Nuorisoseurojen virtuaalinen ohjaajien olohuone keskiviikkona 15.4.2020 klo: 17.00

Hei ohjaaja,

tervetuloa virtuaaliseen ohjaajien olohuoneeseen! Tarkoituksena on jakaa kokemuksia etäharrastamisesta ja saada uusia ideoita, vinkkejä ja tukea omaan toimintaan muilta; myös pelkkä ”kuunteluoppilaaksi” tulo on tietysti sallittua!.

Varaudu kokouksen alussa väläyttämään omaa kuvaa ja vilkuttamaan muille. Ohjaajien olohuone on tarkoitettu nuorisoseurojen ohjaajille lajista riippumatta. Aluksi kokoonnumme kaikki yhteen ja kokouksen loppupuolella jakaannumme tarvittaessa alakohtaisesti pienempiin ryhmiin.

Teams -kokoukseen liityt oheisen linkin kautta. Ohjelman ei vaadi erillistä lataamista, vaan toimii myös selaimen kautta.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGViNDE3OTctNzllNC00M2Y4LTllZWItODY3NWI1N2ZmNDBl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2242ef5f17-f838-4c16-8f6a-e52f8653aa3b%22%2c%22Oid%22%3a%22b6a15860-01b5-4673-8bf8-967860d0d8db%22%7d