Selkokielinen esite nuorisoseurojen käyttöön

Nuorisoseurojen käyttöön on tuotettu esite selkokielellä. Esite on ladattavissa nuorisoseurojen työkalupakista ja se esittelee nuorisoseurajärjestön eri toimintamuotoja. Esitteen tekstejä voi käyttää myös esimerkiksi, jos tanssi- tai teatteritoimintaa markkinoidaan tai järjestetään selkokieltä käyttäville ryhmille.

”Selkokielinen esite täydentää hyvin keväällä tuotettujen arabian- ja venäjänkielisten yleisesitteiden sarjaa ja mahdollistaa toiminnasta kertomisen uusille harrastajille”, iloitsee Erityisnuoret ja digiajan osallisuus -hankkeen hanketyöntekijä Joonas Pokkinen.

Selkokielisen esitteen tuottamisprosessin aikana piti nuorisoseuratoimintaan sukeltaa aika syvälle, jotta viesti saatiin tiivistettyä selkokieliseen muotoon. Selkomukautuksen teki Humanistisen ammattikorkeakoulun hanketyöntekijä, lehtori Hanna-Kaisa Turja.

Kuka esitteestä voi hyötyä?

Selkokieli on yleiskieltä helpompaa suomea. Selkokieliset tekstit on suunnattu käyttäjille, joille yleiskieli on hankalaa lukea. Selkokeskus määrittelee selkokielen kohderyhmät seuraavasti:

Selkokielen tarve voi johtua monista syistä:

  1. neurobiologiset syyt (esim. kehitysvamma, dysfasia, lukivaikeus, ADHD tmv.)
  2. kielitaidon heikentyminen (esim. muistisairaus, afasia)
  3. suomi tai ruotsi ei ole äidinkieli. (lähde: selkokeskuksen verkkosivut)

”Esitteellä voidaan avata nuorisoseurojen harrastustoiminnan tavoitteita ja tarkoitusta esimerkiksi maahanmuuttajataistaisen harrastajan perheelle”, vinkkaa Pokkinen.

Lataa esite

Lisätietoja:
Joonas Pokkinen, p. 050 567 25 86, joonas.pokkinen@nuorisoseurat.fi

Erityisnuoret ja digiajan osallisuus-hanke toteutetaan ajalla 1.9.2015–31.8.2017. Hanketta hallinnoi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina hankkeessa toimivat Humanistinen ammattikorkeakoulu, Mikkelin kaupunginkirjasto, Kouvolan kaupunginkirjasto ja Suomen Nuorisoseurat ry. Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta ja hankkeen toteuttajatahot. www.xamk.fi/ernod