Kansanomaisen paritanssin pajat ja materiaalit

"Kansanomaisilla paritansseilla on pitkä jatkumo aineettoman kulttuuriperinnön historiassa sekä pohjoismaisessa että suomalaisessa tanssikulttuurissa aina 1800-luvulta tähän päivään. Paripolskat, polkat, sottiisit, masurkat, valssit ja muut kansanomaiset paritanssit jalostuivat ja muuntuivat harrastustoiminnan kautta tanssilavatoiminnaksi, jossa 1900-luvun paritanssit mm. tango, fox ja humppa saivat sijansa osana eri-ikäisten ihmisten sosiaalista kanssakäymistä. Nykyihmiselle paritanssin jaettu ruumiillinen kokemus on pelastava keidas individualistisen erämaan tunneköyhyyden keskellä. Paritanssi koskettaa ja liikuttaa: siksi sitä kaivataan ja siksi siitä nautitaan." 

Tanssintutkimuksen dosentti Petri Hoppu
Tanssin yliopettaja, Oulun ammattikorkeakoulu

Paritanssipajoissa kokeillaan, millainen vuorovaikutus parin ja musiikin kanssa syntyy tai millaisesta liikkeestä tanssi muodostuu. Perusteiden jälkeen kokeillaan jo ensimmäisiä variaatioita. Paritanssipajat ovat kaikille avoimia ja liikkeelle lähdetään alkeista (jos ei pajakuvauksessa muuta mainita). Tervetuloa mukaan!

Tanssinriemu.fi on kansanomaisen paritanssin koti

Kansanomaisen paritanssin materiaaleja on kerätty Nuorisoseurojen ylläpitämään tanssinriemu.fi -palveluun. Tanssiriemu.fi/paritanssit -sivulta löydät erilaisia videoita kuten kansanomaisen paritanssin etätunteja, paritanssivariaatioiden opetusvideoita ja kaavatansseja, joissa pari tanssii tietyn kaavan mukaan. Materiaali on vapaasti kaikkien käytettävissä. Anna paritanssin viedä!

Tilaa paja

Paritanssipajoja tuotetaan myös tilauksesta. Nuorisoseurat etsii pajaan kouluttajan, huolehtii palkanmaksusta ja laskuttaa kuluista omavastuuosuuden pajan järjestäjältä. Järjestäjän vastuulle jää tilajärjestelyt sekä markkinointi alueella. Pajan minimikesto on neljä opetustuntia (1 opetustunti = 45 min). Laita sähköpostia paula.kettu@nuorisoseurat.fi

Tanssipareja tanssimassa lavatanssitunnelmassa.

Etualalla tanssinopettajat AMK Jutta Wrangén ja Maiju Laurila toimivat Pispalan Sottiisin paritanssilähettiläinä vuonna 2020. Kuva: Jukka Heinämäki