liikuntaharrastamista. Samalla tuetaan heidän hyvinvointiaan ja osallisuutta. Kohderyhmänä ovat 16-25 -vuotiaat nuoret, mutta myös heidän kanssaan työskentelevät toimijat. 

Höntsä-toiminta on kulttuurin ja liikunnan yhdistävää, nuorista lähtevää, iloista, osaamisesta riippumatonta ja kaikille avointa. Hankkeen toimintamuotoja ovat nuorten vertaisohjaajakoulutukset sekä täydentävät koulutukset nuorten harrastustoimintaa organisoiville. Lisäksi nuoria tuetaan toimimaan vertaisohjaajina matalankynnyksen Höntsäklubeissa. Hankkeen aikana toiminnasta tuotetaan malli kunnallisen nuorisotyön sekä seurojen ja yhdistysten käyttöön.

Hankkeen toteuttavat Metropolia ammattikorkeakoulu Oy, Oulun Diakonissalaitoksen säätiö, Urheiluopisto Kisakeskus, Suomen NMKY:n Urheiluliitto ry, Oulun aikuiskoulutuskeskus OAKK (Virpiniemen liikuntaopisto), Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy ja Suomen Nuorisoseurat ry.

Nuorisoseurat tuo hankkeeseen kulttuurin ja taiteen harrastustoiminnan osaamisen, 3. sektorin näkökulman sekä ajantasaista kokemustietoa. Nuorisoseurojen koordinaattorina hankkeessa toimii yhteisöpedagogi ja muotoilun artenomi Judit Kemppilä.

Höntsä -silta eteenpäin hankkeen logo.

Yhteystiedot:

Judit Kemppilä

judit.kemppila@nuorisoseurat.fi

050 4393841