Yhdessä Tillsammans -pilottihankkeen logo.

Etsimme nuorisoryhmiä pilottihankkeeseen Yhdessä - Tillsammans!

”Asenteet kielivähemmistöjä kohtaan ovat huonontuneet Suomessa. Tämä selviää hallituksen raportista vuodelta 2017. Finlands Svenska Ungdomsförbund haluaa yhteistyössä Suomen Nuorisoseurojen kanssa toteuttaa pilottihankkeen Yhdessä – Tillsammans, jonka tarkoituksena on valaista nuoria toisesta kotimaisesta kielikulttuurista, ja siten vähentää negatiivista asennetta kielivähemmistöjä kohtaan.”

Yhdessä – Tillsammans pilottihankkeen avulla haluamme rekrytoida saman alueen suomen- ja ruotsinkielisiä nuorisoryhmiä ja antaa heille tilaisuuden vierailla toistensa keskuudessa. Ruotsinkielinen ryhmä käy täysin suomenkielisessä ympäristössä ja päinvastoin.

Ryhmät järjestävät toisilleen tapahtumat, joissa nuoret tutustuvat toisiinsa ja esittelevät vierailevalle ryhmälle omaa kielikulttuuriaan. Tapahtumaa suunnitellessa voi pohdiskella seuraavia kysymyksiä: Mitkä asiat luonnehtivat eri kielikulttuureja? Mitä eroja niiden välillä on? Minkälaisia asenteita ja ennakkoluuloja löytyy?

Vierailujen aikana tapahtumaan osallistuva ryhmä vastaa kyselylomakkeeseen, jossa on kysymyksiä koskien suomen- ja ruotsinkielisten kielikulttuurien eroja nuorten parissa. Vastaukset ovat perustana tutkimukselle "Suomen- ja ruotsinkielisten kulttuurien erot suomalaisten keskuudessa". Tutkimuksen laatii Finlands Svenska Ungdomsförbund vuoden 2019 lopussa.

Hae mukaan tekemään Yhdessä – Tillsammans –hanketta! Saat mahdollisuuden tutustua uusiin ihmisiin, luoda uutta sekä oppia toisesta kotimaisesta kulttuurista.

FAKTAT

  • Nuortenryhmän enimmäiskoko on 20 henkilöä per ryhmä.
  • Osallistujien iän tulisi olla 15 ja 25 ikävuoden välillä.
  • Vierailut järjestetään päivän / illan aikana.
  • Hankeryhmille tarjotaan enintään 500 euroa rahallista tukea tapahtuman toteuttamiseksi.
  • Vierailun jälkeen kukin ryhmä analysoi vierailut yhdessä hanketyöntekijän kanssa. Kaikki osallistujat vastaavat myös anonyymiin kyselyyn.
  • Nuorisoryhmä suunnittelee ja toteuttaa oman tapahtumansa projektin tuella.
  • Ryhmät kommunikoivat keskenään vain omalla äidinkielellään.
  • Tapahtumat järjestetään maalis-lokakuun 2019 aikana.
  • Finlands Svenska Ungdomsförbund ja Suomen Nuorisoseurat edustavat eri kieliryhmien välistä yhteyttä.
  • Bändi-ilta? Workshop? Kielikahvila? Tarinankerronta? Lyhytelokuva? Elokuvailta? Miten haluatte esitellä kielikulttuurianne?

Lähetä osallistumispyyntö sähköpostilla osoitteeseen: yhdessatillsammans@fsu.fi. Kirjoita sähköpostiviestiin yhteystietosi ja kerro lyhyesti: minkälainen ryhmä haluaa osallistua, tapahtuma, jonka haluatte järjestää sekä alustava aika tapahtumalle.

Hanke on osa Svenska kulturfondenin strategista Hallå-ohjelmaa, joka edistää hyvää kieli-ilmapiiriä Suomessa vuosina 2018-2021.

Svenska kulturfonden logo.
Finlands Svenska ungdomsförbund logo


Suomen Nuorisoseurojen logo.