Höntsä - silta eteenpäin!

Nuorisoseurat on toteuttamassa kolmivuotista Höntsä – silta eteenpäin! -ESR-hanketta ajalla 1.2.2018-30.11.2020. Hankkeessa tavoitteena on lisätä toimijoiden välistä yhteistyötä ja vähentää ruohonjuuritason ja organisaatiolähtöisen toiminnan välistä kuilua sekä lisätä 16-25 -vuotiaiden nuorten opiskelumotivaatiota ja hyvinvointia sekä tukea elämänhallintaa.

Matalankynnyksen Höntsäklubien, Höntsä coach – koulutusten sekä tutkija-kehittäjäkollektiivin voimin tuotetaan malli seurojen käyttöön. Höntsä-toiminta on kulttuurin ja liikunnan yhdistävää, nuorista lähtevää, iloista, osaamisesta riippumatonta ja kaikille avointa.

Hankkeen toteuttavat Metropolia ammattikorkeakoulu Oy, Oulun Diakonissalaitoksen säätiö, Urheiluopisto Kisakeskus, Oulun aikuiskoulutuskeskus OAKK (Virpiniemen liikuntaopisto), Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy ja Suomen Nuorisoseurat ry.

Nuorisoseurat tuo hankkeeseen kulttuurin ja taiteen harrastustoiminnan osaamisen, 3. sektorin näkökulman sekä ajantasaista kokemustietoa. Hankkeen koordinaattorina toimii yhteisöpedagogi ja muotoilun artenomi Judit Kemppilä.

Yhteystiedot