Koronavirustilanne Nuorisoseuroissa

Tälle sivulle on koostettu Nuorisoseurojen johtoryhmän ja hallituksen ohjeet ja tiedotteet ajankohtaisesta koronatilanteesta nuorisoseuroissa.

Vastuullisesti ulos koronasta 14.5.2021

Koronapandemia on koetellut nuorisoseuroja pahasti mutta viimeinkin rokotusten etenemisen myötä on nähtävissä valoa tunnelin päässä. Olemme koonneet artikkeliin vinkkejä ja ohjeita toiminnan turvalliseen avaamiseen.
Seuraamme tiiviisti opetus- ja kulttuuriministeriön uutta korona-avustuskierrosta, mutta tässä vaiheessa siitä ei ole vielä lisätietoa. Tiedotamme asiasta erikseen heti kun tiedämme lisää.
Lue koko artikkeli täältä.

Koronavirustilanne nuorisoseuroissa 24.2.2021

Koronavirustilanne on valitettavasti pahentunut Suomessa. Noudatamme nuorisoseuratoiminnassa valtioneuvoston 25.2. julkaisemia uusia linjauksia.

Tämä tarkoittaa sitä, että aikuisten ja yli 12-vuotiaiden toiminnassa siirrytään etätoimintaan kaikilla koronaviruksen leviämis- ja kiihtymisvaiheessa olevilla alueilla. Linjaus on voimassa ainakin 28.3. asti ja suosittelemme siirtymään etätoimintaan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 8.3.

Alle 12-vuotiaiden oman harrastusryhmän toimintaa voi halutessaan jatkaa oman alueen sairaanhoitopiirin ohjeistuksen mukaisesti. 

Tarkemmin eri alueiden koronatilanteeseen ja ohjeistuksiin voit tutustua THL:n sivuilla. Seuraathan oman alueesi sairaanhoitopiirien sekä aluehallintoviranomaisten ohjeistuksia! 

Vallitseva tilanne on meille kaikille hankala mutta valtioneuvoston ministereitä lainaten, toivomme että tämä on koronapandemiatilanteen loppukiri. 

Voit ottaa yhteyttä oman alueesi aluetoimistoon, toimialajohtajiin tai pääsihteeriin. Liiton työntekijöiden yhteystiedot: nuorisoseurat.fi/yhteystiedot ja alueiden yhteystiedot: https://nuorisoseurat.fi/yhteystiedot/alueet/

Koronavirustilanne nuorisoseuroissa 2.2. 2021

Opetuas- ja kulttuuriministeriö on julkaissut ohjeet lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminnasta. Ohjeet löytyvät täältä. Lisäksi kunnat ja kaupungit ovat julkaisseet omia ohjeita ja alueellisia rajoituksia, joita on hyvä seurata kunnan omilta sivuilta ja tiedotuskanavista.

Koronavirustilanne nuorisoseuroissa 26.11. 2020

Seuraamme ja noudatamme viranomaisohjeita niin valtakunnallisella kuin alueellisellakin tasolla. Alueellisia viranomaisohjeistuksia esimerkiksi kokoontumisrajoitusten ja yleisötapahtumien rajoitusten osalta on noudatettava kullakin alueella. Suosittelemme esimerkiksi kokousten järjestämistä etäyhteyksin.  Suosittelemme myös nuorisoseuratalojen sulkemista julkisten tilojen alueellisia ohjeita noudattaen.

Voit seurata ajankohtaista tiedotusta koronavirustilanteesta THL:n sivustolla.

Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeet ja suosituksen epidemian leviämisen estämiseksi Uudellamaalla sekä muissa leviämisvaiheen uhassa olevissa maakunnissa,

Yhdistysten kokoukset voidaan järjestää etäyhteyksin myös jatkossa

Yhtiöt, osuuskunnat ja yhdistykset voivat järjestää kokouksensa etäyhteyksin ja valtuutettua käyttämällä ensi vuoden kesäkuun loppuun asti koronaepidemian takia. Väliaikainen laki tuli voimaan 3. lokakuuta.
Väliaikaisen lain mukaisesti pörssi- ja First North -listayhtiöt voivat järjestää yhtiökokouksen kokonaan etäyhteyksin kesäkuun 2021 loppuun asti. Osuuskunnat, yhdistykset ja eräät rahoitusalan yritykset voivat sallia etäosallistumisen ja asiamiehen käytön vuosikokouksissaan niin ikään kesäkuun 2021 loppuun asti, vaikka sitä ei ole sallittu yhteisön säännöissä. Osuuskunnan ja yhdistyksen hallitus voi myös väliaikaisen lain nojalla edellyttää ennakkoilmoittautumista kokouksiin. Ilmoittautumisen määräpäivä on enintään 2 viikkoa ennen kokousta.
Väliaikaisessa laissa ei sallita kokousten lykkäämistä yli yhteisölakiin tai yhteisön sääntöihin perustuvan määräajan yli.

Ohjeet harrastustoimintaan 16.10.2020

Suomen Nuorisoseurat ry seuraa valtioneuvoston ja aluehallintoviranomaisten ohjeita ja suosittelee aikuisten suuren riskin harrastustoiminnan keskeyttämistä niillä alueilla, joissa koronaviruspandemia on kiihtymis- tai leviämisvaiheessa. Suuren riskin harrastustoiminta käsittää lajit, joissa etäisyyttä ei voida pitää. Tähän voidaan lukea esimerkiksi tanssi- ja teatteriryhmät. Ulkotiloissa harrastaminen on edelleen mahdollista.

Voit lukea lisää valtioneuvoston verkkosivuilta. Suosittelemme myös aluehallintoviraston ohjeiden seuraamista.

16.10. 2020

Suomen Nuorisoseurat ry:n johtoryhmä

Ohjeita ja linjauksia seuratoimintaan 14.8.2020

Seuraamme ja noudatamme viranomaisohjeita, viimeisimmät (13.8) THL:n ohjeet löytyvät esimerkiksi täältä: https://thl.fi/fi/-/thl-suosittaa-kasvomaskin-kayttoa-toisten-suojaamiseksi-kasienpesu-ja-turvavalit-ovat-tarkeimmat-keinot-ehkaista-koronatartuntoja?redirect=%2Ffi%2Fweb%2Finfektiotaudit-ja-rokotukset%2Fajankohtaista%2Fajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

Seuraamme viranomaislinjauksia tapahtumien järjestämisen osalta ja tiedotamme niistä seuroille tilanteen mahdollisesti muuttuessa.

Pienempiä tapahtumia kuten koulutuksia ja kokouksia voi järjestää turvallisesti, mikäli kokoontuminen voidaan järjestää tiloissa, missä turvavälit voidaan toteuttaa. Käsidesiä tulee olla kussakin kokoontumisessa tarjolla käsienpesumahdollisuuden lisäksi ja maskeja voi hankkia myös, ja tarjota niitä käytettäväksi halukkaille.

Tapahtumiin, kokouksiin tai harrastuksiin ei tule osallistua jos on lieviäkin hengitystieoireita.

Matkustettaessa on suositeltavaa käyttää kasvomaskia mikäli liikkuu julkisessa liikenteessä.

Tervetuloa harrastamaan!

Harrastustoiminta jatkuu nuorisoseuroissa syksyn alkaessa. Kiinnitämme toiminnassamme erityistä huomiota turvallisuuteen ja seuraamme myös tiiviisti viranomaisten ohjeita. Turvallisen harrastamisen tueksi tarvitsemme jokaisen yhteistyötä

 • Oireisena jäädään aina kotiin eikä osallistuta toimintaan.
 • Myös lievät sairastumiseen viittaavat oireet ovat syy jäädä kotiin.
 • Ennen ja jälkeen harrastuksen pestään/desinfioidaan aina kädet.
 • Käytä vain omaa juomapulloa!
 • Mahdollisuuksien mukaan vanhemmat jättävät harrastajat
  ulos eivätkä tule sisätiloihin.
 • Huolehdi, että ryhmän ohjaajilla on ajantasaiset yhteystiedot.
 • Muista hyvä yskimis- ja käsihygienia sekä turvavälit.
 • Ulkomailta tullessasi noudata viranomaisten karanteeniohjeita.

Harrastustoiminnan koronaohjeet ohjaajille

Syksy 2020

Syksyn saapuessa myös harrastustoiminta alkaa nuorisoseuroissa eri puolilla Suomea. Haastavan kevään jälkeen ryhmäyttäminen ja tilanteesta puhuminen on todella tärkeää yhdessä lasten kanssa. Koronavirus on meille kaikille tuntematon, ja varsinkin lapset saattavat pelätä paljonkin. Kiinnitä siis erityistä huomiota ryhmän henkiseen hyvinvointiin.
Koronatilanne vaihtelee eri puolilla Suomea. Kaikessa toiminnassa on tärkeä seurata nopeastikin muuttuvia viranomaisohjeita, niin alueellisia kuin myös valtakunnallisia.

Yleisiä ohjeita toimintaan:

 • Harrastajan on oltava täysin oireeton. Lievimmistäkin oireista on syytä jäädä kotiin.
 • Kädet pestään tai desinfioidaan jokaisen harrastusryhmän aluksi ja lopuksi ja
  tarvittaessa myös harjoitusten välillä.
 • Toiminnassa korostetaan hyvää yskimis- ja käsihygieniaa.
 • Toiminnassa kannattaa suosita ulkona oloa ja sisätiloista mahdollisimman väljiä
  tiloja, joissa turvaväleistä voidaan huolehtia mahdollisimman hyvin.
 • Juomapulloja ja muita välineitä ei lainata muille.
 • Mahdollisuuksien mukaan vanhemmat jättävät harrastajat ulos eivätkä tule sisätiloihin.
 • Varmista, että sinulla on jokaisesta harrastuskerrasta tiedossa osallistujien yhteystiedot.
 • Ilmoittautumisissa kannattaa suosia nuorisoseurarekisteriä tai Evention -järjestelmää.
 • Kasvomaskien käytössä seurataan viranomaisten ohjeita. Tarvittaessa maskeja voidaan
  käyttää tilanteissa, jossa etäisyyttä on vaikea pitää.

Aluehallintovirastot jatkoivat rajoitusten voimassaoloa

Aluehallintovirastot ovat jatkaneet voimassa olevien ohjeistusten määräaikaa 31.7.2020 asti. 

Koronavirusepidemiasta johtuvien rajoittamuistoimien osiattainen purku kesäkuussa

Aluehallintovirasto on täydentänyt ohjeistustaan koronaviruspandemiasta johtuvien viranomaismääräysten purkamiseksi. Ohjeistus on voimassa 1.-30.6.2020 ja sen jälkeiseen aikaan liittyvistä ohjeista ei ole vielä tarkempaa tietoa.

”Aluehallintovirastojen määräysten mukaan alle 50 henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset ovat sallittuja 1.6. alkaen. Jos järjestelyissä noudatetaan THL:n ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta, myös 50-500 henkilön tilaisuuksia voi järjestää. Tapahtumajärjestäjä vastaa tapahtuman toteuttamisesta siten, ettei koronavirukseen liittyvä tautililanne pahene.
Aluehallintovirastot ovat tehneet 19.5.2020 tartuntatautilain mukaiset päätökset, joilla kielletään kaikki yli 50 hengen sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset 30.6.2020 asti.
Yli 50 henkilön, mutta enintään 500 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa on mahdollista järjestää erityisjärjestelyin eli niin, että ihmisten turvallisuus varmistetaan asiakasmäärien rajaamisella sekä turvaetäisyyksien ja hygieniaohjeistuksen avulla. Aluehallintovirastot määräävät, että 50-500 hengen tilaisuuksissa noudatetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön 14.5.2020 antamaa ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemisestä.”

Voit lukea Aluehallintoviraston koko tiedotteen täältä

Kokouksessaan 20.5. Suomen Nuorisoseurojen johtoryhmä on todennut, että ohjeistus on edelleen varsin tulkinnanvarainen. Jos paikallisseurat päättävät kuitenkin järjestää esim. kesäteatteriesityksiä, voi nuorisoseurojen käytössä olevaa lipunmyyntipalvelu Eventiota käyttää esim. osallistujien puhelinnumeroiden keräämiseen tietoturvasäädösten mukaisesti. Aluehallintoviraston ohjeen mukaan tapahtumanjärjestäjien olisi suotavaa kerätä osallistujien yhteystiedot, jotta mahdollisen virustartunnan sattuessa viranomaiset voivat olla mahdollisiin altistuneisiin yhteydessä.

Mikäli seurantaloja vuokrataan yksityistilaisuuksiin, on järkevää todeta kirjallisessa sopimuksessa, että tilaisuuden järjestäjä eli vuokraaja on vastuussa varotoimenpiteistä sekä henkilömäärien noudattamisessa. Yksityistilaisuuksiksi lasketaan mm. häät, syntymäpäivät ja muut merkkipäivät, joihin ns. suurella yleisöllä ei ole pääsyä.

Suosittelemme, että paikallisseurat ovat suoraan yhteydessä Aluehallintovirastoon tarkempien ohjeiden saamiseksi yksittäisten tapahtumien tai tilanteiden osalta.

Kuinka koronasta johtuvat rajoitukset vaikuttavat kesäteatteritoimintaan?

Otimme yhdessä Suomen Harrastajateatteriliiton kanssa yhteyttä aluehallintovirastoon liittyen kesäteattereiden tilanteeseen.

Päätökset yleisötilaisuuksista ja yleisten kokousten rajoituksista on tehty 31.5. asti - tarkempaa tietoa kesän tapahtumista ei vielä ole. 

"Aluehallintovirastot valmistelevat kesää koskevat päätökset toukokuun loppuun mennessä ja tiedottavat niistä sen jälkeen. Lisäämme verkkosivuillemme (avi.fi) vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin sitä mukaa, kun uutta ohjeistusta saadaan."

Tässä linkki usein kysyttyihin kysymyksiin aluehallintoviraston sivuille. Kohdassa C 5 muun muassa esitystoimintaa koskevia kysymyksiä

Tilanne tänään 11.5.:

 C. Yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset

Milloin aluehallintovirastot tekevät päätökset hallituksen 4.5. linjaamista uusista kokoontumisrajoituksista ja antavat asiasta lisätietoa? 

Sosiaali- ja terveysministeriön ohjauskirjeen mukaisesti aluehallintovirastot jatkavat päätöksiään yli 10 hengen yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kieltämisestä 31.5.2020 asti. Kesän tapahtumia koskevia päätöksiä ei tehdä tässä vaiheessa. Ministeriö antaa ohjauskirjeen kesän osalta myöhemmin, jonka jälkeen päätökset valmistellaan aluehallintovirastoissa.

Kesän tapahtumakirjo on laaja – mukaan lukien myös huvi- ja eläinpuistot, leirit, tivolit, urheilukilpailut jne. Kesäkuun alussa voimaan tulevia uusia päätöksiä pitää valmistella huolellisesti.

Ohjeita ja kriteereitä ei vielä ole, emmekä sen vuoksi pysty vielä antamaan vastauksia kesää koskeviin tapahtumakohtaisiin kysymyksiin. Aluehallintovirastot valmistelevat kesää koskevat päätökset toukokuun loppuun mennessä ja tiedottavat niistä sen jälkeen. Lisäämme verkkosivuillemme vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin sitä mukaa, kun uutta ohjeistusta saadaan.

Ohjeet ja linjaukset valtioneuvoston 30.3.2020 tekemien päätösten ja suositusten perusteella

 •  Kaiken kasvokkain tapahtuman toiminnan keskeyttäminen nuorisoseuroissa 13.5.2020 asti. Tämä koskee harrastustoimintaa, kokouksia ja muita kokoontumisia.

 • Nuorisoseurantalot ja muut nuorisoseurojen hallinnassa olevat tilat suljetaan 13.5.2020 asti. 

Etäharrastaminen nuorisoseuroissa

Kokosimme ideoita harrastustoiminnan toteuttamiseen etänä nuorisoseuroissa (20.3.2020) – Lue lisää >>

PRH:n linjaukset 19.3.2020: Koronavirustilanteen vaikutukset PRH:n toimintaan ja asiakkaisiin

Katso linjaukset mm. yhdistysten kokousten pitämiseen täältä

Oikeusministeriö: Kysymyksiä ja vastauksia koronasta ja kokoontumisista

Em. Oikeusministeriön sivulta ohjeistuksesta poimittua:

Saako yhdistyksen kokoukset ja yhtiökokoukset järjestää?

Tähän ei ole yksiselitteistä vastausta, sillä yleisötilaisuuksina pidetään myös yhdistysten kokouksia ja yhtiökokouksia. Tähän on kuitenkin poikkeuksia. Niitä ei saa järjestää, jos niihin osallistuminen edellyttää kutsua tai tietyn yhteisön jäsenyyttä, jollei tilaisuutta voi osanottajien lukumäärän, tilaisuuden laadun tai muiden erityisten syiden perusteella pitää luonteeltaan yksityisenä. Linjauksen rajana on 10 henkilöä, joten pienten yhtiöiden ja yhteisöjen kokoukset voidaan pitää.

Isompia kokouksia kannattaa lykätä, jos sovellettava lainsäädäntö ja yhtiöjärjestys sen mahdollistavat. Jos määräaika on umpeutumassa, joutuu yhteisön johto arvioimaan, onko kokousta parempi lykätä vai yrittää toteuttaa se poikkeusjärjestelyillä kuten valtakirjoilla tai etäyhteyksillä. Tällöin pitää kuitenkin varmistaa, että kaikki halukkaat pystyvät osallistumaan kokoukseen tasavertaisesti. Vastuu kokousten järjestämisestä osakkaille turvallisella tavalla on aina yhtiöllä.

Ohjeet ja linjaukset valtioneuvoston 16.3.2020 tekemien päätösten ja suositusten perusteella

 •  Kaiken kasvokkain tapahtuman toiminnan keskeyttäminen nuorisoseuroissa 13.4.2020 asti. Tämä koskee harrastustoimintaa, kokouksia ja muita kokoontumisia.

 • Nuorisoseurantalot ja muut nuorisoseurojen hallinnassa olevat tilat suljetaan 13.4.2020 asti. 

 • Sääntömääräisten kokousten määräajoista voidaan tässä tilanteessa joustaa, jos kokouksia ei voida järjestää sähköisillä järjestelmillä 

 • Liitto kannustaa nuorisoseuralaisia osallistumaan yhteisöstä huolehtimiseenja riskiryhmään kuuluvien yli 70-vuotiaiden karanteenia vastaavissa oloissa olevien vanhusten auttamiseen

 

Suomen Nuorisoseurat ry:n hallituksen päätökset ja linjaukset 13.3.2020

 • Nuorisoseurat suosittaa, että paikalliset nuorisoseurat keskeyttävät harrastustoiminnan maaliskuun loppuun asti, koska valtioneuvoston ohjeistuksen mukaisesti ei-pakollisesta toiminnasta on suositettu luopumaan toistaiseksi ja harrastajien turvallisuus on toiminnassa tärkeintä. Maaliskuun lopussa tilannetta tarkastellaan uudelleen ja mahdollisesta jatkosta tiedotetaan erikseen. 
 • Valtioneuvosto on suosittanut riskiarvion tekemistä tilaisuuksien järjestämisen suhteen. Liitto tukee riskiarvioiden tekemisessä ja on seurojen päätöksenteon tukena tilaisuuksien järjestämisessä kevään aikana. Olemme luoneet seuroille riskiarvion tekemiseen työkalun.  
 • Vältämme fyysisiä kontakteja, joten henkilökunta on toistaiseksi seurojen tavoitettavissa puhelimitse ja sähköpostitse. 
 • Selvitetään, voidaanko Suomen Nuorisoseurojen kevään aikana peruutettuja tapahtumia toteuttaa myöhempänä ajankohtana. 
 • Johtoryhmälle annetaan laajat toimivaltuudet toimintasuunnitelmasta poikkeamiseen. Tämä mahdollistaa nopean reagoimisen mahdollisesti nopeastikin muuttuviin tilanteisiin. 
 • Valtakunnallinen nuorisoseurapäivän juhla ja valtakunnalliset H-kiltapäivät on tältä keväältä peruttu. Vuoden tunnustukset (vuoden nuorisoseura, vuoden nuorisoseuralainen, vuoden teatteriteko ja vuoden Hermanni) julkaistaan myöhemmin järjestettävien juhlien yhteydessä. Kevään Nuorisoseurafoorumi on peruttu ja valtuuston kevätkokous toteutetaan käyttäen ensisijaisesti etäyhteyttä. 
 • Noormarkussa järjestettäväksi suunniteltu Kalkkareitten Kulttuurikeikka maaliskuun lopulta perutaan 
 • Kaikki Nuori Kulttuuri MOVESaluetapahtumat on tältä keväältä peruttu. Video-osallistuminen muihin kuin ennalta suunniteltuihin tapahtumiin on epätodennäköistä, mikäli harrastusryhmät eivät myöskään kokoonnu. Nuori Kulttuuri –toimisto tiedottaa Movesin jatkotoimenpiteistä omilla nettisivuillaan. 
 • SottiisiMoves 2020 -tapahtuman valmistelut jatkuvat ennakkosuunnitelmien mukaisesti. Tapahtumaan ilmoittautuminen on aiemmin ilmoitetun mukaisesti 15.4. mennessä, jolloin viimeistään tehdään myös päätös tapahtuman järjestämisestä.  
 • Muiden kesällä järjestettävien tapahtumien ja leirien valmistelua jatketaan ottaen huomioon tulevat viranomaisohjeistukset tai -määräykset. 
 • Mikäli seura tarvitsee neuvoa työn järjestämisestä peruuntuneen toiminnan osalta, voi seura olla yhteydessä johtoryhmään tai aluetoimistoon. 
 • Ilman sekä sääntöjen että äänestys- ja vaalijärjestyksen määräyksiä ei etäosallistumista kokoukseen voida laillisesti toteuttaa (Lähde: Yhdistysoikeus 2017). Nuorisoseurat kannustaa seuroja sääntömuutokseen esim. uusien mallisääntöjen mukaan vastaisuuden varalle. Pienet kokoukset voidaan keväällä harkinnan mukaan toteuttaa (ks. toimintaohje nuorisoseuroille kokousten ja koulutusten järjestämisestä koronan aikana). 

Lisätiedot: 

Yleisvastuu 
Vt pääsihteeri Hannu Ala-Sankola 
0400 842836 
hannu.ala-sankola@nuorisoseurat.fi 

Järjestötoiminta 
vs. toimialajohtaja Henna Liiri-Turunen 
044 207 3072 
henna.liiri-turunen@nuorisoseurat.fi 

Harrastustoiminta 
Toimialajohtaja Iija Filén 
045 633 6944 
Iija.filen@nuorisoseurat.fi 

Tanssi ja tapahtumat 
Toimialajohtaja Jukka Heinämäki 
050 526 8957 
jukka.heinamaki@nuorisoseurat.fi 

Teatteri ja kulttuurityö 
Toimialajohtaja Pasi Saarinen 
050 408 0366 
pasi.saarinen@nuorisoseurat.fi 

 

Suomen Nuorisoseurat ry; tiedote 12.3.2020

Ssuomen hallitus on päättänyt suosituksista koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi. Suosituksia on tehty mm. yleisötilaisuuksista ja harrastustoiminnasta. 
Suomen Nuorisoseurat seuraa koronaviruksen aiheuttamaa tilanteen kehittymistä ja tekee päätöksiä ja suosituksia, joilla ensisijaisesti turvataan ihmisten terveys ja turvallisuus. 
Nuorisoseurat suosittaa jäsenseurojaan harkitsemaan harrastustoiminnan keskeyttämistä tai rajoittamista, mikäli harrastuksen luonne, paikallinen tilanne tai riskiarvio sitä edellyttää. Suomen Nuorisoseurat tukee paikallisseurojaan paikallisten riskiarvioiden tekemisessä sekä avustaa heitä päätöksenteossa. 
Suomen Nuorisoseurat ei järjestä toukokuun loppuun mennessä yli 500 henkilön tapahtumia sekä suosittaa myös jäsenyhdistyksiään rajoittamaan yleisötilaisuuksien järjestämistä. Nuorisoseurojen koulutukset ja muut kokoontumiset pyritään järjestämään kuluvan kevään aikana ensisijaisesti verkkoympäristössä.  
Näillä toimilla Nuorisoseurat tukee viranomaisten toimintaa koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi. 
Suomen Nuorisoseurat ry:n hallitus kokoontuu tänään (13.3.2020) illalla ja tiedottaa sen jälkeen paikallisseuroille ohjeista, linjauksista ja päätöksistä. Tälle sivulle kokoamme informaatiota ja neuvoja heti, kun saamme niitä laadittua.