Esittelyssä Nuorisoseurojen aluevaalitavoite 3: Nuorten palvelut yhdelle luukulle!

Kuvassa kaksi henkilöä koristelemassa seurantaloa.

Julkaisimme tiistaina 11.1. aluevaalitavoitteemme ja esittelemme tavoitteita yksityiskohtaisesti pitkin viikkoa. Kolmantena aluevaalitavoitteenamme on ”Nuorten palvelut yhdelle luukulle!”.  

Hyvinvointi koostuu monesta osasta. Terveyden lisäksi myös esimerkiksi harrastukset ovat tärkeä osa nuoren elämää. Nuorten palvelut pitäisi koota yhden luukun alle, josta tietoa saisi laajasti omaan hyvinvointiin liittyen.

Tutkimuksen mukaan peräti 20–25% nuorista kärsii jostain mielenterveyden häiriöstä, ja välillä oikea-aikaista apua on vaikeaa saada. Myöskään ennaltaehkäisevää, mielen hyvinvointia edistävää toimintaa, ei kaikkialla ole, se ei ole saavutettavissa vaikkapa pitkien välimatkojen vuoksi tai siitä on vaikeaa löytää tietoa.

Ennaltaehkäisevien palveluiden lisäksi kannatamme lämpimästi Mielenterveyspoolin ja Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssin yhdessä ajamaa tavoitetta terapiatakuusta. Nuorten mielenterveyshaasteet on otettava vakavasti, ja sotepalveluiden siirtyminen hyvinvointialueille ei voi tarkoittaa sitä, että apua olisi entistä vaikeampaa saada.

Järjestöt voivat auttaa hyvinvointialueita näiden tavoitteiden saavuttamisessa – yhteistuottajuus myös palveluissa on järkevää ja kustannustehokasta. Voisiko eri puolilla Suomea olevia nuorisoseurantaloja hyödyntää palveluiden jalkauttamisessa?

Lisätietoja:
Pääsihteeri Annina Laaksonen
puh. 040 726 7450
annina.laaksonen@nuorisoseurat.fi