Koronavirustilanne Nuorisoseuroissa

Etäharrastaminen nuorisoseuroissa

Kokosimme ideoita harrastustoiminnan toteuttamiseen etänä nuorisoseuroissa (20.3.2020) – Lue lisää >>

PRH:n linjaukset 19.3.2020: Koronavirustilanteen vaikutukset PRH:n toimintaan ja asiakkaisiin

Katso linjaukset mm. yhdistysten kokousten pitämiseen täältä

Oikeusministeriö: Kysymyksiä ja vastauksia koronasta ja kokoontumisista

Em. Oikeusministeriön sivulta ohjeistuksesta poimittua:

Saako yhdistyksen kokoukset ja yhtiökokoukset järjestää?

Tähän ei ole yksiselitteistä vastausta, sillä yleisötilaisuuksina pidetään myös yhdistysten kokouksia ja yhtiökokouksia. Tähän on kuitenkin poikkeuksia. Niitä ei saa järjestää, jos niihin osallistuminen edellyttää kutsua tai tietyn yhteisön jäsenyyttä, jollei tilaisuutta voi osanottajien lukumäärän, tilaisuuden laadun tai muiden erityisten syiden perusteella pitää luonteeltaan yksityisenä. Linjauksen rajana on 10 henkilöä, joten pienten yhtiöiden ja yhteisöjen kokoukset voidaan pitää.

Isompia kokouksia kannattaa lykätä, jos sovellettava lainsäädäntö ja yhtiöjärjestys sen mahdollistavat. Jos määräaika on umpeutumassa, joutuu yhteisön johto arvioimaan, onko kokousta parempi lykätä vai yrittää toteuttaa se poikkeusjärjestelyillä kuten valtakirjoilla tai etäyhteyksillä. Tällöin pitää kuitenkin varmistaa, että kaikki halukkaat pystyvät osallistumaan kokoukseen tasavertaisesti. Vastuu kokousten järjestämisestä osakkaille turvallisella tavalla on aina yhtiöllä.

Ohjeet ja linjaukset valtioneuvoston 16.3.2020 tekemien päätösten ja suositusten perusteella

 •  Kaiken kasvokkain tapahtuman toiminnan keskeyttäminen nuorisoseuroissa 13.4.2020 asti. Tämä koskee harrastustoimintaa, kokouksia ja muita kokoontumisia.

 • Nuorisoseurantalot ja muut nuorisoseurojen hallinnassa olevat tilat suljetaan 13.4.2020 asti. 

 • Sääntömääräisten kokousten määräajoista voidaan tässä tilanteessa joustaa, jos kokouksia ei voida järjestää sähköisillä järjestelmillä 

 • Liitto kannustaa nuorisoseuralaisia osallistumaan yhteisöstä huolehtimiseenja riskiryhmään kuuluvien yli 70-vuotiaiden karanteenia vastaavissa oloissa olevien vanhusten auttamiseen

 

Suomen Nuorisoseurat ry:n hallituksen päätökset ja linjaukset 13.3.2020

 • Nuorisoseurat suosittaa, että paikalliset nuorisoseurat keskeyttävät harrastustoiminnan maaliskuun loppuun asti, koska valtioneuvoston ohjeistuksen mukaisesti ei-pakollisesta toiminnasta on suositettu luopumaan toistaiseksi ja harrastajien turvallisuus on toiminnassa tärkeintä. Maaliskuun lopussa tilannetta tarkastellaan uudelleen ja mahdollisesta jatkosta tiedotetaan erikseen. 
 • Valtioneuvosto on suosittanut riskiarvion tekemistä tilaisuuksien järjestämisen suhteen. Liitto tukee riskiarvioiden tekemisessä ja on seurojen päätöksenteon tukena tilaisuuksien järjestämisessä kevään aikana. Olemme luoneet seuroille riskiarvion tekemiseen työkalun.  
 • Vältämme fyysisiä kontakteja, joten henkilökunta on toistaiseksi seurojen tavoitettavissa puhelimitse ja sähköpostitse. 
 • Selvitetään, voidaanko Suomen Nuorisoseurojen kevään aikana peruutettuja tapahtumia toteuttaa myöhempänä ajankohtana. 
 • Johtoryhmälle annetaan laajat toimivaltuudet toimintasuunnitelmasta poikkeamiseen. Tämä mahdollistaa nopean reagoimisen mahdollisesti nopeastikin muuttuviin tilanteisiin. 
 • Valtakunnallinen nuorisoseurapäivän juhla ja valtakunnalliset H-kiltapäivät on tältä keväältä peruttu. Vuoden tunnustukset (vuoden nuorisoseura, vuoden nuorisoseuralainen, vuoden teatteriteko ja vuoden Hermanni) julkaistaan myöhemmin järjestettävien juhlien yhteydessä. Kevään Nuorisoseurafoorumi on peruttu ja valtuuston kevätkokous toteutetaan käyttäen ensisijaisesti etäyhteyttä. 
 • Noormarkussa järjestettäväksi suunniteltu Kalkkareitten Kulttuurikeikka maaliskuun lopulta perutaan 
 • Kaikki Nuori Kulttuuri MOVESaluetapahtumat on tältä keväältä peruttu. Video-osallistuminen muihin kuin ennalta suunniteltuihin tapahtumiin on epätodennäköistä, mikäli harrastusryhmät eivät myöskään kokoonnu. Nuori Kulttuuri –toimisto tiedottaa Movesin jatkotoimenpiteistä omilla nettisivuillaan. 
 • SottiisiMoves 2020 -tapahtuman valmistelut jatkuvat ennakkosuunnitelmien mukaisesti. Tapahtumaan ilmoittautuminen on aiemmin ilmoitetun mukaisesti 15.4. mennessä, jolloin viimeistään tehdään myös päätös tapahtuman järjestämisestä.  
 • Muiden kesällä järjestettävien tapahtumien ja leirien valmistelua jatketaan ottaen huomioon tulevat viranomaisohjeistukset tai -määräykset. 
 • Mikäli seura tarvitsee neuvoa työn järjestämisestä peruuntuneen toiminnan osalta, voi seura olla yhteydessä johtoryhmään tai aluetoimistoon. 
 • Ilman sekä sääntöjen että äänestys- ja vaalijärjestyksen määräyksiä ei etäosallistumista kokoukseen voida laillisesti toteuttaa (Lähde: Yhdistysoikeus 2017). Nuorisoseurat kannustaa seuroja sääntömuutokseen esim. uusien mallisääntöjen mukaan vastaisuuden varalle. Pienet kokoukset voidaan keväällä harkinnan mukaan toteuttaa (ks. toimintaohje nuorisoseuroille kokousten ja koulutusten järjestämisestä koronan aikana). 

Lisätiedot: 

Yleisvastuu 
Vt pääsihteeri Hannu Ala-Sankola 
0400 842836 
hannu.ala-sankola@nuorisoseurat.fi 

Järjestötoiminta 
vs. toimialajohtaja Henna Liiri-Turunen 
044 207 3072 
henna.liiri-turunen@nuorisoseurat.fi 

Harrastustoiminta 
Toimialajohtaja Iija Filén 
045 633 6944 
Iija.filen@nuorisoseurat.fi 

Tanssi ja tapahtumat 
Toimialajohtaja Jukka Heinämäki 
050 526 8957 
jukka.heinamaki@nuorisoseurat.fi 

Teatteri ja kulttuurityö 
Toimialajohtaja Pasi Saarinen 
050 408 0366 
pasi.saarinen@nuorisoseurat.fi 

 

Suomen Nuorisoseurat ry; tiedote 12.3.2020

Ssuomen hallitus on päättänyt suosituksista koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi. Suosituksia on tehty mm. yleisötilaisuuksista ja harrastustoiminnasta. 
Suomen Nuorisoseurat seuraa koronaviruksen aiheuttamaa tilanteen kehittymistä ja tekee päätöksiä ja suosituksia, joilla ensisijaisesti turvataan ihmisten terveys ja turvallisuus. 
Nuorisoseurat suosittaa jäsenseurojaan harkitsemaan harrastustoiminnan keskeyttämistä tai rajoittamista, mikäli harrastuksen luonne, paikallinen tilanne tai riskiarvio sitä edellyttää. Suomen Nuorisoseurat tukee paikallisseurojaan paikallisten riskiarvioiden tekemisessä sekä avustaa heitä päätöksenteossa. 
Suomen Nuorisoseurat ei järjestä toukokuun loppuun mennessä yli 500 henkilön tapahtumia sekä suosittaa myös jäsenyhdistyksiään rajoittamaan yleisötilaisuuksien järjestämistä. Nuorisoseurojen koulutukset ja muut kokoontumiset pyritään järjestämään kuluvan kevään aikana ensisijaisesti verkkoympäristössä.  
Näillä toimilla Nuorisoseurat tukee viranomaisten toimintaa koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi. 
Suomen Nuorisoseurat ry:n hallitus kokoontuu tänään (13.3.2020) illalla ja tiedottaa sen jälkeen paikallisseuroille ohjeista, linjauksista ja päätöksistä. Tälle sivulle kokoamme informaatiota ja neuvoja heti, kun saamme niitä laadittua.