Menestyksekäs osallistavan tapahtumatuotannon Dynamo-toiminta jatkuu 

Nuorten Dynamo – osallistavaa tapahtumatuotantoa Etelä-Savossa -hanke jatkaa vaikuttavaa toimintaa nuorten kehittämien paikallistapahtumien parissa.  

Euroopan Unionin osarahoittamassa hankkeessa nuoret tuottavat uuden, omannäköisen tapahtuman kotikuntaansa Dynamo -tuotantoprosessin kautta. Toiminnassa ovat mukana Mäntyharju, Mikkeli, Pieksämäki, Juva ja Savonlinna.  

Dynamo -toimintaa kokeiltiin ensimmäisen kerran vuosina 2022–2023 Nuoret Etelä-Savon Dynamoina-hankkeessa. Kahden vuoden aikana nuoret kehittivät ja toteuttivat muun muassa nuorten katukulttuurifestivaali PMK Track Festin Pieksämäelle ja Summer Vibes Clubin Mikkeliin. Hanke tavoitti yli 1000 nuorta ja PMK Track Fest sai vuoden 2022 Kulttuurisen nuorisotyön teko -palkinnon. 

Tapahtuman tekeminen tarjoaa nuorelle toiminta-alustan omien taitojen kehittämiseen sekä säännölliseen ja ohjattuun vapaa-aikaan. Nuoret ovat kertoneet, että ovat liittyneet osaksi omaa kotipaikkaansa ja ympäröivää yhteisöään toiminnan kautta.  

”Nuoret haluavat kokemuksemme mukaan vaikuttaa omaan elinympäristöönsä ja saada aikaan muutosta. Toiminta voimaannuttaa ja auttaa hahmottamaan, että heillä on siihen mahdollisuus” toteaa Dynamo -toiminnassa jatkava projektipäällikkö Nazia Asif

Tulossa koulutuspaketti nuorten kanssa työskenteleville 

Tapahtumien lisäksi uudessa hankkeessa kehitetään nuorten kanssa työskenteleville ohjaajille koulutuspaketti Dynamo -menetelmän pohjalta. Koulutuspaketti avaa näkökulmia nuorten kanssa toteutettavaan joukkoistettuun tapahtumatuotantoon sekä antaa ohjaajalle valmiuksia toteuttaa laadukas ja nuorten osallisuutta vahvistava tapahtumaprosessi.  

Hankkeen loppupuolella toteutetaan pilottikoulutus, jonka sisältöjen suhteen tehdään yhteistyötä toiseen asteen ammatillisten oppilaitosten kanssa.

Hanketta luotsataan kolmen työntekijän voimin

Hankkeen työntekijöinä aloittavat Tiina-Riikka Turunen (kulttuurituottaja AMK) ja Esko Korpelainen (teatteritaiteen maisteri, teatteripedagogi) joulukuun ensimmäisenä päivänä. Hankkeen projektipäällikkönä jatkaa aiemmasta Dynamo -hankkeesta Nazia Asif. Kaikki kolme ovat eteläsavolaisessa kulttuurikentässä tunnettuja toimijoita, joilla on laaja kokemus nuorten kanssa työskentelystä.

Lisätiedot

Nazia Asif, Dynamo -hankkeen projektipäällikkö
nazia.asif@nuorisoseurat.fi
puh. 044 491 4943