Tekemisen riemua Kainuussa

1.1.2023 – 30.6.2024 (18 kk)

Tekemisen riemua Kainuussa -kehittämishankkeen tavoitteena on kehittää ja tukea alueella toimivien nuorisoseurojen toimintaa tarpeiden mukaisesti, luoda maakunnan nuorisoseuraverkosto ja lisätä seurojen välistä yhteistyötä, auttaa tunnistamaan, tekemään näkyväksi ja jakamaan nuorisoseurojen osaamista, saada uusia jäseniä ja aktiiveja mukaan nuorisoseuratoimintaan ja turvata toiminnan jatkuvuutta, kehittää ja luoda uutta nuorisoseuratoimintaa alueelle, selvittää ja luoda malli sille, miten Kainuun alueellinen toiminta toteutuu hankkeen jälkeen ja nostaa Kainuun alueellinen toiminta sille tasolle, että sinne voidaan jatkossa ohjata valtionavustusta nuorisotyöhön.

Hankkeen toimenpiteinä toteutetaan Kainuun tilannekuvan päivitys, yhteydenpitoa maakunnan nuorisoseuroihin ja seurojen kokoamista yhteen, nuorisoseuratoiminnan esittelyjä alueen verkostoissa, oppilaitoksissa, tapahtumissa ja messuilla, toiminnallisten pilottien toteuttamista yhteistyössä paikallisten nuorisoseurojen kanssa, nuorisoseuratoiminnan avaamista entistä paremmin myös maahanmuuttajataustaisille ja Kainuun alueellisen toiminnan mallintamista ja sopimuksia toiminnan toteuttamiseksi jatkossa. Hankkeessa työskentelee projektikoordinaattori sekä osa-aikaisesti liiton kehittämispäällikkö.

Hankkeen virallisen yhteistyösopimuksen on jättänyt viisi nuorisoseuraa (hanke voi tehdä yhteistyötä myös muiden alueen nuorisoseurojen kanssa):

  • Kuhmon Keiketys
  • Kuhmon Nuorisoseura
  • Sotkamon Nuorisoseura
  • Oterman Nuorisoseura
  • Neittävän Nuorisoseura

Hankkeen kokonaisbudjetti on 91 205 euroa, josta avustuksen osuus 70 % on 63 843 euroa. Hankkeen budjetti on laskettu viiden virallisen yhteistyösopimuksen mukaisesti: Elävä Kainuu 60 % (3/5 seuraa) ja Oulujärvi Leader 40 % (2/5 seuraa). Suomen Nuorisoseurat ry vastaa hankkeen rahallisesta omarahoitusosuudesta ja lisäksi hanke sisältää vastikkeetonta työtä 10 965 euron edestä.

Lisätietoja:
kehittämispäällikkö Henna Liiri-Turunen
044 207 3072
henna.liiri-turunen(a)nuorisoseurat.fi