Koonti koronakyselyn tuloksista

Aluetoimistot sekä keskusseurat ovat kartoittaneet aktiivisesti paikalliseurojen koronasta johtuvia tilanteita. Teimme myös kyselyn kokonaiskuvan muodostamisen tueksi, ja se oli auki 22.4.-6.5. Tuona aikana saimme 144 vastausta ympäri Suomea, jokaiselta alueelta jossa nuorisoseuratoimintaa on. Lämmin kiitos kaikille vastaajille! 

Merkittävä osa, jopa lähes 74% kyselyyn vastanneista nuorisoseuroista kertoo peruneensa kaiken toimintansa koronasta johtuen. Kesäteatteriesityksiä, konsertteja, juhlia, talojen vuokrausta yksityishenkilöiden käyttöön sekä erilaisia tempauksia on jouduttu kokonaan perumaan. 

Peruutuksista on koitunut myös merkittäviä tulojen menetyksiä. Ne ovat johtuneet ennen kaikkea peruuntuneista tilavarauksista (25,4%), saamatta jääneistä lipputuloista (20,8%) sekä saamatta jääneistä asiakasmaksuista (6,2%). Loput 48% ovat yhdistelmä kaikista edellä mainituista sekä monista muista, paikallisesti merkittävien tapahtumien (myyjäiset, juhlat jne) peruuntumisesta. Vajaa 25% vastaajista kertoo myös palauttaneensa harrastus-ja osallistumismaksuja. Arvioitujen tulojen menetykset ovat vastanneiden nuorisoseurojen keskuudessa yhteenlaskettuna lähes 900 000€ 

”Tapahtumilla emme saa kerättyä rahaa jotta saisimme juoksevat kulut hoidettua. Taloa pitäisi kunnostaa ja hoitaa/ylläpitää mutta rajoitteet hidastavat/hankaloittavat toimintaa suuresti. Tällä hetkellä tilanne ei näy mutta varmasti seuraavana vuonna tilanne heijastuu väkisin.”, eräs vastaajista kertoo.