Suomen Nuorisoseurat ry:n hallitus järjestäytyi  

Järjestömme hallitus kokoontui vuoden ensimmäiseen kokoukseen Tampereelle 28.-29.1. Kokousta edeltävässä seminaarissa keskusteltiin muun muassa edunvalvonnan ajankohtaisista.  

Hallitus valitsi keskuudestaan varapuheenjohtajiksi Lauri Haltsosen ja Hannu Harmaalan. Kokouksessa valittiin myös hallituksen jäsenten vastuusalkut toimintasuunnitelmasta. Sanni Antinniemen salkuksi valikoitui painopiste 1 eli yhteinen ja yhdenvertainen nuorisoseuralaisuus, kun taas Riikka Kumpulan vastuulle tuli painopiste 2 eli yhteistyön kartoittaminen ja lisääminen sekä osaamisen jakaminen. Taneli Arosaran vastuulle tuli painopiste 3 eli kestävä kehitys ja hyvinvointi nuorisoseuroissa ja Elli Myöhäsen vastuulle painopiste 4 eli hyvä ja laadukas ohjaajuus. Elsa Weckström vastaa painopisteestä 5 eli harrastaminen ja vapaaehtoistoiminta kuuluvat kaikille ja painopisteestä 6 eli vahvistamme harrastajien yhteisöllisyyttä tapahtumiemme kautta vastaa Hannu Harmaala. Nuori Kulttuuri – toiminta on Jyri Siimeksen vastuusalkkuna ja henkilöstö ja hallinto puheenjohtaja Elina Weckströmin vastuulla. Taloudesta ja varainhankinnasta vastaa hallituksen jäsenistä Lauri Haltsonen ja viestinnästä ja edunvalvonnasta Joonas Autio. Hankkeet ja kumppanuudet – vastuusalkku on Maaria Koivula-Talkkarin vastuulla.  

Kullakin vastuusalkun haltijalla on vastinparinaan toimihenkilö, jonka virkavastuulla on toimintasuunnitelman täytäntöönpano kyseisen osa-alueen osalta.