Näin perustat nuorisoseuran

Ajatus nuorisoseuran perustamisesta

On hyvä muistaa, että 140-vuotiaassa kansanliikkeessä voidaan perustaa myös uusia nuorisoseuroja ja näin tapahtuukin lähes vuosittain. Ajatus nuorisoseuran perustamisesta syntyy usein paikallisesti ja johonkin tarpeeseen. Nuorisoseuratoiminta täydentää omalta osaltaan olemassa olevaa kansalaistoiminnan kenttää ja sillä on oma tehtävänsä. 

Nuorisoseuran tarkoituksena on kasvatus- ja harrastustoiminnan avulla edistää lasten, nuorten ja aikuisten kokonaisvaltaista kasvua, yhteisöllisyyttä, eri ikäisten yhdessä toimimista, lisätä hyvinvointia sekä aktiiviseen ja vastuulliseen kansalaisuuteen kasvamista. Toiminnan lähtökohtina ovat nuorisoseuraliikkeen arvot - osallisuus, yhdenvertaisuus ja yhteisöllisyys. 

Kun ajatus nuorisoseuran perustamisesta on syntynyt, suosittelemme olemaan jo tässä vaiheessa yhteydessä omaan aluetoimistoon tai liiton pääsihteeriin. 

​Perustamiskokous

Nuorisoseuran perustajia tulee olla vähintään kolme. Perustajajäsenten tulee olla 15 vuotta täyttäneitä. Nuorisoseuran perustamisesta tehdään perustamiskirja ja siihen liitetään nuorisoseuran säännöt. Suosittelemme hyödyntämään nuorisoseuran mallisääntöjä. Perustamiskokous jatkuu perustamistoimenpiteiden jälkeen ensimmäisen vuosikokouksen asioilla. 

Lataa – Perustamiskokouksen ja ensimmäisen vuosikokouksen asialista 
Lataa – Liite 1 Kokouksen osanottajalistapohja 
Lataa – Liite 2 Nuorisoseuran mallisäännöt keskusseuran jäsenelle / liiton suorajäsenelle 
Lataa – Liite 3 Perustamiskirjan mallipohja 
Lataa – Liite 4 Toimintasuunnitelmapohja nuorisoseuralle 
Lataa – Liite 5 Talousarviopohja nuorisoseuralle 
Lataa - Kerää jäsenten tiedot jäsenhakemuslomakkeella 

​Perustamisilmoitus Yhdistysrekisteriin

Suosittelemme, että kaikki nuorisoseurat merkitään yhdistysrekisteriin.  
Lisätietoja saat PRH:n kotisivuilta >>

​Jäsenhakemus Nuorisoseuroille

Lähetä jäsenhakemus, jonka liitteenä on yhdistyksen säännöt keskusseuraan / liittoon. 
Jäsenhakemus käsitellään seuraavassa hallituksen kokouksessa ja tämän jälkeen seuraan ollaan yhteydessä jäsenpalvelujen avaamiseksi. 

Lataa - Jäsenhakemus mallipohja