Aluetyön uudistus tekee Lounais-Suomen paikallisseuroista yhdenvertaisia

Nuorisoseurat Satakunta, Nuorisoseurat Häme ja Nuorisoseurat Varsinais-Suomi muodostavat yhdessä Nuorisoseurat Lounais-Suomen.

Kolmen nuorisoseura-alueen muodostama ”troikka” on tehnyt jo vuosia yhteistyötä mm. tapahtumien ja tiedotuksen osalta. Satakunta ja Häme muutettiin keskusseurajohtoisesta hallinnosta valtakunnallisiksi Nuorisoseurojen aluetoimistoiksi vuosina 2016 ja 2017. Molemmilla alueilla on oma toiminnanohjaaja eli ns. aluetyöntekijä. Varsinais-Suomessa ei ole ollut aluetoimistoa eikä -työntekijää.

Projektikoordinaattori Elina Kaakinen oli vetämässä hanketta Lounais-Suomen alueen, mutta erityisesti Varsinais-Suomen alueen, seurojen palveluiden kehittämiseksi huhtikuusta elokuuhun. Vaikka projekti kohdistui erityisesti Varsinais-Suomen alueen seuroihin, projektissa tehty kehitystyö koski tiivisti koko Lounais-Suomen aluetta.

Kehitystyö on tähdännyt siihen, että jokainen nuorisoseura Lounais-Suomen alueella voisi saada yhtäläiset palvelut järjestöltä. Lounais-Suomen kehittämistoiminta antaa uudenlaista mallia lähipalvelujen tuottamisesta alueiden välisen yhteistyön ja verkostojen kautta. Nuorisoseurojen organisaatiouudistuksesta 2013 lähtien paikallisten nuorisoseurojen tukea ja palvelua on jatkuvasti kehitetty verkostomaiseen suuntaan. Verkostomaisuus tarkoittaa, että koko järjestö työntekijöineen palvelee paikallisyhdistystä. Verkostomainen palvelumalli mahdollistaa, että paikallisyhdistys saa parasta mahdollista palvelua liiton asiantuntevalta työntekijältä riippumatta siitä, onko paikallisyhdistyksen ja työtekijän fyysinen välimatka viisi tai viisisataa kilometriä.

Hankkeen suurimmiksi onnistumisiksi voidaan nimetä Varsinais-Suomen alueen nuorisoseurapalveluiden nostaminen valtakunnalliselle tasolle sekä aä alueen toiminnan kartoitus, joka toteutettiin haastattelemalla paikallisseurojen edustajia. Kehitystyötä koko Lounais-Suomen alueella seurojen palvelun edistämiseksi on jatkettu edelleen hankkeen päättymisen jälkeen.

Uusi Lounais-Suomen alue aloittaa virallisesti 1.1.2020. Alueella on kaksi toimipistettä Tampereella ja Porissa sekä kaksi aluetyöntekijää.

Lisätietoja
Henna Liiri-Turunen
044 207 3072 / henna.liiri-turunen@nuorisoseurat.fi