Nuoret vaikuttajat 2020-2021 -hanke vahvistaa ja luo mahdollisuuksia

Kuvassa nuorisoa ulkona

Erasmus+ Youth in Action -rahoituksella laajennamme työtämme nuorten vaikuttajien osaamisen lisäämisen, verkostoitumisen mahdollistamisen ja vaikuttamismahdollisuuksien luomisen hyväksi.

Nuorisoseurat toteuttaa projektin vahvistaakseen nuorten osallisuutta, vaikuttamistoimintaan liittyvää osaamista sekä intoa aktiiviseen kansalaisuuteen ja kansalaistoimintaan. Vuonna 2019 koottu Nuorten vaikuttajaryhmä toimii hankkeen ydintiiminä. Hankkeen toiminnoissa kohderyhmänä ovat 13-30-vuotiaat nuoret ympäri Suomea. Nuorisoseurat antaa hankkeeseen osallistuville nuorille todistuksen ja hankkeen aikana luotavan Open Badge vaikuttajan osaamismerkin. Suomen Nuorisoseurat ry:n hallitus ja sen jäsenet nimetään vaikuttajakummeiksi vaikuttajaryhmälle. Hankkeen edistymisestä raportoidaan hallituksen kokouksissa.

Hanke muodostuu sparraussessioista, vaikuttajaekskursioista, seminaareista ja päättäjätapaamisista. Hankkeen aikana toteutetaan neljä sparraussessiota, joissa lisätään osaamista vaikuttamistoiminnasta sekä vahvistetaan nuorten itseluottamusta. Sparraussessioissa hyödynnetään ulkopuolisia asiantuntijoita. Sparraussessioiden sisällöt määrittelee vaikuttajaryhmä itse. Tavoitteena on, että sparraussessioihin osallistuu hankekauden aikana yhteensä 42 nuorta. Vaikuttajaekskursiot ovat vierailuja ja opintomatkoja demokratian ja vaikuttamisen ydinpaikkoihin. Vaikuttajaekskursioille tavoitteenamme on saada 10 osallistujaa. Hankkeen aikana suunnitellaan myös erillisrahoituksella toteutettava kansainvälinen opintomatka. Seminaarit avaavat nuorten vaikuttajatoimimista laajemmalle kohderyhmälle. Hankekauden aikana toteutetaan kaksi seminaaria ja tavoitteena on saada näihin osallistujiksi 60 henkilöä. Päättäjätapaamiset toimivat vuorovaikutuksen ja avoimen dialogin paikkoina nuorten vaikuttajaryhmän ja päättäjien välillä. Päättäjätapaamiset järjestetään Suomen Nuorisoseurat ry:n hallituksen ja valtuuston kanssa ja nuoret osallistuvat myös Nuorisoseurakokoukseen. Päättäjätapaamiset kokoavat hankekauden aikana 15 nuorta.

Ensimmäinen mahdollisuus tulla mukaan hankkeen toimintoihin on Lahdessa 15.-16.2.2020 järjestettävä sparraussessio, johon voi ilmoittautua mukaan 9.2. mennessä hankkeen kotisivuilla.

Lisätietoja hankkeen kotisivuilta
https://nuorisoseurat.fi/jarjesto/hankkeet/nuoretvaikuttajat/

​Ota yhteyttä

Riina Kylmälahti
suunnittelija
+358 40 7721 609
riina.kylmalahti ( a ) nuorisoseurat.fi

​Henna Liiri-Turunen
​vs. toimialajohtaja
​+358 44 207 3072
​henna.liiri-turunen ( a ) nuorisoseurat.fi