Luova lava toiminta

Luova lava toiminnan toimintamuodot 

Luova lava –toiminnan toiminta-ajatuksena on tarjota lapsille ja nuorille matalan kynnyksen harrastus- ja taidetoimintaa jossa osallistujan oma aktiivisuus on keskeistä. Ohjaajien rooli ryhmässä  on toimia mielikuvituksen herättelijänä ja mahdollisuuksien luojana. Merkityksellistä on osallistujien yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen. Toiminnan keskeiset arvot ovat osallisuus, moninaisuus, yhteisöllisyys ja yhdenvertaisuus.

Luova lava toiminnan esittelypiste/messupiste

Toimintapisteen avulla voi esitellä sekä Luova lava että nuorisoseuratoimintaa. Piste voi olla ns. kylmäpiste, jolloin siinä ei ole henkilökuntaa, tai sitten messupisteen kaltainen, jossa on henkilö kertomassa toiminnasta. Toimintaa on helppo esitellä erilaisilla luovilla menetelmillä, jossa pisteellä kävijä pääse itse kokeilemaan jotain toiminnan sisältöä. Toimintapisteellä voi olla erilaisia tehtäviä ja tavaroita kuten Luova lava peli, tikkuristitikut, sirkusvälineitä, erilaisia kuvia ja kortteja kokeiltavaksi.

Näytetunti

Näytetunti on noin 45 minuuttia kestävä Luova lava ohjaajan vetämä tunti. Näytetunti kannattaa järjestää siinä vaiheessa, kun ollaan toteuttamassa Luova lava harrastus- tai leiritoimintaa. Ryhmän ohjaaja vierailee esim koulussa pitämässä monitaiteisen tunnin. Luova lava tunti on täynnä luovia leikkejä ja harjoitteita. Tavoitteena on saada osallistujien kiinnostus heräämään toimintaa kohtaan ja mukaan on hyvä varata toiminnasta kertovia esitteitä.

Luova lava työpaja

Työpaja soveltuu monenlaisiin tilanteisiin ja tapahtumiin. Työpajan kesto voi vaihdella 1,5 tunnista 6 tuntiin. Tavoitteena on tutustuttaa osallistujat luovaan toimintaan ja esitellä luovia harrastuksia. Työpajan päätteeksi voi jo valmistaa pienen Hetki Taitelijana esityksen, jossa esitetään, mitä työpajassa on tehty. Esitys voi olla runo, räppi, tanssi, nukketeatteria tai vaikka laulu säestettynä itse tedyillä soittimilla tai muu työpajassa yhdessä tehty esitys. Työpajan aikana on tavoitteena tutustua jo usempaan taiteenlajiin. Työpaja voi olla painottunut yhteen taiteenlajiin, johon yhdistetään myös muista taiteen lajeista pieniä elementtejä ja harjoituksia. Työpajan voi järjestää oman toiminnan oheen tai tarjota sitä jonkun suuremman tapahtuman yhteyteen. Työpaja tarvitsee tilan, jossa pienimuotoinen liikkuminen on mahdollista.

Luova lava harrastusryhmät

Luova lava harrastusryhmä kokoontuu kerran viikossa säännöllisesti noin 1-1,5 tuntia kerrallaan. Tavoitteena on yhdessä ohjaajan kanssa suunnitella teemalliset kerrat osallistujien toiveiden mukaan. Ryhmässä voi olla painotus johonkin tiettyyn lajiin esim teatteriin tai tanssiin. Harrastuskausi päättyy yhteiseen Hetki Taiteilijana esitykseen joka voi olla joko ryhmän itse järjestämä tai se voi olla osa jotain suurempaa kokonaisuutta. Esityksen voi viedä myös esim koululle, vanhainkotiin tai päiväkotiin esitettäväksi. Luova lava ryhmä voi olla osa harrastamisen suomen mallin tarjontaa omassa kunnassa. 

Luova lava leirit

Luova lava -leirit on suunnattu alakouluikäisille lapsille ja niiden tarkoituksena on luoda vaihtoehtoista ja luovaa kesätoimintaa. Luova lava -leireillä tutustutaan monipuolisesti eri taiteenaloihin unohtamatta kuitenkaan perinteisiä leiritouhuja. Sisältöinä leireillä ovat pääosin teatteri, tanssi ja musiikki.

Luova lava leirejä voi järjestää niin päiväleireinä kuin yöleireinä, niin viikonloppuisin kuin loma-aikoinakin. Yleisin muoto on kesällä järjestettävä päiväleiri, jossa viikon aikana leiriläiset tutustuvat eri taiteen aloihin ohjaajiensa johdolla ja leiri päättyy yhteiseen Hetki Taiteilijana esitykseen.