Paikallinen yhdistystoiminta vahvistaa osallisuutta

Paikallisilla yhdistyksillä, kuten nuorisoseuroilla ja kotiseutuyhdistyksillä, on hyvä mahdollisuus vaikuttaa seutunsa asukkaiden osallisuuden vahvistamiseen ja yhteisöön kuulumisen kokemukseen.  

Yhdistystoiminta on keskeinen osa suomalaista kansalaisyhteiskuntaa. Se edistää osallisuutta sekä paikallisesti että koko yhteiskuntaan. Yhdistystoiminta tarjoaa merkityksellistä tekemistä ja sisältöä elämään. Tutkitusti toiminta ja vapaaehtoistyö yhdistyksissä lisää myös toimijoiden hyvinvointia. Nuorisoseuroja ja kotiseutuyhdistyksiä yhdistäviä sisältöjä ovat kulttuuri ja elävä kulttuuriperintö. Yhdistysten kautta toteutuu myös merkittävässä määrin osallisuus kulttuuriin ja kulttuuriperintöön.  

Kotiseutuyhdistykset voivat auttaa asukkaita osallistumaan paikalliseen päätöksentekoon ja esitellä konkreettisia keinoja vaikuttaa esimerkiksi harrastusmahdollisuuksiin omassa kunnassa. 

Osallisuus tuo esiin järjestelmän puutteet, mutta parhaimmillaan lisää myös luottamusta. Järjestelmästä tulee oma ja myös siksi vaalimisen arvoinen. Yhdistykset voivat olla varmistamassa, että kauniit osallisuuspuheet ja fläppitaulusuunnitelmat muuttuvat konkreettisiksi toimintamalleiksi ja asukkaiden näkemykset huomioiviksi päätöksiksi.  

Yhteisöön kuulumattomuuden tunne on vakava yhteiskunnallinen ongelma. Se työntää ihmisiä yhteiskunnan marginaaliin.  Joidenkin tutkimusten mukaan väkivaltaisiin ääriliikkeisiin vetää juuri siinä oleva vahva yhdessä tekemisen ja kuulumisen kokemus – ei niinkään poliittinen tai uskonnollinen näkemys. 

Kaikille avoimella toiminnalla yleishyödylliset yhdistykset, kuten nuorisoseurat ja kotiseutuyhdistykset, voivat olla rakentava ja sosiaalista luottamusta rakentava vaihtoehto. 

Osallisuuden toteutuminen on haaste uusille asukkaille. Paikallisia ja uusia asukkaita yhdistää ainakin yksi asia, nykyinen asuinpaikka. Kotiseutuliiton helmikuussa julkaistavan Kenellä on oikeus kotiseutuun -selvityksen mukaan paikallisyhdistyksissä on paljon halua ja potentiaalia eri ryhmien ottamiseen mukaan toimintaan, kun he saavat siihen tukea ja opastusta. Kuntalaisten osallisuus on myös yksi Kotiseutuliiton kuntavaalikampanjan teema.  

www.kotiseutuliitto.fi/toiminta/hankkeet/kenella-on-oikeus-kotiseutuun 
www.kotiseutuliitto.fi/suomen-kotiseutuliiton-keskeinen-sanoma-kuntavaaleihin  

Kirjoittajat  
Anna-Maija Halme, viestintäpäällikkö 
Riitta Vanhatalo, toiminnanjohtaja 
Suomen Kotiseutuliitto