Nuoret Etelä-Savon dynamoina

Nuoret Etelä Savon dynamoina -hankkeessa 16-25 -vuotias nuori pääsee itse tuottamaan asuinpaikkakunnalleen, Mikkeliin tai Pieksämäelle, ihkauuden tapahtuman!

Vuoden 2023 elokuun loppuun mennessä Mikkelin ja Pieksämäen nuoret saavat kokea neljä uutta tapahtumaa tekijöinä ja kokijoina. Dynamo -ryhmissä syntyy uutta osaamista, ystävyyttä ja yhteisöllisyyttä. Tavoitteena on, että oma kotikaupunki on entistäkin rakkaampi, kun olet itse osallisena sen tapahtumakentän rakentamisessa.

Ota yhteyttä:
Nazia: 044 491 4943 / Aki: 044 493 5373Henkilökunnan esittely:

Nazia Asif
Dynamo -hankkeen projektipäällikkö
Hum. kandi (maisteriopinnot kesken Helsingin yliopistossa)

  • Projektipäällikkö vastaa hankkeen kokonaisuuden toteutuksesta sekä yhteistyöstä kumppaneiden kanssa.
  • Viestinnän ja markkinoinnin suunnittelu ja toteutus yhteistyössä järjestön viestintävastaavien kanssa
  • Dynamo-ryhmien ohjaajana toimiminen (suunnittelu, toteutus, arviointi) sekä tapahtumatuotannon valmentaminen 

Aki Menna
Dynamo -hankkeen projektityöntekijä
Nuoriso-ohjaaja (tekeillä sosionomin opinnot
Xamk: ssa)

  • Dynamo-ryhmien ohjaajana toimiminen (suunnittelu, toteutus, arviointi) 
  • Nuorten onnistumisen tukeminen 
  • Ryhmäytymisen ja ryhmädynamiikan varmistaminen 
  • Nuorten henkilökohtainen ohjaus ja poluttaminen (suunnittelu, toteutus ja arviointi)

Henna Liiri-Turunen
Suomen Nuorisoseurat ry: n kehittämispäällikkö
Filosofian maisteri

  • Kokonaisvastuu hankkeen toteutumisesta ja hankkeen sisällöllinen tuki osallisuus- ja moninaisuusasioissa 
  • Hankehenkilöstön esihenkilönä toimiminen sekä hallinnollisesta työstä vastaaminen