Esittelyssä Nuorisoseurojen aluevaalitavoite 1: Kansalaisjärjestöt mukaan!

Kuvassa nuoria puhumassa Nuori Kulttuuri Talks -tapahtumassa toukokuussa 2021.

Julkistimme eilen 11.1. aluevaalitavoitteemme. Esittelemme tällä viikolla erillisissä artikkeleissa niitä yksityiskohtaisesti.

Ensimmäinen tavoitteemme eli ”Kansalaisjärjestöt mukaan!” pyrkii siihen, että uusilla hyvinvointialueilla muistettaisiin se, että erilaiset järjestöt ja yhdistykset ovat erinomainen tapa tavoittaa kansalaisia, joita hyvinvointialueen vastuulla olevat toiminnot koskettavat. Uudet perustettavat hyvinvointialueet vastaavat tulevaisuudessa sosiaalihuollon, terveydenhuollon ja pelastustoiminnan järjestämisestä. Sosiaalialan järjestöt ovat perinteisesti olleet vahvasti mukana näissä; nyt on tuhannen taalan paikka saada myös muut järjestöt mukaan.

Nuorisotyötä tekevillä järjestöillä on erinomainen tuntemus nuoria koskevista asioista, ja on tärkeää myös kuulla nuoria heitä koskevassa päätöksenteossa. Järjestöt voivat tarjota mahdollisuuksia nuorten jututtamiseen heille tutussa ja turvallisessa ympäristössä. Sama pätee toki myös muihin ikäryhmiin.

Järjestöt ovat ketteriä myös tuottamaan palveluita, pyörittämään kehittämishankkeita ja toimimaan kunta-ja aluesektorin kumppaneina. Etenkin nuorten matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut ja muut ennalta ehkäisevät palvelut ovat niitä, joissa nuorisojärjestösektoria ja sen osaamista kannattaisi hyödyntää. Tästä hyvänä esimerkkinä ovat erilaiset hankkeet, joissa yhdistetään esimerkiksi nuorten työllistymistä edistäviä toimia, mielen hyvinvointia sekä harrastustoimintaa. Nuorisoseurajärjestöllä on paljon kokemusta tällaisista hankkeista.

Järjestöt voivat osaltaan auttaa päättäjiä siinä, että kansalaiset hahmottavat, miten suomalainen päätöksentekojärjestelmä on muuttunut hyvinvointialueiden aloitettua. Kaikki äänestäjät eivät välttämättä hahmota, mistä kaikesta aluevaaleissa päätetään ja miten päätökset vaikuttavat heidän elämäänsä. Tässä voisivat auttaa erilaiset kansalaiskeskustelut. Dialogi kansalaisten ja päättäjien välillä on erittäin tärkeässä roolissa myös demokratian näkökulmasta. Järjestöt voivat osaltaan auttaa kansalaiskeskusteluiden järjestämisessä.

Kuvassa viime toukokuussa järjestetyssä Nuori Kulttuuri Talks -keskustelutilaisuudessa puhuttiin kulttuurin harrastamisen hyvinvointivaikutuksista.

Lisätietoja:
Pääsihteeri Annina Laaksonen
puh. 040 726 7450
annina.laaksonen@nuorisoseurat.fi