Korona kurittaa erityisesti paikallisia harrastajia ja vapaaehtoisia

Kaksi lasta roikkumassa köysistä päät alaspäin.

Koronapandemia on kurittanut yhteiskuntaamme jo pian vuoden ajan eikä tilanteen paranemisen ajankohta ole vieläkään tiedossa rokotusten käynnistymisestä huolimatta. Meidän järjestötoimijoiden – kuten kaikkien muidenkin – on täytynyt sopeutua vallitseviin olosuhteisiin sekä voimassa oleviin rajoituksiin. Nuorisoseurat ympäri Suomen tarjoavat monenlaista kulttuurista harrastustoimintaa sekä liikuntaa lapsille, nuorille ja aikuisille. Paikallisten seurojen toiminnassa on mukana harrastajina tuhansia lapsia ja nuoria sekä valtava joukko vapaaehtoistoimijoita, varsinkin paikallisten nuorisoseurojen hallinnossa. Ohjaajina työskentelee myös iso joukko kulttuuri- ja nuorisoalan ammattilaisia, jotka saavat elantonsa harrastusten ohjaamisesta.

Paikalliset jäsenseuramme eri puolella Suomea ovat joutuneet kaikkein pahimpaan pinteeseen koronarajoitusten vuoksi. Viime keväänä toimintaa jouduttiin sopeuttamaan nopealla varoitusajalla, ja siitä koitui myös mittavia tulonmenetyksiä. Toiminta elpyi viime kevään jälkeen osittain kesän ja syksyn aikana, kunnes harrastustoimintaa jouduttiin jälleen rajoittamaan joulun lähestyessä. Vuodenvaihteessa monen ajatukset ovat olleet odottavalla kannalla, mutta vallitseva koronatilanne ei mahdollista vieläkään täysimittaista toimintaa kaikkialla Suomessa. Harrastajat ovat sen osalta eriarvoisessa asemassa maantieteellisen sijaintinsa vuoksi.

Suurin huoli on kohdistunut kuitenkin ihmisten hyvinvointiin harrastusten jäätyä pois koronarajoitusten myötä. Tauon pitkittyessä saattaa moni pudota kokonaan pois harrastamisen piiristä.  Huolemme kohdistuu ennen kaikkia lasten ja nuorten harrastustoiminnan jatkuvuuteen. Suomessa on puhuttu koronarajoitusten yhteydessä ennen kaikkea liikuntaharrastusten tauon negatiivisesta vaikutuksesta lasten ja nuorten liikkumiseen.

Samanlaisia lieveilmiöitä aiheutuu myös kulttuuristen harrastusmuotojen rajoittamisesta. Yhtäkkiä harrastajalla ei olekaan omaa turvallista yhteisöä, jossa harrastaa, kehittyä ja kasvaa ihmisenä. Monen tanssia, teatteria, sirkusta tai muita lajeja harrastavan nuoren merkittävä kaveripiiri on koulun lisäksi omassa harrastusryhmässä. Turvalliset ja merkitykselliset yhteisöt ovat tärkeitä meille kaikille, ennen kaikkea lapsille ja nuorille, ja nyt jos koskaan niille on todellista tarvetta.

Koronarajoitukset ovat tärkeitä ja olemme noudattaneet niitä erittäin tarkasti niin valtakunnallisessa, alueellisessa kuin paikallisessa toiminnassa. Samaan aikaan, kun ymmärrämme rajoitusten tärkeyden, toivomme viranomaisten harkitsevan rajoitusten höllentämistä lasten ja nuorten harrastustoiminnan osalta heti, kun se on mahdollista, jotta niistä aiheutuvat haitat eivät koituisi kohtuuttomiksi.

Suomen Nuorisoseurojen valtuusto julkaisi ylimääräisessä kokouksessaan 30.1.2021 kannanoton liittyen koronan negatiivisiin vaikutuksiin harrastamisen ja vapaaehtoistoiminnan osalta.

Lisätietoja:
Annina Laaksonen
Pääsihteeri
annina.laaksonen@nuorisoseurat.fi
puh. 040 726 7450