Rahankeruulupa

Suomen Nuorisoseurat ry:n rahankeräyslupa

Rahankeräysluvan saaja:
Suomen Nuorisoseurat ry (0215296-4)
Vernissakatu 8A
01300 Vantaa

Rahankeräysluvan myöntäjä:
Poliisihallitus

Rahankeräysluvan numero ja myöntämisajankohta: 
RA/2020/1286, 22.10.2020

Toimeenpanoaika ja -alue:
Lupa on voimassa 1.1.2021 alkaen. Toimeenpanoalue koko Suomi, poislukien Ahvenanmaa.

Kerättävien varojen käyttötarkoitus:
Kerätyt varat käytetään nuorten harrastustoiminnan edistämiseen ja valtakunnallisen nuorisoseuratoiminnan kehittämiseen Suomessa. Varoilla tuetaan esimerkiksi jäsenseurojen vähävaraisten nuorten harrastustoimintaa ja sen järjestämistä maksamalla syrjäseuduilla etäosallistumisvälineistöä. Kerätyillä varoilla voidaan myös tukea nuorisoseuratoiminnan kehittämistä sekä kotiseututyötä ja kulttuuriperinnön vaalimista esimerkiksi tukemalla paikallisia pienhankkeita, joiden tavoitteena on tuoda lisää ihmisiä mukaan harrastustoiminnan pariin nuorisoseuroissa.