Kazoo -pilli äitiysavustuspakkaukseen ja muita Jyväskylässä pidetyn Nuori Kulttuuri -seminaarin innovaatioita

Jyväskylään kokoontui viime viikon torstaina ympäri Suomea kulttuurisen nuorisotyön, kulttuurituotannon ja -hallinnon väkeä keskustelemaan kulttuurisesta nuorisotyöstä ja Nuori Kulttuuri -toiminnasta sekä kehittämään niitä. Nuori Kulttuurin järjestämä seminaari Yhdessä uutta kohti on ensimmäinen seminaari sen jälkeen, kun toiminta siirtyi Suomen Nuorisoseurojen koordinoitavaksi.

Nuori Kulttuuri -toimintaa on tehty usean vuosikymmenen ajan. Vuodesta 1970 se on opittu tuntemaan nimellä Nuorison taidetapahtumat vaihtaen nimensä Nuori Kulttuuriin vuonna 2000. Kaikkina vuosikymmeninä toiminnan ytimessä ovat olleet ympäri Suomea järjestettävät nuorten taidetapahtumat ja niissä saatava ammattilaisten palaute.

”Ympäröivä maailma muuttuu ja ehkä nopeammin kuin koskaan ennen” toteaa toimialajohtaja Pasi Saarinen, joka vastaa Suomen Nuorisoseuroilla Nuori Kulttuuri -toiminnasta. ”Nuoret ovat muutoksen etujoukoissa. Siksi toiminta on saatava vastaamaan ei vain tämän hetken, vaan tulevaisuuden nuoren tarpeisiin” hän jatkaa. Seminaarissa Nuori Kulttuuri -toimintaa tarkasteltiinkin nykyhetken, tuotantotyön sekä tulevaisuuden näkökulmista.

Seminaariyleisö ei päässyt passivoitumaan, kun yleisöä osallistavat ryhmätyöt seurasivat toisiaan. ”Seminaarin yksi tärkein tavoite on Nuori Kulttuuri -toiminnan ja kulttuurisen nuorisotyön tekijöiden verkostoituminen. Ja puheensorinasta päätellen sitä tapahtuu” kommentoi Nuori Kulttuuri -tuottaja Jussi Kaijankangas keskellä seminaarin humua.

Seminaariväkeä keskustelutti tulevaisuus: voitaisiinko unelmatilanteessa kulttuuri nähdä osana hyvinvointia jopa niin, että kouluterveydenhoito voisi suositella kulttuurisia harrastuksia ja osana äitiysavustuspakkausta olisi kazoo -pilli perheen musisointihetkiä varten. Varhainen altistuminen taiteen harrastamiselle tukee monialaista osaamista, jota nyky-yhteiskunta tuntuu vaativan työelämässä, ilmeni seminaariväen kommenteissa.

Jyväskylässä sijaitsevan Nuori Kulttuuri -toimiston väki tiedotti myös konkreettisista stepeistä kehitystyöhän liittyen. ” Nuori Kulttuurille tehdään strategia, jotta seuraavien vuosien askelmerkit saadaan näkyviksi. Ja opas, jonka avulla tuetaan Nuori Kulttuuri -festareiden tuotantoa ja tehdään esimerkiksi selväksi eri tahojen työnjakoa toimintaan liittyen. Ja aloitetaan kuukausittaiset yhteiset verkkopalaverit aluetuottajien kanssa ympäri Suomea!” kertoo Nuori Kulttuuri -tiimin toinen tuottaja Nazia Asif.