Kulttuurin harrastajat saavat voimaa yhdessä tekemisestä

Kuvassa tanssijoita lavalla

Tänään julkaistiin Kansalaisfoorumin, Suomen Nuorisoseurojen ja Nuori Kulttuurin, Suomen Harrastajateatteriliiton, Suomen Puhallinorkesteriliiton, Suomen Nuorisosirkusliiton sekä Kansalaisareenan selvitys kulttuurin harrastamisen vaikutuksista. Selvitys tehtiin keväällä 2022, ja siihen saatiin yhteensä yli 1300 vastausta eri järjestöissä harrastavilta henkilöiltä.

Järjestöjen yhteisen selvityksen mukaan kulttuurin harrastaminen vaikuttaa vahvasti harrastajien elämän eri osa-alueisiin. Esimerkiksi 84 % vastaajista kokee saavansa iloa oppimisesta harrastuksensa parissa ja 76 % vastaajista kokee yhteenkuuluvuutta kulttuuriharrastusryhmänsä kanssa. Jopa 81 % vastaajista kertoi saaneensa uusia kavereita harrastuksen myötä. Kulttuuriharrastusten sosiaalinen merkitys näkyy erityisen paljon vastauksissa: ”Yhteisöllisyyden ja osallisuuden tunne saa tuntemaan oloni turvalliseksi ja tarpeelliseksi. Olen tärkeä ja merkityksellinen”, kertoo yksi vastaajista.

Selvitystä varten luotiin myös uusi mittaristo syväluotaamaan kulttuurin harrastamisen vaikutuksia yksilöön viidestä eri näkökulmasta: fyysisestä, psyykkisestä, oppimiseen liittyvästä, sosiaalisiin suhteisiin liittyvistä sekä yhteisöllisyyden kokemuksen näkökulmasta.

Nuorisoseurojen ja Nuori Kulttuurin osuuteen kyselyn vastauksista saatiin yhteensä reilut 400 vastausta. Enemmistö nuorisoseurojen vastaajista oli joko tanssin, teatterin tai musiikin harrastajia eri puolilta Suomea. Nuori Kulttuurin vastaajista enemmistö oli tanssin harrastajia, mutta joukossa oli myös sirkuksen, kuvataiteen ja teatterin harrastajia. Tässä artikkelissa kerromme Nuorisoseurojen ja Nuori Kulttuurin vastauksista.

Tulokset samankaltaisia kuin koko selvityksessä

Fyysisistä vaikutuksista peräti 66 % vastaajista oli samaa mieltä väittämän kanssa, että he voivat harrastuksensa ansiosta fyysisesti paremmin. Jopa 70 % sanoi olevansa samaa mieltä siitä, että harrastus vahvistaa kehon ja mielen yhteyttä (kokonaistuloksissa 69 %). ”Teatteri on auttanut minua kehollisessa ilmaisussa ja oman kehon kanssa sinuna olemisessa”, toteaa yksi vastaaja.

Psyykkisistä vaikutuksista 70 % oli samaa mieltä siitä, että on oppinut itsestään jotain uutta harrastuksen myötä (kokonaistuloksissa 78 %). 67 % vastaajista oli samaa mieltä siitä, että harrastus on lisännyt heidän luovuuttaan ja jopa 73 % vastaajista oli samaa mieltä väittämän ”harrastus tarjoaa sopivia haasteita, joiden selvittämisestä tulee hyvä mieli” kanssa (kokonaistuloksissa 77 %). ”Itseilmaisu ja luova liike tanssin tietyn genren sisällä toteutettuna on vapauttava, rentouttava ja vaikuttaa selvästi tasapainottavasti haastavan työn ja yksityiselämän murheiden keskellä. Harjoitusten tai oppitunnin jälkeinen vuorokausi on onnellisempi”, yksi vastaaja kirjoittaa avoimissa vastauksissa.

Oppimiseen liittyvistä vaikutuksista nousee esiin erityisesti oppimisen ilo: peräti 84 % vastaajista on samaa mieltä väittämän ”saan iloa oppimisesta harrastuksessani” kanssa (kokonaistuloksissa myös 84 %). 79 % vastaajista on samaa mieltä väittämän ”koen, että olen kehittynyt omassa harrastuksessani” kanssa (kokonaistuloksissa 81 %).

Sosiaalisia vaikutuksia luotaava mittaristo kertoo, että lähes 75 % vastaajista kertoo saaneensa harrastuksen kautta uusia kavereita (kokonaistuloksissa 81 %). 88 % vastaajista kokee osaavansa toimia arvostavasti kunnioittavasti kanssaharrastajia kohtaan (kokonaistuloksissa 87 %). 69 % vastaajista kertoo saavansa äänensä kuuluviin harrastuksessaan. ”Uudelle paikkakunnalle muuttaessa ekat kaverit sain ryhmästä. Treeneihin on aina ihana tulla ja lähden aina hyvin mielin”, sanoo yksi vastaaja.

Yhteisöön liittyvistä vaikutuksista nousee esiin se, että jopa 75 % tuntee kuuluvansa porukkaan (kokonaisvastauksissa 76 %). Yli 75 % kertoo voivansa ilahduttaa harrastuksellaan muita (kokonaisvastauksissa 84 %). ”Koen että esityksillämme saamme iloa myös muidenkin arkeen. Tällä on suuri merkitys ihmisten arjessa, jotka eivät välttämättä itse harrasta, mutta haluavat käydä katsomassa ja kokemassa sen tunneskaalan, jota välitetään esitysten avulla,” kirjoittaa yksi vastaaja.

”Nuorisoseurat tekevät upeaa työtä kulttuurin harrastamisen parissa, ja siitä on syytä olla ylpeä. Myös Nuori Kulttuurin tavoittamat kulttuurisen nuorisotyön tahot ovat todella merkittävässä roolissa maamme kulttuurin harrastamisen saralla ja sitä kautta nuorten hyvinvoinnin edistäjinä”, toteaa Suomen Nuorisoseurojen pääsihteeri Annina Laaksonen.

Pidempi koonti Nuorisoseurojen ja Nuori Kulttuurin vastauksista julkaistaan myöhemmin syksyllä.

Lisätietoja selvityksestä ja mittaristosta:

Koko selvitys: koulutussuunnittelija Hanna Pulkkinen, Kansalaisfoorumi, hanna.pulkkinen@kansalaisfoorumi.fi

Suomen Nuorisoseurat: pääsihteeri Annina Laaksonen, annina.laaksonen@nuorisoseurat.fi

Nuori Kulttuuri: kulttuurisen nuorisotyön suunnittelija Johanna Hurme, johanna.hurme@nuorisoseurat.fi

Kuva: Elian Seppälä