Avustusta nuorten harrastus- ja kesätoiminnan lisäämiseen haussa!

Opetus- ja kulttuuriministeriö jakaa avustusta nuorten harrastus- ja kesätoiminnan lisäämiseksi. Suomen Nuorisoseurat ry toimii avustuksen hakijana, mutta paikalliset nuorisoseurat ja keskusseurat voivat saada avustusta liiton koordinoimana. Avustuksen käytöstä ja tilityksestä tehdään erillinen sopimus. 

Avustuksella on tarkoitus lisätä lasten- ja nuorten kesätoimintaa 1.5.-30.9.2021.  Avustusta voidaan käyttää ainoastaan palkattavien työntekijöiden palkoista tai palkkioista aiheutuviin kuluihin. Avustusta ei voida käyttää lisäpalkan tai –palkkion maksamiseen yhdistyksen koko- tai osa-aikaiselle, palvelussuhteessa jo olevalle työntekijälle.  Avustuksella voidaan kattaa henkilön palkka- tai palkkiokuluista enintään 700 euron osuus/henkilö. Työtehtävien tulee liittyä nimenomaan lasten- ja nuorten kesätoiminnan lisäämiseen esimerkiksi leiriohjaaja.

Avustuksesta tulee päätös huhtikuun loppuun mennessä, jonka jälkeen olemme yhteydessä alla olevan lomakkeen täyttäneisiin keskusseuroihin/seuroihin. Mikäli avustusta myönnetään, niin liitto järjestää yhteisen perehdyttämiswebinaarin palkattaville henkilöille touko-, kesä ja elokuussa. 

Avustusta haluava keskusseura tai paikallinen seura täyttää lomakkeen osoitteessa: https://forms.gle/yEAvYTZ6WJYzGSXp8 22.3. mennessä!  

Lisätietoja: 

Iija Filen  iija.filen@nuorisoseurat.fi 

Joonas Pokkinen joonas.pokkinen@nuorisoseurat.fi