Arviointi

Tavoite ja sarjat

Tavoitteena on kansantanssin harrastajien tukeminen sekä ryhmien kartoittaminen kansallisiin ja kansainvälisiin edustustehtäviin. Osallistuvat ryhmät saavat arvioinnin omasta osaamisestaan ja tulevat nimetyksi mestaruussarjaan, valioplussarjaan, valiosarjaan, taitoplussarjaan, taitosarjaan tai perussarjaan neljässä eri ikäsarjassa: 15-20-vuotiaat, yleinen sarja, yli 35-vuotiaat ja yli 55-vuotiaat. Arvioinnin kohteena ovat ryhmän tanssillinen taso, ohjelmakokonaisuus sekä musiikki. Annettu sarjanimeäminen on voimassa kaksi vuotta.

Ikäsarjojen lisäksi katselmuksessa on Riemua!-sarja ryhmille, jotka eivät koe mitään ikäsarjoista omakseen. Riemua!-sarjassa ei ole ikärajoituksia ja ryhmän koko on vapaa. Ryhmiä ei nimetä taitosarjoihin, mutta ne saavat rakentavan eteenpäin kannustavan suullisen ja kirjallisen palautteen esityksestään. Lisäksi Riemua!-sarjassa jaetaan kunniamainintoja erilaisista ansioista.