Koronapandemia on kurittanut paikallisia nuorisoseuroja pahasti

Kuvassa tyhjä nuorisoseurantalon sali

Teimme maaliskuussa 2021 paikallisille nuorisoseuroille kyselyn, jonka tavoitteena oli selvittää, millaisia vaikutuksia pitkittyneellä koronapandemialla on ollut nuorisoseuroihin ympäri Suomen. Saimme kyselyyn kahden viikon aikana 104 vastausta eli noin joka kuudennesta nuorisoseurasta. Kyselylinkki lähetettiin uutiskirjeen mukana kaikkien jäsenseurojen puheenjohtajille ja sihteereille.

Vastaukset olivat karua luettavaa. Noin 60% vastanneista kertoi, ettei heillä ole ollut tiukimpien koronarajoitusten aikana minkäänlaista toimintaa. Loput 40% kertoi järjestäneensä joko etäharrastamista, harrastusryhmien kokoontumisia ulkona tai molempia.

”Kansantanssi- ja musiikkiryhmät ovat voineet harjoitella normaalin aikataulun mukaisesti (alle 20 henkilön ryhmät) sisätiloissa. Harjoituksissa on noudatettu tarkkoja ohjeita: tanssiessa on käytetty maskeja, käsienpesua on tehostettu, harjoitustilan siivousta on tehostettu, harjoitusryhmät ovat saapuneet harjoituksiin porrastetusti eikä huoltajia ole päästetty harjoitustilaan”, kerrotaan eräästä seurasta.

Muutamat raportoivat aloittaneensa uutta toimintaa:   
”Olemme kannustaneet ulkoliikuntaan paikallisesti pitämällä yllä luistelukaukaloa ja hiihtolatuja. Helmikuussa pidimme yllä tulia, jotta kyläläisillä oli mahdollisuus käydä paistamassa makkaraa laavulla kävely- tai hiihtolenkin lomassa ja tarjosimme kuumaa mehua”, sanoi eräs vastaaja.

”Koska ryhmäharrastuksien osallistujamääriä on jouduttu rajaamaan, olemme varustaneet kylälle kuntosalin, jossa voi käydä kuntoilemassa omaehtoisesti”, eräästä seurasta raportoitiin.

Suurimmat huolen aiheet liittyvät ehdottomasti seurojen talouteen, harrastajamäärien mahdolliseen putoamiseen sekä ennen kaikkea vapaaehtoisten jaksamiseen. Kyselyyn vastanneiden seurojen tappiot eli esimerkiksi menetetyt tulot olivat yhteenlaskettuna peräti 1 100 000 euron luokkaa. Varsinkin isoja taloja omistavat seurat ovat kärsineet siitä, että harrastustoiminnan peruuntumisen lisäksi taloja ei ole voitu vuokrata vaikkapa perhejuhliin tai muuhun ulkopuolisten järjestämään toimintaan.

”Jos koronatilanne säilyy nykyisen kaltaisena, vaikein aika on vasta edessä. Kustannukset talosta pyörivät koko ajan ja tuloja niiden kattamiseen tulee todella vähän, jos kerhoja ja vuokraustoimintaa ei pysty rajoitusten vuoksi käynnistämään”, sanoo eräs huolestunut vastaaja.

Kyselyyn vastanneista 65% oli hakenut ja saanut opetus- ja kulttuuriministeriön korona-avustusta vuoden 2020 loppupuolella. Lähes kaikki vastaajista toivoivat toista korona-avustusta, jotta seuratoiminta voi jatkua tulevaisuudessakin.

Kuvaaja: Villa Suhonen

Lisätietoja:
Pääsihteeri Annina Laaksonen
Suomen Nuorisoseurat ry
annina.laaksonen@nuorisoseurat.fi
puh. 040 726 7450