#ERNOD - Erityisnuoret ja digiajan osallisuus

Suomen Nuorisoseurat on osatoteuttajana ERNOD-hankkeessa, jonka tavoitteena on lisätä eriyisen tuen tarpeessa olevien nuorten osallisuutta sekä mahdollisuuksia osallistua luontevasti seuratoimintaan. Nuorisoseuroilla on hankkeessa kolme kärkeä:

  1. Mediavaikuttamisen menetelmien tarjoaminen osaksi ohjaajan työkalupakkia. Mediavaikuttamisen menetelmiä opetellaan mediaklubeilla, joita järjestetään hankkeen aikana. Klubit ovat avoimia ohjaajille ja muille järjestön toiminnassa oleville nuorille.
  2. Erityisen tuen tarpeessa olevien nuorten osallistumismahdollisuuksien lisääminen järjestökentällä. Järjestölle tehdään yhdenvertaisuussuunnitelma ja sen jalkauttamiseksi opas erityisen tuen tarpeen huomioimisesta. Lisäksi seuratoimijoille järjestetään koulutusta ja tuotetaan materiaalia harrastustoiminnan tueksi.
  3. Selkokielistä viestintää! Hankkeen aikana mukautetaan Suomen Nuorisoseurojen verkkosivujen sisältöjä selkokielisiksi. Lisäksi järjestön työntekijöille järjestetään koulutusta selkokielisestä viestinnästä sekä kirjoitettuna että vuorovaikutustilanteissa.

Nuorisoseuroissa hankkeesta vastaa suunnittelija, projektityöntekijä Joonas Pokkinen, joonas.pokkinen(at)nuorisoseurat.fi, p. 050 5672586 - ole rohkeasti yhteydessä!

Osallisuuden tukeminen monialaisissa toimintaympäristöissä -hanke toteutetaan ajalla 1.9.2015–31.8.2017. Hanketta hallinnoi Mikkelin ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina hankkeessa toimivat Humanistinen ammattikorkeakoulu, Mikkelin kaupunginkirjasto, Kouvolan kaupunginkirjasto ja Suomen Nuorisoseurat ry. Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta ja hankkeen toteuttajatahot.