Jäseneksi Nuorisoseuroihin

​Henkilöjäsen


​Nuorisoseurassa henkilöjäsenet ovat paikallisten nuorisoseurojen jäseniä ja sitä kautta kuuluvat nuorisoseurajärjestöön. Jäsenenä voi olla syntymästään saakka vaikka koko elämänsä, mutta yhdistyslain mukaisesti yli 15-vuotiaat pääsevät käyttämään valtaa yhdistyksessä. Olemme nuorisoseuroissa sitoutuneet kuulemaan myös lapsijäsentemme näkemyksiä koskien seuran toimintaa.


Jokainen paikallisseura itse määrittelee omat jäsenryhmänsä ja niiden jäsenmaksut. Kun tulet mukaan nuorisoseuran harrastusryhmään, yleensä tarjoamme sinulle myös jäsenyyttä nuorisoseuraan. Voit myös vapaasti hakea jäsenyyttä jostain paikallisesta nuorisoseurasta, vaikket olisikaan harrastaja. Jäsen sitoutuu noudattamaan paikallisen nuorisoeuran sääntöjä sekä jäsenen oikeuksia ja velvollisuuksia. Jäsenenä pääset vaikuttamaan yhdistyksen toimintaan yleisissä kokouksissa ja ​hakemaan luottamushenkilöksi paikalliseen nuorisoseuraan, alueellisiin toimielimiin tai liiton päättäviin elimiin.


Monissa nuorisoseuroissa on myös mahdollisuus liittyä kannatusjäseneksi, jos haluat olla tukemassa toimintaa. Muistathan, ettei kannatusjäsenillä ole samoja vaikuttamismahdollisuuksia nuorisoseuran toimintaan kuin varsinaisilla jäsenillä.

Henkilöjäsenen jäsenyyden päättyminen: Jäsenyys voi päättyä eroamiseen (henkilö itse ilmoittaa paikalliselle nuorioseuralle eroavansa yhdistyksestä), erottamiseen (jäsenen toimiessa yhdistyksen sääntöjen vastaisesti ja hallituksen päättäessä erottamisesta) tai kuolemaan. Jäsenen voidaan katsoa eronneen, mikäli tämä ei ole maksanut jäsenmaksuaan kahteen vuoteen.

​Yhdistysjäsen


​Suomen Nuorisoseurat ry:n jäseninä voivat olla ne alueelliset tai paikalliset nuorisoseurat tai muut yhdistykset, jotka liiton hallitus on jäseneksi hyväksynyt. Jos alueella toimii keskusseura, suosittelemme ensisijaisesti liittymistä keskusseuraan, toinen mahdollisuus on liittyä suoraan liiton jäseneksi.


​Jäsenyhdistyksen nimessä ei välttämättä tarvitse siis olla nuorisoseura-nimeä, mutta lähtökohtaisesti nuorisoseura-nimeä ei voi käyttää yhdistys, joka ei ole jäsenä nuorisoseurajärjestössä. Jäsenyhdistyksen tulee noudattaa liiton sääntöjä sekä jäsenen oikeuksia ja velvollisuuksia. Jäseneksi voi hakeutua jo toimiva yhdistys tai jäseneksi voi hakea myös uusi perustettu nuorisoseura. Mikäli olette perustamassa uutta nuorisoseuraa suosittelemme hyödyntämään nuorisoseuran mallisääntöjä.


​Toimi näin:
1. Seura ottaa yhteyttä oman alueensa työntekijään tai liiton pääsihteeriin

​2. Seura tekee päätöksen jäsenyyden anomisesta kokouksessaan keskusseuraan ja/tai liittoon

3. Seura toimittaa jäsenhakemuksen sekä yhdistyksen säännöt alueen työntekijälle / pääsihteerille 
4. Jäsenyys käsitellään seuraavassa hallituksen kokouksessa ja on voimassa siitä alkaen

​5. Työntekijät ohjaavat uutta jäsentä jäsenpalvelujen käyttöönotossa

​Yhdistysjäsenen jäsenyyden päättyminen: Jäsenyys voi päättyä eroamiseen (yhdistys päättää eroamisesta ja käsittelee asiaa sääntöjensä mukaisesti sekä tekee tarvittavat sääntömuutokset, yhdistys toimittaa eroilmoituksen ja pöytäkirjakopiot keskusseuraan / liittoon), ​erottamiseen (jäsenen toimiessa ​keskusseuran / liiton sääntöjen vastaisesti ja hallituksen päättäessä erottamisesta) tai yhdistyksen purkautumiseen tai konkurssiin.