Luovasta lavasta nostetta seuratoimintaan

Menneenä kesänä järjestettiin Luova lava lapsille -leirejä useammalla paikkakunnalla kuin koskaan aikaisemmin. Noin seitsemänsadan lapsen riemua todistettiin jo vakiin­tuneilla sekä myös lukuisilla uusilla paikkakunnilla eri puo­lella Suomea. Leirit työllistivät lähes sata nuorta ohjaajaa.

Luova lava -toiminnasta on nopeassa ajassa noussut merkittävä kulttuurisen nuorisotyön muoto, jossa yhdis­tyy hienolla tavalla Nuorisoseurojen arvot: osallisuus, yhteisöllisyys ja yhdenvertaisuus.

Matala kynnys, lasten osallisuus ja hyvät tukimateriaa­lit tekevät toiminnan käynnistämisestä helppoa ja haus­kaa. Luova lava on hyvä väline käynnistää ja kehittää seu­ran lastenkulttuurityötä.

Luova lava -kerhoja käynnistämään

Kesäisten leirien ohella yhä suositumpia ovat koko talven jatkuvat Luova lava -kerhot. Nyt syksyllä on hyvä aika miet­tiä, olisiko juuri meidän seuralla kiinnostusta käynnistää jatkuvaa kerhotoimintaa.

Tällekin syksylle ehtii vielä hyvin käynnistämään toi­mintaa, jos kerhotoiminta on seuralle ennestään tuttua. Jos taas toimintaa aletaan suunnittelemaan alusta alkaen, kannattaa suunnitteluosuus tehdä huolella ja käynnistää kerho vaikka tammikuussa.

Käy katsastamassa laajemmat sekä leiri- että kerho-op­paat osoitteesta www.luovalavalapsille.fi ja kysy apua Nuorisoseurojen työntekijöiltä, autamme mielellämme.

Laitetaan yhdessä lastenkulttuuri uuteen luovaan nou­suun!