Suomen Nuorisoseurojen uutiskirjeiden tietosuojaseloste

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 sekä Henkilötietolain 523/1999 10 §:n mukainen rekisteriseloste ja seloste käsittelytoimista

Rekisterinpitäjä ja tämän yhteyshenkilön yhteystiedot

Suomen Nuorisoseurat (jäljempänä Suomen Nuorisoseurat)
Vernissakatu 8 A, 01300 Vantaa
Y-tunnus: 0215296-4

Hannu Ala-Sankola
vs. pääsihteeri
GSM +358 400 842 838
hannu.ala-sankola@nuorisoseurat.fi

Rekisterin nimi

Suomen Nuorisoseurojen uutiskirjeet

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään rekisteröityjen suostumuksen perusteella tässä rekisteriselosteessa määriteltyä tarkoitusta varten (EU:n tietosuoja-asetuksen 6. artiklan 1. kohdan a-alakohdan perusteella). Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa.

Suomen Nuorisoseurojen uutiskirjerekisteriä pidetään Mailchimp-palvelussa. Tiedot saadaan joko henkilöltä itseltään tai Nuorisoseurarekisteristä. Rekisteriä käytetään jäsenviestintään, yhdistystoiminnan toteuttamiseen ja yhdistyksen toiminnan kehittämiseen.

Henkilötietoja käytetään sähköisten uutiskirjeiden lähettämiseen. Rekisteristä löytyvät erillisinä seuraavat listat:

  • Nuorisoseuraposti
  • Tanssin uutiskirje
  • Teatterin uutiskirje
  • Kulttuurinen nuorisotyö

Listoja käsittelee Suomen Nuorisoseurojen henkilökunta.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä on seuraavat tiedot:

  • Sähköpostiosoite
  • Asiakassuhdetiedot: listalle liittymisen tapa, listalle liittymisen päivämäärä, viimeisin tietojen muokkaamisen päivä, vastaanottajan aktiivisuus (avatut sähköpostit, klikatut linkit)

Uutiskirjeen tilaaja voi itse lopettaa uutiskirjeen tilaamisen milloin vain uutiskirjeen alalaidassa löytyvällä linkillä.

Mikäli tilaaja on toimittanut tiedot, hänestä saattaa löytyä myös:

  • Etu- ja sukunimi

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin merkitään ainoastaan sähköpostiosoite, joka saadaan osana yhdistyksen päivittäistä viestintää, joko Nuorisoseurarekisteristä tai rekisteröidyiltä itseltään. Tilatessaan uutiskirjeen henkilö antaa suostumuksensa tämän henkilötiedon rekisteröintiin.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille, eikä niitä käytetä muuhun kuin tässä rekisteriselosteessa mainittuun käyttötarkoitukseen. Uutiskirjeen tilaajia ei yhdistetä muihin yhdistyksen rekistereihin.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Suomen Nuorisoseurojen toimistot, joissa rekisterin tietoja käsittelee toinen henkilö, sijaitsevat kaikki Suomessa. Henkilötietoja kuitenkin säilytetään Mailchimpin palvelimilla Yhdysvalloissa. Tietoja sinulta tai sinusta säilytetään ja käsitellään siis siellä. Mailchimp on sertifioinut Yhdysvaltojen kauppaministeriön EU-U.S. Privacy Shield -kehyssopimuksen, joka takaa EU:n lainsäädännön mukaiset kuluttajan oikeudet.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.

Yhdistyksellä on kuitenkin velvollisuus viestiä olennaisista järjestön asioista jäsenilleen. Jäsen voi pyytää tietojensa täydellistä poistamista erotessaan yhdistyksestä.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja hänelle on oikeus saada niistä kopiot.

Rekisteröidyllä on myös oikeus rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä.

Tietojen korjaaminen ja poistaminen

Virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon voi rekisteröity käydä itse oikaisemassa jokaisen uutiskirjeen alalaidasta löytyvästä linkistä. Rekisteröity voi myös pyytää oikaisua rekisterinpitäjältä.

Rekisteröidyn tiedot poistetaan tämän vaatimuksesta.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä säilytetään ainoastaan digitaalisesti tallennetussa muodossa Mailchimp-palvelussa, heidän palvelimillaan Yhdysvalloissa.

Rekisterin käyttäminen vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan. Tietojen käyttöoikeus on rajattu käyttötarkoituksen mukaisesti ja tietojen käyttöä valvotaan.

Katso myös:

Mailchimpin tietosuojaseloste: https://mailchimp.com/legal/privacy/
Nuorisoseurarekisterin tietosuojaseloste: https://nuorisoseurat.fi/wp-content/uploads/2018/05/Tietosuojaseloste-Nuorisoseurarekisteri.docx