Suomen Nuoriso-opisto on opiskelijan osaamisen arvioinneissa Suomen paras

Suomen Nuoriso-opisto Mikkelissä on opiskelijan osaamisen arvioinneissa paras nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen koulutuksenjärjestäjistä valtakunnallisesti. Suomen Nuoriso-opisto on Suomen Nuorisoseurojen oppilaitos, jossa voi opiskella nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajan ammatillisen perustutkinnon ja suorittaa erilaisia lyhytkursseja. Arvosanojen perusteella Suomen Nuoriso-opiston opiskelijoiden osaaminen on kaikkien nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajaksi opiskelevien osaamista parempaa. Suhteessa muihin koulutuksenjärjestäjiin opisto johtaa myös työpaikalla suoritettujen näyttöjen määrässä.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus keräsi tietoja ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja näyttöjen toteuttamis- ja arviointikäytännöistä vuosina 2013-2016. Tiedonkeruussa olivat mukana kaikki nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkintoa ammatillisena perustutkintona syksyllä 2013 tarjonneet koulutuksen järjestäjät.

Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen oppimistulosten arviointi perustuu ammattiosaamisen näytöistä saatavaan tietoon. Tietoa kerätään ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista sekä niiden toteuttamis- ja arviointitavoista. Koulutuksen järjestäjät toteuttavat ja arvioivat näytöt ammatillisen perustutkinnon perusteiden pohjalta, jotka ovat kaikille samat. Suomen Nuoriso-opiston rehtorin Jukka Tammisuon mukaan arvioinnin tulokset ovat seurausta pitkäjänteisestä pedagogisesta kehittämistyöstä.

”Opisto on linjannut tavoitteekseen olla valtakunnallinen ohjausalan osaamiskeskus ja strategisesti ollaan keskitytty juuri ohjauksen kehittämiseen. Tämä arviointitulos ei siis ole sattumaa, vaan todiste siitä, että ollaan oikealla tiellä. On hieno uutinen, että ollaan näin ylivoimaisia, mutta aiomme olla vielä parempia”, Tammisuo lupaa.

Lisätiedot:
Jukka Tammisuo, rehtori
Suomen Nuoriso-opisto Paukkula
jukka.tammisuo@sno.fi,

Lisätietoja oppimistulosten arvioinnista:
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus
Paula Kilpeläinen, arviointiasiantuntija
paula.kilpelainen@karvi.fi, p. 029 533 5543

Jukka Ruuskanen, arviointisuunnittelija
jukka.ruuskanen@karvi.fi, p. 029 533 5516