Nuorisoseuroille Vuoden dialogiteko 2021 -tunnustus

Ihmisiä keskustelemassa Nuori Kulttuuri Talks -tapahtumassa

Erätauko-säätiö on myöntänyt Nuorisoseuroille Suomen dialogiteko 2021 -tunnustuksen. Palkitsemisperusteissa kiitetään erityisesti vahvasta dialogityöstä nuorten parissa ja Nuori kulttuuri Talks -kokonaisuudesta sekä Poikkeusajan dialogit -kokonaisuuteen osallistumisesta. Nämä vahvistavat osaltaan demokratiaa. 

Demokratian, luottamuksen ja keskustelukulttuurin vahvistaminen on pitkäjänteistä työtä. Sitä voi tehdä monin eri tavoin. Dialogi ja esimerkiksi Erätauko-menetelmä on yksi tapa tarttua toimeen. Se on voinut tarkoittaa erilaisten merkityksellisten keskustelujen ja tilaisuuksien järjestämistä, oman yhteisön keskustelukulttuurin vahvistamista, Erätauko-ohjaajaksi kouluttautumista tai vaikkapa erilaisiin dialogikokonaisuuksiin ja -hankkeisiin osallistumista. 

Demokratian vahvistaminen tarkoittaa tekoja. Dialogin tukeminen on matkalla olemista ja oppimista. Valmiiksi ei tule, ja kehittämistä täytyy tehdä. Demokratiaa ei vahvisteta yksin ja erillään, vaan yhdessä eteenpäin kulkien ja yhteistyötä tehden. Tärkeää on, että mahdollisimman moni tulisi halutessaan kuulluksi, kun yhteisistä, tärkeistä asioista puhutaan.  

”Olemme tosi otettuja, että saimme tällaisen tunnustuksen! Suurin kiitos kuuluu ennen kaikkea Nuorten Vaikuttajien porukalle, jotka olivat keskeisessä roolissa tekemässä historian ensimmäistä Nuori Kulttuuri Talks -kokonaisuutta viime vuonna. Dialogi toimii niin monella tavalla demokratian edistäjänä sekä tärkeiden teemojen käsittelyssä siten, että jokainen tulee kuulluksi”, kertoo Suomen Nuorisoseurojen pääsihteeri Annina Laaksonen

Nuorisoseurat ovat kouluttaneet varsinkin nuoria dialogiohjaajiksi. Nuori Kulttuuri Talks -kokonaisuuden lisäksi dialogia on hyödynnetty menetelmänä järjestön hiljattain hyväksytyn strategian tekemisessä, verkkokeskusteluissa, työpajoissa sekä henkilöstön osaamisen kehittämisessä. Dialogista on tarkoitus tehdä rakenteellinen osa järjestön toimintaa. 

Erätauko-säätiön mukaan aiemmin tunnustus on myönnetty yhdelle toimijalle. Vuoden 2021 dialogiteko on kuitenkin tehty yhdessä ja yhteistyössä. Poikkeuksellisen maailmantilanteen vuoksi Erätauko-säätiö on myös halunnut tehdä eri toimijoiden dialogityötä näkyväksi sekä kiittää hyvästä työstä sen osalta, että erilaiset ihmiset tulevat kuulluksi ja samalla rohkaista eri toimijoita edelleen tukemaan demokratiaa dialogin avulla. Tämän vuoksi dialogiteko -tunnustus on jaettu usealle toimijalle. Kaikki tunnustuksen saajat voi lukea osoitteesta www.eratauko.fi.  

Kuva: Joonas Mäkivirta

Lisätietoja Vuoden Dialogiteko -tunnustuksesta:  
Toimitusjohtaja Laura Arikka, Erätauko-säätiö, puh. 044 5792 686, laura.arikka@eratauko.fi 

Lisätietoja Suomen Nuorisoseurojen dialogeista & Nuori Kulttuuri Talks -kokonaisuudesta:  
Pääsihteeri Annina Laaksonen, Suomen Nuorisoseurat, puh. 040 726 7450, annina.laaksonen@nuorisoseurat.fi