Nuorisoseurojen kuntavaalitavoitteina on satsata lasten ja nuorten hyvinvointiin sekä paikallisjärjestön toimintaedellytyksiin

Kaksi nuorte keskustelemassa.

Harrastustoiminnan järjestäjinä paikalliset nuorisoseurat ovat elintärkeitä niin lapsille, nuorille kuin aikuisille. Kuntien tulee mahdollistaa jokaiselle nuorelle yksi harrastus perheen taloudellisesta tilanteesta riippumatta.  Harrastusseteli on tähän ratkaisu ja se tulisi ottaa käyttöön jokaisessa Suomen kunnassa.

Kuntavaaliteemojamme ovat:  

Kulttuurilla ulos koronasta 

 • Kulttuurinen toiminta tuottaa tutkitusti hyvinvointia.
 • Kulttuuria tulee arvostaa entistä enemmän – nyt korona-aikana on kärsitty kulttuurivajeesta niin tekijänä kuin kokijana, joten on tärkeää satsata siihen viimeistään silloin, kun se on turvallista.
 • Kulttuurin merkitys arjessa on olennaista – koronasta johtuen sen poisjäämisen myötä on havahduttu sen merkitykseen, oli kyse sitten itse tekemisestä tai kokemisesta.
 • Kulttuuria ei saa arvottaa! Kaikki on yhtä arvokasta – tarvitaan sekä omaehtoista harrastamista että korkeakulttuuria.
 • Yhteisöllinen tekeminen on tärkeää pitkittyneen yksin olemisen jälkeen.

Anna mun soida – jokaiselle nuorelle oikeus harrastukseen 

 • Harrastusseteli tulee ottaa käyttöön kunnissa. Kuntien tulee mahdollistaa jokaiselle nuorelle yksi harrastus perheen taloudellisesta tilanteesta riippumatta.  
 • Harrastukset tarvitsevat tiloja. Kuntien kaikkien tilojen tulee olla helposti ja edllisesti lasten ja nuorten harrastusten käytössä. Tiloja tulisi olla mahdollista käyttää myös iltapäivisin. 
 • Harrastamisen mahdollistaminen on monen toimijan yhteinen kenttä ja peli. Kuntien tulee tehdä laajaa järjestöyhteistyötä harrastusten mahdollistamiseksi ja tarjoamiseksi. Harrastamisen koordinaatio kunnassa tulee nimetä selkeästi ainakin yhdelle työntekijälle. 
 • Koulut tavoittavat lähes koko ikäluokan. Koulujen sähköiset alustat tulisi avata myös harrastustoiminnasta tiedottamiseen. 
 • Harrastaminen on mahdollistettava kaikille lapsille ja nuorille. Tarvittaessa avustajapalvelut tai tulkkauspalvelut tulisi tarjota myös harrastustoiminnan tarpeisiin.  

Massia mokkapalojen sijaan – järjestöjen rahoitus kuntoon 

 • Järjestöt ovat avainroolissa koronasta toipumisessa varsinkin pienillä paikkakunnilla, jossa toimijoita on vähän. On siis tärkeää tukea heitä, jotka paikkakunnalla toimivat.  
 • Järjestöt toimivat pääosin vapaaehtoisvoimin. On tärkeää tukea vapaaehtoisia jälleenrakennuksessa myös varmistamalla, että järjestöillä on hyvät toimintaedellytykset ennen kaikkea taloudellisesti.  
 • Rahoituksella turvataan lähtökohtaisesti se, että kaikilla lapsilla ja nuorilla olisi edes yksi harrastus. Myös aikuiset tarvitsevat mielekkäitä harrastusyhteisöjä.  
 • Järjestöt tuottavat ennen kaikkea ennaltaehkäisevää toimintaa, johon on tärkeää satsata koronasta toipumisen vaiheessa – korjaava työ maksaa monin verroin ennaltaehkäisevää työtä enemmän.  
 • Kussakin kunnassa pitäisi olla järjestöyhteyshenkilö, jotta yhteistyö olisi sujuvaa ja resurssiviisasta – kunnan ei tarvitse tehdä kaikkea itse, vaan järkevintä olisi sujuva yhteistyö.
 • Järjestöt tarvitsevat tukea myös pitkäjänteisesti perustoimintaan. Rahoitus ei voi olla pelkää lyhytjänteistä hankerahoitusta.  

Lisätietoja:  
Pääsihteeri Annina Laaksonen  
annina.laaksonen@nuorisoseurat.fi