Taiteelle, kulttuurille, liikunnalle ja tapahtuma-alalle uutta elpymätukea valtion lisätalousarvioesityksessä

Kassalipas ja seteleitä sekä kolikkoja

Valtioneuvoston kanslia tiedotti keskiviikkona 21.4. uusista tukipaketeista, jotka kohdistuvat kulttuuriin, tapahtuma-alaan, liikuntaan ja taiteeseen. Paketilla tuetaan alojen elpymistä koronapandemiasta. Tukipaketin sisältävä lisätalousarvioesitys annetaan eduskunnalle jo vappuviikolla, 29.4. Teemme aktiivisesti edunvalvontaa ja seuraamme tukipaketin viestintää yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa. 

Tiedotteen pohjalta ei pysty vielä kertomaan kansalaisyhteiskuntaan tai paikallistoimijoihin suoraan kohdistuvista summista tai hakumenettelyistä. Nuorisoseuroja lähellä kuitenkin ovat mm. yleishyödyllisenä toimintana järjestettävien ja alle 150 000 euron liikevaihdon osakeyhtiömuotoisten järjestäjien kulttuuritapahtumien, festivaalien, kesäteattereiden ja uskonnollisten tapahtumien 10,5 miljoonan euron tuki. Seurantaloja ja kulttuuriperintöalan toimijoita puolestaan muistetaan lisätalousarvioesityksessä 3,5 miljoonan euron tuella. 

Nuorisoseuroissa toimitaan usein myös taiteen ammattilaisten kanssa järjestön tapahtumissa, harrastustoiminnassa sekä muussa toiminnassa. Taiteen ammattilaisille, toiminimille ja yksinyrittäjille on paketista luvassa noin 65 miljoonaa euroa. Suunnitelman mukaan tämän tuen jakajana toimisi Taiteen edistämiskeskus Taike. 

Alaan kohdistuvan tukipaketin suuruus tulee kokonaisuudessaan olemaan yli 230 miljoonaa euroa.  

Tiedotamme asiasta heti, kun saamme lisätietoja tukipaketista ja eri tukien suuruuksista sekä hakumenettelyistä  

Lisätietoja antaa 
Annina Laaksonen 
pääsihteeri 
040 726 7450  
annina.laaksonen@nuorisoseurat.fi