Höntsästä esimerkkitapaus!

Kuva: Meeri Lehto

Höntsä – Silta eteenpäin! -hanke on nostettu yhdeksi mallihankkeeksi Euroopan komission nettisivuilla. Nuorisoseurat on valtakunnallisessa hankkeessa mukana yhtenä osatoteuttajana.  Metropolia AMK koordinoi hanketta ja rahoittajana on Euroopan sosiaalirahasto. ESR- rahoitteisia hankkeita on tälläkin hetkellä kymmeniä tuhansia ympäri Eurooppaa.

Hankkeen tavoitteena on lisätä nuorten omaehtoista, matalankynnyksen kulttuuri- ja liikuntaharrastamista. Samalla tuetaan osallistujien hyvinvointia ja osallisuutta. Kohderyhmänä ovat 16-25 -vuotiaat nuoret, mutta
myös heidän kanssaan työskentelevät toimijat. Höntsä on nuorista lähtevää, iloista, osaamisesta riippumatonta ja kaikille avointa toimintaa.

Hankkeen toimintamuotoja ovat nuorten vertaisohjaajakoulutukset sekä täydentävät koulutukset nuoria ohjaaville ja heidän harrastustoimintaansa organisoiville. Lisäksi nuorille järjestetään matalankynnyksen höntsäklubitoimintaa. Hankkeen aikana toiminnasta tuotetaan malli oppilaitosten sekä seurojen ja yhdistysten käyttöön. Hanke jatkuu näillä näkymin helmikuun 2021 loppuun.

Hankkeen muita osatoteuttajia ovat Oulun kaupunki, Oulun Diakonissalaitoksen säätiö, Urheiluopisto Kisakeskus, Suomen NMKY:n Urheiluliitto ry, Oulun aikuiskoulutuskeskus OAKK (Virpiniemen liikuntaopisto) sekä Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy.

Kuva: Meeri Lehto

Lisätietoja:
Projektikoordinaattori Judit Kemppilä
judit.kemppila@nuorisoseurat.fi / 050 439 3941
https://www.hontsa.metropolia.fi/