Tekemisen riemua Kainuussa

1.1.2023 – 30.6.2024 (18 kk)

Tekemisen riemua Kainuussa -kehittämishankkeen tavoitteena on kehittää ja tukea alueella toimivien nuorisoseurojen toimintaa tarpeiden mukaisesti, luoda maakunnan nuorisoseuraverkosto ja lisätä seurojen välistä yhteistyötä, auttaa tunnistamaan, tekemään näkyväksi ja jakamaan nuorisoseurojen osaamista, saada uusia jäseniä ja aktiiveja mukaan nuorisoseuratoimintaan ja turvata toiminnan jatkuvuutta, kehittää ja luoda uutta nuorisoseuratoimintaa alueelle, selvittää ja luoda malli sille, miten Kainuun alueellinen toiminta toteutuu hankkeen jälkeen ja nostaa Kainuun alueellinen toiminta sille tasolle, että sinne voidaan jatkossa ohjata valtionavustusta nuorisotyöhön.

Toimenpiteet

Hankkeen toimenpiteinä toteutetaan Kainuun tilannekuvan päivitys, yhteydenpitoa maakunnan nuorisoseuroihin ja seurojen kokoamista yhteen, nuorisoseuratoiminnan esittelyjä alueen verkostoissa, oppilaitoksissa, tapahtumissa ja messuilla, toiminnallisten pilottien toteuttamista yhteistyössä paikallisten nuorisoseurojen kanssa, nuorisoseuratoiminnan avaamista entistä paremmin myös maahanmuuttajataustaisille ja Kainuun alueellisen toiminnan mallintamista ja sopimuksia toiminnan toteuttamiseksi jatkossa. Hankkeessa työskentelee projektikoordinaattori sekä osa-aikaisesti liiton kehittämispäällikkö.

Rahoitus

Hankkeen kokonaisbudjetti on 91 205 euroa, josta avustuksen osuus 70 % on 63 843 euroa. Hankkeen budjetti on laskettu viiden virallisen yhteistyösopimuksen mukaisesti: Elävä Kainuu 60 % (3/5 seuraa) ja Oulujärvi Leader 40 % (2/5 seuraa). Suomen Nuorisoseurat ry vastaa hankkeen rahallisesta omarahoitusosuudesta ja lisäksi hanke sisältää vastikkeetonta työtä 10 965 euron edestä.

Hankkeessa mukana

Kuhmon Keiketys ry
Keiketys(at)keiketys.net
Kotisivu: Kuhmon Keiketys Ry


Kuhmon Nuorisoseura ry
Puh. 0400 285 805
kuhmon.nuorisoseura(at)protonmail.com
Facebook: Kuhmon Nuorisoseura ry


Neittävän Nuorisoseura ry
Puh. 040 588 5905
neittavan.ns(at)gmail.com
Kotisivu: Neittävän nuorisoseura


Oterman Nuorisoseura ry
Puh. 040 526 5161
otermannuorisoseura(at)gmail.com
Facebook: Oterman Nuorisoseura

Sotkamon Nuorisoseura ry
Puh. 040 761 8165
tiedustelut(at)napis.com
Kotisivu: napis.fi
Facebook: Naapurinvaaran Huvikeskus
Instagram: napis.fi

Henkilöstö

Maarit Malinen
Projektikoordinaattori
Puh. 044 901 8461
maarit.malinen(at)nuorisoseurat.fi

Henna Liiri-Turunen
Kehittämispäällikkö
Strategiset kehittämishankkeet
044 207 3072
henna.liiri-turunen@nuorisoseurat.fi