Eduskuntavaalitavoitteet-logo

Suomen Nuorisoseurojen eduskuntavaalitavoitteet 2023

Suomessa järjestetään eduskuntavaalit sunnuntaina 2.4.2023. Voit lukea vaaleista lisää täältä. Suomen Nuorisoseurat on listannut eduskuntavaalitavoitteita tulevia vaaleja varten. Vaaliteemat ovat rakentuneet yhdessä alueellisten Nuoret Nuorisoseuravaikuttajat -ryhmien kanssa.

RAHAPUSSIN KOKO EI SAA MÄÄRITTÄÄ HARRASTUSMAHDOLLISUUKSIA 

1. Jokaisella lapsella ja nuorella pitää olla mahdollisuus harrastaa riippumatta asuinpaikasta, perheen varallisuudesta, kielitaidosta tai iästä. 
Toimenpide: Jokaiselle koulun aloittavalle lapselle on taattava 50 euron harrastusseteli. On huolehdittava siitä, että järjestöt ovat kaikkialla Suomessa saavutettavia ja tasa-arvoisia harrastustoiminnan järjestäjiä.  

2. Edullinen ja matalan kynnyksen luova harrastustoiminta on taattava kaikille. 
Toimenpide: Julkiset tilat on saatava käyttöön maksutta alle 20-vuotiaiden harrastustoimintaan. 

3. Koulujen ja oppilaitosten on kannustettava lapsia ja nuoria harrastustoimintaan. 
Toimenpide: Harrastusten näytetuntien järjestäminen on oltava maksutonta koulujen tiloissa. 

4. Harrastustilojen on oltava turvallisia jokaiselle 
Toimenpide: Turvallisemman tilan periaatteet on oltava käytössä kaikissa lasten ja nuorten valtionavustusta saavissa harrastuksissa. 

5. Harrastustoiminta on tehokas tapa estää lasten ja nuorten syrjäytymistä. 
Toimenpide: Lasten ja nuorten parissa toimivat aikuiset auttavat heitä löytämään omanlaisensa harrastuksensa. Kannustetaan kouluja, neuvoloita ja muita lasten ja nuorten parissa työskenteleviä tahoja tiedottamaan harrastustoiminnasta. 

 LAPSET JA NUORET OVAT TULEVAISUUDEN RAKENTAJIA – PANOSTETAAN HEIHIN NYT  

1. Lapsia ja nuoria on kuultava ja annettava heille mahdollisuus vaikuttaa 
Toimenpide: Lapset ja nuoret on otettava mukaan päätöksentekoon heidän ikäänsä sopivalla tavalla. Harrastustoimintaa tarjoavat tahot auttavat lasten kuulemisessa. 

2. Yhteiskunnan on oltava turvallinen kaikille. Ihmisoikeuksien, yhdenvertaisuuden, moninaisuuden ja tasa-arvon on toteuduttava aidosti jokaiselle nuorelle. 
Toimenpide: Hallituksen on sitouduttava edistämään kaikin tavoin turvallisemman yhteiskunnan toteutumista lainsäädäntöä kehittämällä. On myös lisättävää yhdenvertaisuus- ja moninaisuuskoulutusta keskeisille viranomaisille. On järjestettävä kansalaiskeskusteluja, joissa nuoret ja päättäjät saadaan saman pöydän ääreen. 

3. Nuorten mielenterveystyöhön on panostettava enemmän ja avun piiriin on päästävä matalammalla kynnyksellä. 
Toimenpide: Ennaltaehkäiseviin palveluihin on panostettava ja lisättävä kouluterveydenhuollon yhteyteen psykiatrisen sairaanhoitajan palvelut, joihin pääsee ilman jonottamista ja matalalla kynnyksellä.  

4. Päätöksissä on huomioitava paremmin ympäristö ja kestävän kehityksen periaatteisiin on panostettava. 
Kestävän kehityksen periaatteet on huomioitava kaikissa lasten ja nuorten valtionavustusta saavassa harrastustoiminnassa. 

5. Oppimisessa ja opiskelussa tulee olla myös ilo mukana.  
Riittävistä henkilöstöresursseista oppilashuollossa on huolehdittava, jotta oppiminen on mielekästä. On lisättävä kouluvalmentajien ja koulunkäynnin ohjaajien määrää kouluissa. Oppimista tukevien ammattilaisten palkkausta on tarkasteltava. 

 VIREÄ KANSALAISYHTEISKUNTA ON KAIKKIEN ETU 

1. Seurantalojen on oltava paikkakuntien yhteisiä kokoontumispaikkoja 
On luotava seurantalojen käyttöön perustuva valtionavustus. Seurantalojen ylläpitoavustukset on saatava valtion budjettiin, jotta taloja ylläpitävien tahojen kaikki aika ei mene taloudellisten kriisien ratkaisuun. 

2. Tapahtumien järjestämiseen liittyviä velvoitteita on helpotettava ja selkeytettävä  
Velvoitetaan viranomaiset yksinkertaistamaan ohjeistus tapahtumien järjestämiseen erityisesti yöpymistä vaativiin tilaisuuksiin. Julkisiin tiloihin tulee tehdä jo suunnitteluvaiheessa yöpymissuunnitelma. 

3. Kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksia on lisättävä 
Yhdistyksillä on oltava mahdollista olla useampi kotipaikkakunta.  Yhdistyslain muutosten resurssointi on turvattava, jotta kansalaisjärjestötoimintaa helpottavat lakimuutokset etenevät. 

4. Pienten työnantajien, kuten yhdistysten, työllistämismahdollisuuksia on helpotettava 
Työterveyshuollon järjestämisvelvoite on poistettava alle 5000 euroa vuodessa palkkaa maksavilta työllistäviltä työnantajilta. 

5. Kaikkia on innostettava ja kannustettava vapaaehtoistoimintaan  
Vapaaehtoistoiminnan tukemiseen ja siihen innostamiseen ja vapaaehtoisille positiivisten kokemusten tarjoamiseen on panostettava. On huomioitava, että vapaaehtoisten ikääntyminen vaikuttaa yhdistystoiminnan tulevaisuuteen. Yhteiskunnan on oltava mukana kansalaistoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi. 

Esite eduskuntavaalitavoitteista

Tästä linkistä voit ladata ja tulostaa esitteen eduskuntavaalitavoitteistamme.

Kampanjan somekuvat

Voit tallentaa tästä alta haluamasi kuvat omalle laitteellesi ja jakaa omilla sometileilläsi. Kuvien koko on sosiaaliseen mediaan hyvin sopivat 1080 x 1080 pikseliä.

Merkitse mukaan #nuorisoseurat #nsvaalitavoite2023 #eduskuntavaalit2023 ja tägää mukaan @nuorisoseurat