Lapsille mukavaa kesätoimintaa uuden hankerahoituksen myötä

Nuorisoseurat on valtakunnallinen, moninaista yhteisöllistä toimintaa sekä kulttuuriharrastuksia tarjoava järjestö. Jäsenyhdistykset toimivat tänäkin kesänä työnantajina ja työpaikkana, jotta yli 1600 lasta ja nuorta pääsee kesällä mukaan leiri- ja ryhmätoimintaan. Lapset ja nuoret kaipaavat kevään jälkeen normaalimpaa arkea. Nuorisoseurat työllistävät yli 150 ohjaajaa ja muita kesätyöntekijöitä tuottamaan lapsille ja nuorille kesätoimintaa koko maan laajuisesti. 

Kesätoiminnan mahdollistaa opetus- ja kulttuuriministeriöltä saatu hankeavustus. Se on tarkoitettu palkattavien henkilöiden työllistämisen kustannuksiin. Tuki tulee tarpeeseen. Moni järjestöjen ylläpitämä vapaa-ajan toiminta on ollut tauolla tai jopa loppunut kokonaan ja sen uudelleen käynnistäminen ei ole ihan helppoa ja itsestään selvää pandemian vuoksi vallitsevissa olosuhteissa.  

Lapset tarvitsevat ohjaajan, jonka avulla leirihetkiin saadaan ohjelmaa, mielenkiintoista tekemistä ja yhteiset säännöt”,  kuvataan Jämsän Tanhuujien työllistämissuunnitelmassa. He ovat yksi paikallinen toimija, joka järjestää kesätoimintaa tämän avustuksen turvin.  

Nuorisoseurojen kesätoiminnan työntekijöille on tarjolla tehtäviä laaja-alaisesti harrastustoiminnan ja toimintapaikkoina toimivien nuorisoseurantalojen sekä lasten ja nuorten tapahtumien ja toiminnan parissa. Työnantajina toimivat vapaaehtoisista luottamushenkilöistä koostuvat yhdistysten johtokunnat. Kesäkuussa alkavan kesätyöjakson aluksi järjestettiin perehdytyskoulutus sekä työntekijöille että työnantajille. Tässä webinaarissa kannustettiin kaikkia työntekijöitä sekä osallistavaan, yhteisölliseen että yhdenvertaiseen toimintaan. Edellä mainitut Nuorisoseurojen arvot näkyvät järjestön toiminnassa. 

Ohjaajan rooli on harrastustoiminnassa tärkeä: hän luo puitteet mielekkäälle tekemiselle ja kasvattaa turvallisuuden tunnetta lapsissa. Nuorisoseuratoiminnan yksi perusperiaatteista on osallisuus, mikä näkyy käytännössä siten, että lapset ovat mukana suunnittelussa eikä toiminta ei ole pelkän ohjaajan varassa. Nuorisoseurojen ohjaajat luovat raamit toiminnalle ja vastaavat turvallisuudesta yksilöllisesti kokemuksen sekä perehdytyksen mukaan.  

Kohteliaisuus ja hyvä käytös eivät maksa mitään, eikä vastuuta hyvästä käytöksestä voi ulkoistaa kenellekään. Vastuu hyvästä toiminnasta on siis kaikilla osapuolilla, niin työnantajalla kuin työntekijälläkin, neuvottiin kesätoiminnan perehdytyswebinaarissa.  

Kaikkea ei tarvitse osata heti, käytännön kokemukset ja työ opettaa tekijäänsä ja työntekijänä voi kysyä apua ja neuvoa muilta työntekijöiltä. Ole reipas ja rohkeasti oma itsesi”, kannustavat Leipää ja kulttuuria Keski-Suomessa – hankkeen Luova lava – työkokeilutiimin jäsenet, jotka osallistuvat yli 130 lapsen Luova lava – päiväleiritoiminnan toteuttamiseen Jyväskylässä. 

Teksti: Riina Kylmälahti