Koko Suomi osaa Sottiisia!

Kuva Petri Kivinen

Museovirasto on jakanut avustuksia aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen mukaisiin yhteistyö- ja kehittämishankkeisiin. Suomen Nuorisoseurat ry sai kansanomaisten paritanssien kehittämis- ja yhteistyöhankkeeseen ”Koko Suomi osaa Sottiisia!”  6 500 € avustuksen. Saatu jatkoavustus kohdennetaan paritanssityöpajoihin ja opetusmateriaaleihin.
Museovirasto on arvioinut hankkeen tavoitteiden ja toteuttamisedellytysten, vaikuttavuuden sekä hankkeen laadun mukaan. 
Lisätietoja antaa: erikoisasiantuntija Leena Marsio, puh. 0295 33 6017, leena.marsio@museovirasto.fi

Kuvassa etualalla Pispalan Sottiisin paritanssilähettiläät Béla Gazdag ja Riina Hosio, kuva Petri Kivinen.